آموزش اکسل

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 16 ژانویه 2017

آشنایی با فرمول نویسی                                                                                             کاربرد نرم افزار اکسل در مهندسی صنایع

یکی از کارهای مهمی که اکسل انجام می دهد ، عملیات و محاسبات ریاضی است. ما می توانیم در اکسل با کمک فرمول نویسی بسیار راحت شروع به انجام محاسبات ریاضی کنیم.

این فرمول ها قرار نیست که فرمول های خیلی پیچیده و یا سختی باشند. فرمول ها می توانند بسیار ساده باشند و به ما در انجام عملیات ریاضی کمک کنند.

برای نوشتن یک فرمول ما به 3 جزء اصلی احتیاج داریم.

اول : علامت مساوی (=)

دوم : داده عددی

سوم : عملگر محاسباتی

ابتدا یک صفحه جدید باز کنید. حالا روی A1 کلیک کنید. در سلول 3+3  را تایپ می کنیم.

علامت + یک عملگر محاسباتی است و دو عدد هم داده است. حالا روی کلید Enter در نوار فرمول کلیک می کنیم. اطلاعاتی که وارد شد عینا نمایش داده می شود.

هدف ما از Enterنمایش فرمول و دیدن نتیجه بود. نه دیدن 3+3

از 3 جزءای که نام بردیم عدد و عملگر را وارد کردیم.

حالا مثلا روی سلول C1 کلیک می کنیم و این بار اول علامت مساوی را وارد می کنیم و بعد ، 3+3

به این صورت: 3+3= و روی کلید Enter کلیک می کنیم و این بار عدد 6 را خواهیم دید.

پس یادتان باشد برای نوشتن فرمول اول حتما باید علامت مساوی را وارد کنید.

حالا به سراغ عملگرهای دیگر می رویم. این بار روی کلید E1 کلیک می کنیم و می نویسیم : 3-7=

کلید Enter را زده و 4- را به ما می دهد. (نتیجه مشخص است)

علامت منها هم یکی از عملگرهای محاسباتی است. برای استفاده از منها، می توانیم از قسمت ماشین حسابی کیبورد استفاده کنیم. یا روی کیبورد در بالا کنار عدد صفر علامت منفی را فشار دهیم.

از عملگرهای دیگر می توانیم از تقسیم استفاده کنیم. ما این بار در سلول H1 کلیک می کنیم و می نویسیم  2/10= و با کلیک روی کلید Enter می توانیم نتیجه را ببینیم. (5)

عملگر ضرب (*): برای نوشتن ضرب باید از علامت * استفاده کنیم. ما در سلول J1 می نویسیم: 4*2=

علامت * را با نگه داشتن کلید Shift و زدن می توان نوشت.

حالا با کلیک رویEnter  می توانیم نتیجه 8 را ببینیم.

آشنایی با نحوه عملکرد عملگرها

در سلول A1 فرمول زیر را می نویسیم:

خوب فکر می کنیم که نتیجه باید 16 شود.

حالا روی کلید Enter کلیک می کنیم. دیدیم که نتیجه 11 می شود.

علت چیست؟

می بینیم که ابتدا 2 را در 3 ضرب کرده و بعد با 5 جمع کرده است.

بله درست است. همین اتفاق رخ داده. چون عملگرها ترتیب اولویت دارند. اینجا اول عملگر ضرب عمل کرده است و سپس عملگر +

حالا اگر ما بخواهیم از این اتفاق جلوگیری کنیم باید از پرانتز استفاده کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.

یعنی عملیاتی که می خواهیم اول انجام شود را داخل پرانتز می گذاریم. روی سلول A1 کلیک می کنیم و فرمول را به این شکل می نویسیم : 2*(5+3)= حالا با کلیک روی اینتر نتیجه دلخواهمان را می بینیم. نتیجه 16 است. ابتدا حاصل پرانتز محاسبه شد و سپس نتیجه حاصل از پرانتز در 2 ضرب شد.

حالا روی سلول  C1 کلیک می کنیم و یک فرمول دیگر می نویسیم. 2-3+4= این بار دیگر این عملیات درست انجام می شود و حاصل 5 خواهد بود.

مفهوم آدرس دهی

در این درس راجع به مفهوم آدرس دهی صحبت می کنیم. در درس های قبل در یک سلول مستقیما شروع به نوشتن فرمول کردیم. اول مساوی ، بعد عدد و سپس عملگر موردنظرمان را نوشتیم. اما حالا می خواهیم به جای نوشتن عدد در فرمول ، اعداد را در سلول های موردنظر وارد کنیم و بعد در فرمول به جای عدد از آدرس سلول هایی که داده هایمان داخل آن هستند ، استفاده کنیم.

اول یک فایل جدید باز می کنیم. در سلول A1 کلیک می کنیم و یک عدد وارد می کنیم. مثلا 250

سپس در سلول B1 کلیک می کنیم و 180 را وارد می کنیم.

و بعد در سلول C1 کلیک کرده و شروع به نوشتن فرمول می کنیم.

اول علامت مساوی و بعد به جای نوشتن عدد، a1 را تایپ می کنیم.

به محض وارد کردن a1 دور این سلول یک کادر رنگی قرار می گیرد.

سپس علامت + و بعد b1 را وارد می کنیم. دور b1 هم یک کادر رنگی قرار می گیرد. حالا روی کلید اینتر در نوار فرمول کلیک می کنیم. نتیجه مشخص می شود. جمع سلول a1 و سلول b1 برابراست با :

430

 

بعد از زدن اینتر:

 

حالا شما می توانید داده های درون سلول ها را تغییر دهید. هر تغییری که به این دو سلول بدهیم در حاصل جمع  اثر می گذارد.

