مرجع آموزش زبان ایرانیان

نوشته شده در موضوع خرید آموزش زبان عربی در 24 نوامبر 2014

مشاهده تمامی دروس – استاندارد

مشاهده تمامی دروس – لیست


d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان جملات رایج درباره کیک و شیرینی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان جملات درباره مراقبت از خودرو

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان صحبت در مورد جنس و طرح پارچه ها

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان علاقمندی ها در زبان انگلیسی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان آب و هوا – باد، طوفان، مه، درجه هوا

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان اجزاء خارجی خودرو در زبان انگلیسی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان ازدواج و تأهل در زبان انگلیسی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان صحبت در مورد شهرها در انگلیسی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان خوابیدن و بیدار شدن در انگلیسی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان اجزاء داخلی خودرو در زبان انگلیسی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان صحبت در مورد کشورها در انگلیسی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان مسافرت با اتوبوس در زبان انگلیسی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان مسافرت با قطار در زبان انگلیسی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان مکالمات رایج در فرودگاه و هواپیما

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان جملات رایج انگلیسی در بازی شطرنج

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان تفریح و سرگرمی در پارک بازی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان جملات رایج درباره تحصیل در دانشگاه

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان جملات رایج انگلیسی در رستوران

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان جملات رایج در مورد امتحانات دانشگاه

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان جملات رایج در مورد پول و خرید

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان جملات رایج در مورد اساتید دانشگاه

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان جملات رایج انگلیسی در داروخانه

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان جملات رایج در مورد تلفن همراه

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان جملات رایج انگلیسی در محیط کار

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان جملات زبان انگلیسی در مورد پول

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان جملات زبان انگلیسی در مورد اینترنت

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان خرید ماهی، گوشت، میوه و سبزی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان جملات انگلیسی در مورد عکاسی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیانجملات انگلیسی در مورد ماه محرم

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیانآب و هوا و بارندگی در زبان انگلیسی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیانلاستیک و چرخ خودرو در انگلیسی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیانجملات مسافرت هوایی و فرودگاه

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیانموتور خودرو و اجزا آن در انگلیسی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان روابط خانوادگی و فامیلی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان مکالمات رایج انگلیسی در وعده شام

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان مراجعه به پزشک در زبان انگلیسی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان درس خواندن، امتحان دادن و …

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان جزئیات پوشاک در زبان انگلیسی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان مکالمات رایج انگلیسی در وعده ناهار

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان ورزش و تفریح در انگلیسی – بخش 2

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان ورزش و تفریح در انگلیسی – بخش 1

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان انواع پوشاک در زبان انگلیسی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان انواع خانه و آپارتمان در انگلیسی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان جملات زبان انگلیسی در مورد صداها

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان صحبت در مورد غذاها و آشپزی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان عینک و چشم پزشکی در انگلیسی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان انواع مزه ها در زبان انگلیسی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان انواع بوها در زبان انگلیسی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان آسیب های جسمی و پزشکی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان حیوانات در زبان انگلیسی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان اثاثیه منزل و حروف اضافه مکانی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان اطلاعات شخصی در زبان انگلیسی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیانبیماری ها و دردهای جسمی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان ازدواح و تشکیل خانواده به انگلیسی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان وضعیت ظاهری افراد – صورت

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان آب و هوا و شرایط جوی در انگلیسی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان وضعیت ظاهری افراد – موی سر

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان کلیات شغل و حرفه در زبان انگلیسی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان بازدید از مکانهای دیدنی در انگلیسی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان ساعت و زمان در زبان انگلیسی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان جملات انگلیسی در جواهر فروشی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان  شخصیت افراد در زبان انگلیسی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان پاسپورت – گذرنامه – سفارت

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان جملات رایج انگلیسی در اداره پست

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان جملات رایج انگلیسی در آرایشگاه

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان خداوند و مذهب در زبان انگلیسی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان سن، قد و وزن در زبان انگلیسی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان مکالمات رایج انگلیسی در تاکسی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان آدرس پرسیدن و آدرس دادن

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان انواع غذاها، پختن و سرخ کردن