3 تا سلول را انتخاب و Copy می کنیم. روی سلول A3 کلیک کرده و روی کیبورد، enter را می زنیم.

سلول ها در اینجا کپی می شوند. حالا اگر در A1 عدد را تغییر دهیم چه اتفاقی می افتد؟

فقط حاصل جمع در سلول  C1 تغییر می کند.

حالا سراغ سلول A3 می آییم  و این عدد را تغییر می دهیم. حاصل جمع در سلول C3 تغییر پیدا خواهد کرد.

حال سلول C1 را انتخاب می کنیم. به نوار فرمول می رویم می بینیم که فرمول با سلول A1 و B1 یعنی (=A1+B1) نوشته شده است.

حالا به سلول C3 می رویم فرمول با سلول A3+B3= نوشته شده است.

یعنی زمانی که سلول ها را کپی کردیم، فرمول هم تغییر پیدا کرده است.

این بار سلول C1 را کپی می کنیم و آن را در سلول C5، Paste می کنیم. مقدار آن 0 می شود.

 

 

 

دلیل: خوب به نوار فرمول نگاه کنید در آنجا حاصل جمع A5 و B5 نوشته شده است.

چون این دو سلول خالی هستند سپس نتیجه 0 را به ما می دهد. ما در آنها عدد وارد می کنیم. بلافاصله حاصل جمع آنها نمایش داده می شود.

ما 2 روش آدرس دهی در Excel داریم :

 1. روش آدرس دهی نسبی: آدرس دهی ای که در بالا انجام شد از این نوع بود و  می بینیم که  در هر جا که این فرمول را کپی می کنیم ، آدرس دهی فرق می کند.

 2. روش آدرس دهی مطلق: رو سلول F1 کلیک می کنیم و عدد 100 را وارد می کنیم.

حالا در سلول G1 کلیک می کنیم و عدد 50 را وارد می کنیم.

به سراغ سلول H1 می آییم و شروع به نوشتن فرمول می کنیم.

اول: =

و بعد F1 را به این شکل می نویسیم: $f$1=

برای نوشتن $ باید کلید Shift را نگه داشته و بعد 4 را فشار دهیم.

و بعد $G و سپس $1 را وارد می کنیم. حالا روی کلید اینتر در نوار فرمول کلیک می کنیم. باز هم حاصل جمع را می بینیم.

 این بار روی سلول F1 کلیک و درگ می کنیم تا سلول H1 و بعد دستور Copy. روی سلول F3 کلیک می کنیم و کلید Enter را فشار می دهیم. حالا روی سلول F3 کلیک می کنیم و کلید enter را فشار می دهیم.

حالا روی سلول F3 کلیک می کنیم و کلید enter را فشار می دهیم. عمل Paste انجام شد. حالا روی سلول F3 آمده و 100 را به 200 تبدیل می کنیم.

می بینیم که هنوز در حاصل جمع هیچ تغییری ایجاد نمی شود.

ما می آییم و سلول H3 را انتخاب می کنیم. می بینیم که سلول من هنوز حاصل جمع F1 و G1 را نشان می دهد.

پس این بار فرمول  با Copy  کردن تغییری نکرد.

حالا روی F1 کلیک می کنیم و 100 را به 50 تبدیل می کنیم.

حاصل در هر دو سلول H3 و H1 تغییر می کند. (این هم از آدرس دهی مطلق)

پس دیدیم که این دو روش آدرس دهی کاربردهای زیادی دارند.

انواع خطا در اکسل

معمولا وقتی ما فرمولی در کاربرگمان می نویسیم نتیجه آن را درست می بینیم. اما بعضی از اوقات هم است که ممکن است با خطاهایی در اکسل روبه رو شویم. تعداد این خطاها زیاد نیستند.

و ما به راحتی می توانیم آنها را در اکسل بشناسیم و تشخیص دهیم.

با یکی از این خطاها قبلا آشنا شده ایم.

یک سلول را انتخاب کنید در سلول عدد 3000000 را وارد کنید و در بالا روی علامت $ کلیک کنید.

اطلاعات داخل سلول به # تبدیل شد. این خطا را زمانی می بینیم که طول داده های ما از طول سلول بیشتر باشد.

از خطاهای دیگری که ممکن است در اکسل ببینیم این است که به فرمول داده های اشتباهی داده شود.

مثلا به سلول B3 آمده و عدد را به حرف تغییر می دهیم و می نویسیم: aa

در اینجا  این خطا را می بینیم.

 

 

چون این داده برای فرمول قابل فهم نیست. یا مثلا ممکن است که این اشکال در فرمول نویسی پیش بیاید.

ما در سلول C1 کلیک می کنیم.

و در نوار فرمول، فرمول را عوض می کنیم. مثلا به جای B1 ، dungeon می نویسیم.

این فرمول برای اکسل نامفهوم و ناشناخته می باشد.

پس  باز با یک خطا روبه رو می شویم.

 

یکی دیگر از خطاهایی که در اکسل می بینیم زمانی است که فرمول عددی را به عدد صفر تقسیم کنیم.

ما در سلول A7 کلیک میکنیم و فرمول را انگلیسی می نویسیم:  a5/a6=

با این خطا روبه رو خواهیم شد.

 

اگر در سلول A6 یک عدد وارد کنیم، این خطاها هم از بین می رود و دیگر خطایی نمی بینیم. این هم از انواع خطاهایی که در اکسل ممکن است با آنها روبه رو شویم.

آشنایی با توابع 

همان طور که در درس قبل دیدیم، فرمول نویسی خیلی سخت نیست. ولی خوب تک تک آدرس دهی در سلول هایی که می خواهیم با آنها محاسبه انجام دهیم کار خسته کننده ای است.

چون ما که همیشه آدرس دهی بین 2 یا چند سلول را نداریم.

معمولا در محاسبات سلول های زیادی دخیل هستند.

البته فرمول ها هم همیشه به این سادگی نیستند.

در اکسل فرمول های از پیش ساخته شده ای هستند که ما آنها را به عنوان تابع می شناسیم و ما در انجام محاسبات می توانیم از آن ها استفاده کنیم.

در این درس روش استفاده از توابع را توضیح خواهیم داد.

در اکسل توابع زیادی است. ولی در اینجا تنها با تعداد محدودی از آنها آشنا می شویم.

در ابتدا یک فایل باز می کنیم. کلید ترکیبی Ctrl+O را زده و یک فایل را انتخاب می کنیم.

قبلا هم از این فایل استفاده کردیم. میزان کارکرد یک فروشگاه در یک سالن را نشان می دهد که میزان فروش هر غرفه در هر ماه مشخص شده است.

به قسمت پایین کاربرگ نگاه کنید. در این فایل یک کاربرگ دیگر هم داریم. روی این کاربرگ کلیک می کنیم.

همان میزان فروش را به شکل دیگری قرار می دهیم.

 

و می خواهیم یک سری محاسبات را در اینجا انجام دهیم.

خوب به این جدول نگاه کنید. به آخرین سطر یعنی سطر 15 نگاه کنید. جمع کل را نوشته است و در آخرین ستون هم به همین ترتیب می باشد.

 

ما می خواهیم جمع فروش هر غرفه را در تمام ماه های سال به دست بیاوریم. پس باید در اینجا جمع هر ستون را به دست بیاوریم. برای جمع زدن هر ستون خیلی راحت می توانیم عمل کنیم. مثلا در مورد غرفه کیف و کفش ابتدا باید به سلول B15 آمده و بعد شروع به نوشتن فرمول کنیم.

 

در ابتدا علامت = را درج کرده و سپس باید نام تمام سلول های مورد نظرمان را بنویسیم. خوب این کار بسیار خسته کننده است. می خواهیم این بار از یک تابع استفاده کنیم. برای استفاده از تابع اول باید سلول موردنظرمان را انتخاب کنیم که این کار را انجام دادیم و بعد علامت = را گذاشته.حالا به جای نوشتن نام تک تک سلول ها اسم تابع موردنظر را وارد می کنیم.

ما الان می خواهیم از تابعی به نام تابع Sum استفاده کنیم.

که برای جمع استفاده می شود.

پس نام تابع را وارد می کنیم. به محض اینکه حرف s را تایپ می کنیم نرم افزار به ما کمک می کند و یک لیست از توابع را برای ما باز می کند.

Sum را انتخاب کرده و نوبت به سلول هایی می رسد که قرار است جمع زده شود.

پرانتز را باز کرده اسم اولین سلول را در آنجا وارد می کنیم. یعنی b3 و بعد علامت دو نقطه (:)

سپس آخرین سلول یعنی b14 را وارد می کنیم و پرانتز را می بندیم. حالا enter را زده. حاصل جمع این ستون در این سلول مشخص شد.

البته می توانیم از این روش هم استفاده کنیم.

در نوار فرمول =sum(C3:C14) را می گذاریم. سپس روی C3 تا C14 با کلیک و درگ سلول هایی را که قرار است جمع زده شود انتخاب می کنیم.

 و بعد کلید Enter را فشار می دهیم. کمی راحت تر و سریع تر شد.

باز راه حل دیگری هم وجود دارد.

راه آسان تر: سلول D15 را انتخاب کرده به ریبون modifying می رویم. چند تا تابع وجود دارد که کاربرد زیادی دارند و اولی آنها  Sum است. فقط کافی است که Sum را کلیک کنید.

 

بلافاصله فرمول را خودش نوشت و سلول های بالایی سلول را که هم داده های عددی داخل آن است را می توان انتخاب کرد. سپس کلید Enter را فشار می دهیم.

روی سلول D15 کلیک می کنیم و از آن  Copyگرفته و از سلول H15    تا E15 را انتخاب می کنیم. و دستور Paste را صادر می کنیم.

الان جمع تمام ستون ها محاسبه شد. فقط طول سلول های که از داده های من کمتر شده است را درست می کنیم.

نکته: (طریقه یکی کردن فرمت ها با هم)

ما یکی از سلول هایی را که فرمتشان فارسی است و به ریال است انتخاب می کنیم.

سپس سلول های جمع زده شده را انتخاب کرده و سپس دستور Paste را صادر می کنیم.

روی Paste Option کلیک کرده و گزینه Formatting Only را انتخاب می کنیم تا فرمت این سلول ها هم با بقیه سلول ها یکی شود.

 

Article source: http://exceledu.persianblog.ir/

مدل سارافون دخترانه بچگانه

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 16 ژانویه 2017

  

مدل سارافون دخترانه بچگانه . کت کوتاه بافتنی بچگانه . مدل یقه لباس بچگانه . مدل سارافون دخترانه بچگانه مجلسی . مدل سارافون دخترانه بچگانه جدید . عکس مدل سارافون دخترانه بچگانه . سارافون دخترانه بچگانه قرمز . پیراهن دخترانه بچگانه قرمز . دخترانه بچگانه قرمز مجلسی . پیراهن دخترانه بچگانه قرمز جدید .مدل پیراهن دخترانه بچگانه قرمز

Article source: http://art26.blogsky.com/1393/04/09/post-18/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%DA%86%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87

دسته‌بندی مدل دامن مجلسی

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 16 ژانویه 2017
دسته‌بندی مدل دامن مجلسی

cc7bc chiffon floor length royal blue organza beading designer prom 19 دسته‌بندی مدل دامن مجلسی

مدل
لباس عروس سایز بزرگ,مدل لباس عروس کوتاه,مدل جواهرآلات عروس,مدل حلقه
عروس,مدل دسته گل عروس,مدل ماشین عروس,مدل تاج عروس,مدل کیک عروس,مدل کفش
عروس,مدل کیف عروس,مدل میکاپ و شینیون عروس,مدل کفش اسپرت عروس,مدل کتونی
کفش اسپرت عروس,مدل کفش مجلسی عروس,مدل چکمه و بوت عروس

 

ادامه مطلب …

Article source: http://m401.blogsky.com/category/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C

مدل عروسک بافتنی

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 16 ژانویه 2017
مدل عروسک بافتنی

b3dab rating on.x22417 مدل عروسک بافتنی (16 votes, average: 2٫88 out of 1)

عروسک بافتنی حیوان

عروسکهای بافتنی حیوانات

انواع بافتنی عروسکی

مدل های عروسک بافتنی


مدلهای بافتنی عروسک

عروسکهای بافتنی حیوانات

مدل جدید عروسکهای بافتنی

مدل جدید عروسکهای بافتنی

مدلهای عروسکهای بافتنی

عروسک بافتنی حیوانات

انواع بافتنی عروسکی


 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

Article source: http://iranbanou.com/magazin/182627-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%DB%8C

آموزش دوخت لباس مجلسی

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 15 ژانویه 2017

کسب درآمد از اشتراک ویدیو

پس از بارگذاری هر ویدیو در سایت شبکه ما ، لینک مربوط به ویدیو را در شبکه های اجتماعی

به اشتراک بگذارید تا بازدید بیشتری داشته باشید.

به ازای 1000 بازدید ویدیو 2000 تومان دریافت کنید.

فرصت را ازدست ندهید

اطلاعات بیشتر!


  تعداد تمام ویدیوهای سایت تا به این لحظه: 257,388

 

Article source: http://www.shabakema.com/video/2925/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C

وسایل روبان دوزی گلدوزی شامل سوزنهای مخصوص روبان دوزی و …

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 15 ژانویه 2017
آموزش کار با پشم نمد/ کچه دوزی

آموزش عروسک نمدی و کچه دوزی **دارای 2 حلقه DVD اورجینال و غیر قابل…

Article source: http://shop.ihedieh.com/product.php?id_product=493

. خرید اینترنتی روبان

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 15 ژانویه 2017
. خرید اینترنتی روبان

روبان رنگی خالدار با عرض نیم سانتی متر در 17 رنگ متنوع و زیبا مناسب برای کارهای هنری مثل نمد دوزی، خیاطی، عروسک سازی، تزئینات بافتنی و غیره

8316b 11 . خرید اینترنتی روبان

b93be 13 . خرید اینترنتی روبان

2ef54 22 . خرید اینترنتی روبان

679ee 19 . خرید اینترنتی روبان

bcfa8 18 . خرید اینترنتی روبان

Article source: http://www.parsimade.com/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C

آموزش سرمه دوزی و روبان دوزی | فروشگاه اینترنتی فاپاتوق

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 15 ژانویه 2017
آموزش سرمه دوزی و روبان دوزی | فروشگاه اینترنتی فاپاتوق

نحوه خرید این محصول:
 برای خرید پس از کلیک روی دکمه خرید پستی و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.
قیمت : ۱۱۵۰۰ تومان
bcfa8 pay آموزش سرمه دوزی و روبان دوزی | فروشگاه اینترنتی فاپاتوق

bcfa8 02 2 آموزش سرمه دوزی و روبان دوزی | فروشگاه اینترنتی فاپاتوق

bcfa8 Kohl Ribbons 1 2 آموزش سرمه دوزی و روبان دوزی | فروشگاه اینترنتی فاپاتوق

فرصت بی نظیر برای دریافت اطلاعات اساتید سرمه دوزی وروبان دوزی

با آموزش سرمه دوزی و روبان دوزی طراح و سازنده لوازم زینتی خانه باشید.

سرمه دوزی یکی از رودوزیهای شاخص و فاخر ایرانی است، نخ سرمه به عنوان مواد اولیه اصلی این هنر نخی است که با استفاده از طلا و یا نقره یا مطلا و آلیاژهایی به صورت لولهای صاف و محکم و یا انعطافی و یا به صورت چهار گوش مربعی است

bcfa8 Kohl Ribbons 3 2 آموزش سرمه دوزی و روبان دوزی | فروشگاه اینترنتی فاپاتوق

آموزش گام به گام سرمه دوزی و روبان دوزی
با آموزش اساتید مجرب این هـــنر بی نظــیر ایرانی
برای شما بانوان هنرمند ایران زمین

از تاریخچه سرمه دوزی و روبان دوزی در دوران کهن، نوشته ای در دست نیست ولی آنچه مسلم است توجه ایرانیان به آرایش یقه لباسها وسمبوسه های لشگری و درباری و تزئین درفشها آنها را وادار به تولید این نوع نخهای تزئینی میکرد.
منزلتان را با تزیینات ابتکاری تنها با استفاده از روبان های رنگارنگ بیارایید. روبان ها را می توانید بر روی سطوح مختلف بچسبانید، بدوزید و یا گره بزنید و به این ترتیب با روشی ساده، به لوازم و بخش های مختلف منزلتان نمایی نو ببخشید.

bcfa8 Kohl Ribbons 4 2 آموزش سرمه دوزی و روبان دوزی | فروشگاه اینترنتی فاپاتوق

آنچه در مجموعه سرمه دوزی و روبان دوزی خواهید دید:

معرفی روبان دوزی
وسایل اولیه و مواد اولیه در سرمه دوزی و روبان دوزی
پیاده کردن طرح روی پارچه
ساقه دوزی روی پارچه
پروانه دوزی روی پارچه
پردوزی روی پارچه
برگ دوزی
روش دوخت گل
دور دوزی و لبه دوزی
آموزش دوخت سنتی و ایرانی
دوخت زرک دوزی

bcfa8 Kohl Ribbons 2 2 آموزش سرمه دوزی و روبان دوزی | فروشگاه اینترنتی فاپاتوق

ساتن دوزی یکسره و کوتاه و بلند
دوخت چشم خروسی
برگ دوزی جناخی باز
دوخت برگ برجسته
دوخت گل های برجسته نوع
دوخت گل مینای خوابیده
معرفی سرمه دوزی وسایل مورد نیاز
پیاده کردن طرح و نصب ترمه روی کارگاه
آماده سازی سرمه دوخت زناردوزی خوابیده
دوخت زناردوزی برجسته نوع

روبان ها از نظر رنگ، طرح و بافت از تنوع چشمگیری برخوردارند که هریک را می توان به عنوان مکملی زیبا برای دکوراسیون در بخش های مختلف خانه به کار گرفت. به عنوان مثال روبان های باریک و ارزان قیمت در رنگ های پاستلی برای تزیین لوازم اتاق خواب مناسب هستند و روبان های ساتن، تافته، مخمل و ابریشمی با طرح ها و رنگ های کلاسیک برای تزیین کلاهک آباژور یا کوسن های اتاق پذیرایی مناسب و ایده ال هستند.

*سرفصل های مجموعه ی آموزش سرمه دوزی و روبان دوزی

فصل ۱:
معرفی روبان دوزی وسایل و مواد اولیه
پیاده کردن طرح روی پارچه
ساقه دوزی روی پارچه
پروانه دوزی روی پارچه
پر دوزی روی پارچه
برگ دوزی
روش دوخت گل ۱
روش دوخت گل ۲
دور دوزی و لبه دوزی ۱
دور دوزی و لبه دوزی ۲

bcfa8 Kohl Ribbons 1 2 آموزش سرمه دوزی و روبان دوزی | فروشگاه اینترنتی فاپاتوق

فصل ۲ :
دور دوزی و لبه دوزی ۳
دوخت گل های برجسته ۱
دوخت گل های برجسته ۲
دوخت گل مینا خوابیده
معرفی سرمه دوزی وسایل مورد نیاز
پیاده کردن طرح وو نصب ترمه روی کارگاه
آماده سازی سرمه دوخت زناردوزی خوابیده
دوخت زناردوزی برجسته نوع ۱
دوخت زناردوزی برجسته نوع ۲
دوخت زرک دوزی

فصل ۳
ساتن دوزی یکسره و کوتاه بلند
دوخت چشم خروسی
برگ دوزی جناغی باز
دوخت برگ برجسته
bcfa8 Kohl Ribbons 2 3 آموزش سرمه دوزی و روبان دوزی | فروشگاه اینترنتی فاپاتوق                                  bcfa8 Kohl Ribbons 2 3 آموزش سرمه دوزی و روبان دوزی | فروشگاه اینترنتی فاپاتوق

قابل استفاده در کامپیوتر

قابل پخش در کامپیوتر , چند سانه ای , مولتی مدیا

شماره مجوز وزارت ارشاد اسلامی

۱۳۳/۵۹۰۳-۶۶

bcfa8 41374144573 آموزش سرمه دوزی و روبان دوزی | فروشگاه اینترنتی فاپاتوق

توجه کنید: این محصول دارای گارانتی بدون قید و شرط فروشگاه با ضمانت بازگشت پول و یا تعویض میباشدپس با اطمینان خرید کنید.

این محصول به صورت اورجینال از فروشگاه ارائه میشود و شماره مجوز در توضیحات درج گردیده

bcfa8 index آموزش سرمه دوزی و روبان دوزی | فروشگاه اینترنتی فاپاتوق

 شماره تماسهای پشتیبانی فروشگاه روی فاکتور خرید شما درج گردیده  که هم به آدرس شما و ایمیل شما ارسال میشوند

Article source: http://fapatogh.com/shop/?p=1913

کیسه تزیینی

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 15 ژانویه 2017
کیسه تزیینی

e3007 6881576456 96x96 کیسه تزیینی

اینم آموزش کیسه ی تزیینی که خیلی بدرد بخور هست. میتونید با تور یا حریر درست کنید توش صابون های تزیینی و گل خشک های معطر و صدف بریزید و بذارید تو سرویس بهداشتی.

یا هم اینکه با پارچه ی معمولی درست کنید برای خنزر پنزر و لوازم آرایش

پارچه در دورنگ ( از هر پارچه ایی میتونید استفاده کنید این ساتن هست)

اندازه ی پارچه هم بسته با سلیقه ی خودتون داره که میخواید چه اندازه باشه کیسه اتون !

پارچه رو مستطیل ببرید،میتونید 25 سانت در 20 سانت استفاده کنید.

پارچه رو بذارید رو هم از قسمت طول با سوزن ته گرد فیکس کنید

و چرخ کنید

به این صورت

بعد تا کنید

با سوزن ته گرد فیکس کنید

ودور تا دور کار رو چرخ کنید به جز سر کار ( که میشه سر پارچه آبی)

کار رو برگردونید

به این صورت

لبه های پارچه ی ابی رو تا کنید

به این صورت

و با سوزن ته گرد فیکسش کنید

و چرخش کنید

و پارچه ی آبی رو داخل پارچه ی صورتی کنید

به این صورت

لبه ی کار رو با سوزن ته گرد فیکس کنید

و با 2 سانت فاصله از لبه شروع کنید چرخ کردن

و بعد دوباره 1 سانت از قسمتی که چرخ کردید به سمت پایین فاصله بدید و دوباره چرخ کنید

به این صورت

گوشه ی بین دوقسمتی رو که چرخ کردید یه کوچولو با بشکاف بشکافید

یه روبان یا نوار قیطون یا بند بردارید بهش سنجاق قفلی وصل کنید

و داخل اون قسمت که شکافتید بکنید

به این صورت

پایین بند رو هم گره بزنید یا مهره داخلش بندازید

به این صورت

ساده و زیبا.

میتونید روش رو هم روبان دوزی کنید. اول روبان دوزی کنید رو پارچه ی رویی که همون صورتی هست بعد بدوزید

——————————————————————————————————-

دیگر آموزش ها ( روی عکس ها کلیک کنید) 

 526dc santa drawstring pouch 41 کیسه تزیینی

0938a 91926453 large pak1 4 کیسه تزیینی


0938a like کیسه تزیینی
(48 لایک)

Article source: http://www.banoyeziba.blogsky.com/1391/10/25/post-170/

خرید پکیج ژورنال بافت | بانو سرا

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 14 ژانویه 2017

شما در حال مشاهده سایت بانوسرا ( سایت تخصصی و آموزشی بانوان ایران ) هستید.

خرید پکیج ژورنال بافت

9145f 37 3 خرید پکیج ژورنال بافت | بانو سرا

 پکیج ژورنال بافت

شما در حال مشاهده بخش فروشگاه اینترنتی سایت آموزشی بانو سرا هستید ما در سایت بانو سرا علاوه ارائه آموزش های رایگان و کاربردی ، محصولات مفید آموزشی را هم به شما ارائه می کنیم . ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم

در این بخش محصول  پکیج ژورنال بافت ارائه شده است

جهت سفارش   پکیج ژورنال بافت بعد از مطالعه کامل توضیحات این کالا ، لطفا فرم سفارش کالا را که در انتهای توضیحات درج شده پر کنید. ارسال به صورت پستی خواهد بود و با پست پیشتاز ارسال می شود و حدود ۲ الی ۳ طول می کشد تا کالا را دریافت کنید. هزینه کالا را  موقع تحویل به مامور پست پرداخت کنید. لذا موقع سفارش نیاز به پرداخت هیچ مبلغی نیست .

اگر هم سوالی یا نظری  در مورد  پکیج ژورنال بافت دارید می توانید در  انتهای این صفحه در قسمت ” دیدگاه ” مطرح کنید  و یا به روشهای زیر سوال و  نظر خود را با ما در میان بگذارید

۱- ارسال پیامک به شماره   ۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۵۰۴۰   –  واحد پشتیبانی سایت بانو سرا

۲- تماس با شماره موبایل ۰۹۱۹۷۱۴۶۳۶۱

۳- ارسال پیام در تلگرام به شماره ۰۹۱۹۷۱۴۶۳۶۱

یک نکته :  پکیج ژورنال بافت دارای گارانتی مرجوعی و گارانتی تعویض رایگان است که در فاکتور ارسالی نیز این مورد درج شده است

به پاس احترام و اطمینان دادن به خریداران محترم ، این کالا دارای ۷ روز گارانتی رضایت مشتری می باشد و در صورت عدم رضایت شما ، کالا تعویض یا کل وجه پرداختی به شما عودت داده خواهد شد.

توضیحات  پکیج ژورنال بافت به شرح زیر است:

ژورنال بافت

مجموعه ای استثنایی و ضروری برای بافندگان

مجموعه ای بی نظیر

در منزل و در کمترین وقت با کمترین هزینه می توانید

بهترین بافت را انتخاب کنید

زیباترین وشیک ترین بافت ها را در اینجا ببینیید؟؟؟!!!!

اولین ژورنال تخصصی ویژه بافت ۲۰۱۱

شامل بیش از ۱۰۰۰ مدل لباس

۲۰۱۱از طراحان معروف دنیا

گلچینی از بهترین و جدیدترین مدلهای لباس زنانه در سال۲۰۱۱

۱CD

رمز و راز شیک پوشیدن

قابل استفاده برای علاقمندان-کارآموزان ، بافندگان گرامی همچنین برای تمام کسانی که میخواهند زیباترین و به روزترین بافت ها را داشته باشند و در مراسم مختلف آنها را پوشیده و بدرخشند.

همیشه در مجالس و مهمانی ها

همچون نگین بدرخشید؟؟؟

همانی را انتخاب کنید که شایسته شماست

زیبا ترین لباس را برای خود انتخاب کنید…

در این سی دی طرحهای بسیار زیادی

در سایزهای مختلف خواهید دید

در منزل و در کمترین وقت با کمترین هزینه می توانید

بهترین بافت را انتخاب کنید

زیباترین وشیک ترین بافت ها را در اینجا ببینیید؟؟؟!!!!

اولین ژورنال تخصصی ویژه بافت ۲۰۱۱

شامل بیش از ۱۰۰۰ مدل لباس

۲۰۱۱از طراحان معروف دنیا

این مجموعه شامل ۱ حلقه سی دی می باشد

 

این مجموعه به صورت اورجینال می باشد

 

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

جهت سفارش این کالا فرم زیر را تکمیل کنید و هزینه کالا را  موقع تحویل به مامور پست پرداخت کنید. لذا موقع سفارش نیاز به پرداخت هیچ مبلغی نیست .

9145f omrani460 خرید پکیج ژورنال بافت | بانو سراخدایا فقط و فقط تو را می پرستم و فقط از تو یاری می جویم فقط تو پناه منی . فقط تو امید منی . مرا از گناهان دور بگردان و فقط عشق خودت را در قلب من وارد کن جز تو معشوقی نمی خواهم

 • خرید کاملترین پکیج ژورنال بافتنیکاملترین پکیج ژورنال بافتنی
  شما در حال مشاهده بخش فروشگاه اینترنتی سایت آموزشی بانو سرا هستید ما در سایت بانو سرا علاوه ارائه آموزش های رایگان و کاربردی ، محصو …

 • خرید جدیدترین ژورنال های لباس کودک دنیاجدیدترین ژورنال های لباس کودک دنیا
  شما در حال مشاهده بخش فروشگاه اینترنتی سایت آموزشی بانو سرا هستید ما در سایت بانو سرا علاوه ارائه آموزش های رایگان و …

 • خرید ژورنال لباس شیک کودکان ژورنال لباس شیک کودکان
  شما در حال مشاهده بخش فروشگاه اینترنتی سایت آموزشی بانو سرا هستید ما در سایت بانو سرا علاوه ارائه آموزش های رایگان و کاربردی ، محصولات مفید …

 • خرید جدیدترین ژورنال های دنیا جدیدترین ژورنال های دنیا
  شما در حال مشاهده بخش فروشگاه اینترنتی سایت آموزشی بانو سرا هستید ما در سایت بانو سرا علاوه ارائه آموزش های رایگان و کاربردی ، محصولات م …

 • خرید ژورنال لباس کودکان (3cd) ژورنال لباس کودکان (3cd)
  شما در حال مشاهده بخش فروشگاه اینترنتی سایت آموزشی بانو سرا هستید ما در سایت بانو سرا علاوه ارائه آموزش های رایگان و کاربردی ، محصولات م …

 • خرید جدیدترین ژورنال های لباس کودکانجدیدترین ژورنال های لباس کودکان
  شما در حال مشاهده بخش فروشگاه اینترنتی سایت آموزشی بانو سرا هستید ما در سایت بانو سرا علاوه ارائه آموزش های رایگان و کارب …

 • خرید ژورنال لباس کودکانژورنال لباس کودکان
  شما در حال مشاهده بخش فروشگاه اینترنتی سایت آموزشی بانو سرا هستید ما در سایت بانو سرا علاوه ارائه آموزش های رایگان و کاربردی ، محصولات مفید آموزشی را …

 • خرید ژورنال لباس کودکان (3cd)ژورنال لباس کودکان (3cd)
  شما در حال مشاهده بخش فروشگاه اینترنتی سایت آموزشی بانو سرا هستید ما در سایت بانو سرا علاوه ارائه آموزش های رایگان و کاربردی ، محصولات مف …

 • خرید ژورنال لباس خردسالان (3cd)ژورنال لباس خردسالان (3cd)
  شما در حال مشاهده بخش فروشگاه اینترنتی سایت آموزشی بانو سرا هستید ما در سایت بانو سرا علاوه ارائه آموزش های رایگان و کاربردی ، محصولا …

Article source: http://banoosara.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA/

کتاب و ژورنال بافتنی …

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 14 ژانویه 2017
آموزش کار با پشم نمد/ کچه دوزی

آموزش عروسک نمدی و کچه دوزی **دارای 2 حلقه DVD اورجینال و غیر قابل…

Article source: http://shop.ihedieh.com/product.php?id_product=441

freemag.ir

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 14 ژانویه 2017

Article source: http://www.freemag.ir/

شیپور هرمزگان

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 14 ژانویه 2017


مبل ال ترکیه همراه میز وسط و دو عسلی

هرمزگان، بندرعباس

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ساعاتی پیش

Article source: http://www.sheypoor.com/هرمزگان

خرید اینترنتی پوشاک | لباس راحتی | خرید اینترنتی لباس

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 13 ژانویه 2017
خرید اینترنتی پوشاک | لباس راحتی | خرید اینترنتی لباس


3fb61 sevdashop خرید اینترنتی پوشاک | لباس راحتی | خرید اینترنتی لباس

div,
.home-container #content .box-product > div{
width: 230px;
margin-right: 17px;
}

.home-container .journal-filter .product-grid > div {
margin-right: 20px;
}

.home-container #column-right + #content .product-grid > div,
.home-container #column-right + #content .box-product > div,
.home-container #column-left + #content .product-grid > div,
.home-container #column-left + #content .box-product > div{
width: 240px;
margin-right: 17px;
}

.home-container #column-right + #content .journal-filter .product-grid > div,
.home-container #column-left + #content .journal-filter .product-grid > div{
width: 239px;
margin-right: 21px;
}

.home-container #column-left + #content .product-grid,
.home-container #column-left + #content .box-product{
margin-left: 20px;
}

.home-container #column-left + #content .journal-boxes{
margin-left: 20px;
}

/*Photo Gallery*/

.journal-gallery a img{
max-width: 150px;
}

@media usually shade and (max-width: 980px) {
.journal-gallery a img{
max-width: 141px;
}
}

@media usually shade and (max-width: 760px) {
.journal-gallery a img{
max-width: 149px;
}
}

@media usually shade and (max-width: 470px) {
.journal-gallery a img{
max-width: 152px;
}
}

/*Side + Center*/

#column-left + #content .journal-gallery .box-content{
padding-left: 20px;
}

#column-left + #content .journal-gallery a img,
#column-right + #content .journal-gallery a img{
max-width: 139px;
}

@media usually shade and (max-width: 980px) {
#column-left + #content .journal-gallery a img,
#column-right + #content .journal-gallery a img{
max-width: 125px;
}
}
@media usually shade and (max-width: 760px) {
#column-left + #content .journal-gallery .box-content{
padding-left: 0;
}
#column-left + #content .journal-gallery a img,
#column-right + #content .journal-gallery a img{
max-width: 149px;
}
}

@media usually shade and (max-width: 470px) {
#column-left + #content .journal-gallery a img,
#column-right + #content .journal-gallery a img{
max-width: 152px;
}
}

@media usually shade and (max-width: 1220px){
.home .journal-filter .product-grid > div,
.home-container #content .box-product > div{
width: 230px;
margin-right: 20px;
}

.home-container #content .box-product > div{
margin-right: 17px;
}

.home-container #column-right + #content .product-grid > div,
.home-container #column-right + #content .box-product > div,
.home-container #column-left + #content .product-grid > div,
.home-container #column-left + #content .box-product > div{
width: 239px;
}
.home-container #column-right + #content .journal-filter .product-grid > div,
.home-container #column-left + #content .journal-filter .product-grid > div{
width: 239px;
}
}

@media usually shade and (max-width: 980px){

.home-container .journal-filter .product-grid > div,
.home-container #content .box-product > div{
width: 243px;
}
.home-container #column-right + #content .product-grid > div,
.home-container #column-right + #content .box-product > div,
.home-container #column-left + #content .product-grid > div,
.home-container #column-left + #content .box-product > div{
width: 263px;
}
.home-container #column-right + #content .journal-filter .product-grid > div,
.home-container #column-left + #content .journal-filter .product-grid > div{
width: 263px;
}
.home-container #column-left + #content .journal-filter ul,
.home-container #column-left + #content .box .box-heading,
.home-container #column-left + #content .journal-boxes{
margin-left: 0;
}
}

@media usually shade and (max-width: 760px){

.home-container .journal-filter .product-grid > div, .home-container #content .box-product > div{
width: 230px;
}
.home-container #column-right + #content .product-grid > div,
.home-container #column-right + #content .box-product > div,
.home-container #column-left + #content .product-grid > div,
.home-container #column-left + #content .box-product > div{
margin-right: 17px;
width: 230px;
}
.home-container #column-right + #content .journal-filter .product-grid > div,
.home-container #column-left + #content .journal-filter .product-grid > div{
width: 229px;
}
.home-container #column-left + #content .product-grid,
.home-container #column-left + #content .box-product{
margin-left: 0;
}
}

@media usually shade and (max-width: 470px){
.home-container .journal-filter .product-grid > div, .home-container #content .box-product > div{
width: 280px;
margin-left: 20px;
}

.home-container .journal-filter ul{
width: 320px;
}
.home-container .journal-filter ul li{
width: 79px;
}
.home-container #column-right + #content .product-grid > div,
.home-container #column-right + #content .box-product > div,
.home-container #column-left + #content .product-grid > div,
.home-container #column-left + #content .box-product > div{
width: 280px;
}
.home-container #column-right + #content .journal-filter .product-grid > div,
.home-container #column-left + #content .journal-filter .product-grid > div{
width: 280px;
}
.home-container #column-left + #content .product-grid,
.home-container #column-left + #content .box-product{
margin-left: 0;
}
}

]]>


 • لباس زنانه

 • لباس مردانه

3fb61 4273 2 280x280 خرید اینترنتی پوشاک | لباس راحتی | خرید اینترنتی لباس

3fb61 photo 2016 02 23 11 15 15 2 280x280 خرید اینترنتی پوشاک | لباس راحتی | خرید اینترنتی لباس

3fb61 4219 280x280 خرید اینترنتی پوشاک | لباس راحتی | خرید اینترنتی لباس

3fb61 4184 2 280x280 خرید اینترنتی پوشاک | لباس راحتی | خرید اینترنتی لباس

3fb61 4299 2 280x280 خرید اینترنتی پوشاک | لباس راحتی | خرید اینترنتی لباس

3fb61 2651 280x280 خرید اینترنتی پوشاک | لباس راحتی | خرید اینترنتی لباس

3fb61 photo 2016 04 17 13 48 22 280x280 خرید اینترنتی پوشاک | لباس راحتی | خرید اینترنتی لباس

3fb61 angel15050 280x280 خرید اینترنتی پوشاک | لباس راحتی | خرید اینترنتی لباس

a95a1 18405 280x280 خرید اینترنتی پوشاک | لباس راحتی | خرید اینترنتی لباس

a95a1 18375 280x280 خرید اینترنتی پوشاک | لباس راحتی | خرید اینترنتی لباس

a95a1 18060 280x280 خرید اینترنتی پوشاک | لباس راحتی | خرید اینترنتی لباس

a95a1 18400 280x280 خرید اینترنتی پوشاک | لباس راحتی | خرید اینترنتی لباس

a95a1 3107 280x280 خرید اینترنتی پوشاک | لباس راحتی | خرید اینترنتی لباس

a95a1 3012 280x280 خرید اینترنتی پوشاک | لباس راحتی | خرید اینترنتی لباس

a95a1 3026 280x280 خرید اینترنتی پوشاک | لباس راحتی | خرید اینترنتی لباس

a95a1 photo 2016 07 26 14 54 36 280x280 خرید اینترنتی پوشاک | لباس راحتی | خرید اینترنتی لباس

a95a1 10899 280x280 خرید اینترنتی پوشاک | لباس راحتی | خرید اینترنتی لباس
سئو و بهینه سازی سایت : اکسپرت سئو86498 0 خرید اینترنتی پوشاک | لباس راحتی | خرید اینترنتی لباس

Article source: http://www.sevdashop.ir/

خبرگزاری فردا

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 13 ژانویه 2017
خبرگزاری فردا

9972c akairan aka m1001 0449362393023117102a خبرگزاری فرداامام جمعه بیرجند: برخی تندروهای بی‌منطق و نفهم , وجدان محصورشده ایجاد کرده بودند/ حوزه خون به دل مقام معظم رهبری کرده است

امام جمعه بیرجند:
برخی تندروهای بی‌منطق و نفهم , وجدان محصورشده ایجاد کرده بودند/ حوزه خون به دل مقا…

Article source: http://www.akairan.com/havades-akhbar/fardanews/