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان جملات ضروری انگلیسی در بانک

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان جملات رایج انگلیسی در سینما

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان جملات انگلیسی در مورد غذاها

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان جملات رایج انگلیسی در مهمانی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیانجملات انگلیسی در بازی شطرنج

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان جملات انگلیسی در مورد بستنی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان تحصیلات و دانشگاه در انگلیسی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان کمک کردن در زبان انگلیسی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان جملات انگلیسی در مورد ماه رمضان

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان عذرخواهی کردن در زبان انگلیسی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان جملات انگلیسی در مورد موسیقی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان جملات انگلیسی در مورد صبحانه

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان اصطلاحات انگلیسی در بازی فوتبال

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان خودرو در زبان انگلیسی – کلیات

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان خرید پوشاک در زبان انگلیسی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان تشکر کردن در زبان انگلیسی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان اصطلاحات – آب، آتش، باد و …

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان مکالمات در کلاس -دانش آموز

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان مکالمات انگلیسی در هتل

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان خرید کردن در زبان انگلیسی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان مکالمات انگلیسی در پمپ بنزین

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان جملات ضروری انگلیسی در تلفن

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان ریاضیات در زبان انگلیسی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان احساسات و عواطف مثبت

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیانمکالمات در کلاس -معلم

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان سلام و احوال پرسی در انگلیسی

d5ad2 Left3 Green مرجع آموزش زبان ایرانیان بفرمایید در زبان انگلیسی

Article source: http://www.irlanguage.com/News/topic/55/

آموزش عربی

نوشته شده در موضوع خرید آموزش زبان عربی در 20 نوامبر 2014

المحادثه فی المهن و الحرف

من هذا؟84692 doktor آموزش عربی

هذا مسعود.

ما مهنته؟

مهنته الطب.

ماذا یمتهن؟

یمتهن الطبابه.

ماذا یفعل؟

أنّه یفحص مریضا.

بم یفحص المریض؟

یفحص المریض بالسّماعه.

 *** *** *** *** *** *** ***

ما هذا؟21498 nanva آموزش عربی

هذا خبّاز.

ما مهنته؟

مهنته الخبازه.

ماذا بعل؟

أنّه یخبز .

 *** *** *** *** *** *** ***

ما هذا؟4b340 bazaz آموزش عربی

هذا بزّاز. ( هذا قمّاش . )

ما مهنته؟ مهنته بیع الأقمشه. ( مهنته البزازه ).

ماذا یفعل؟

أنّه یذرع القماش.

 *** *** *** *** *** *** ***

معنی لغات:

مهنه : شغل ، حرفه

یمتهن: اشتغال می ورزد.

یفحص: معاینه می کند.

السّماعه : گوشی معاینه

خبّاز : نانوا

یخبز: نان می پزد.

خبازه : نانوایی

بزّاز : قمّاش : بزاز ، پارچه فروش

الأقمشه : ( جمع قماش ) پارچه ها

القماش : پارچه

یذرع: متر می کند

ادامه دارد …

Article source: http://www.arabinet.parsiblog.com/

آموزش زبان عربی رایگان در سایت …

نوشته شده در موضوع خرید آموزش زبان عربی در 20 نوامبر 2014

آموزش زبان عربی

وبلاگی بسیار غنی در زمینه آموزش زبان عربیhttp://arabicclup.parsiblog.com

شبکه سعودی

آموزش زبان عربی

سایتهای عربی مفید

http://links.p30download.com/archives/23654.php

آزمون های زبان عربی

ترجمه نوحه های عربی برای آشنایی با گویش عربی|:

http://links.p30download.com/archives/23654.php

زبان عربی و انگلیسی

لغت نامه انگلیسی عربی

عربی سال اول دبیرستان

راهنمای آموزش زبان عربی

بانک سوالات عربی مقطع متوسطه

معرفی لینکهای آموزش زبان عربی در اینترنت

مرجع کامل معرفی سایتهای راهنمای کلیه زبان های مشهور جهان

How to learn Arabic

Free Language : Lessons, Podcasts, Courses, Audio, Video, Study Guides, Learning Materials

About these ads

برچسب‌ها: , ,

Article source: http://pishgo.wordpress.com/2007/06/18/arabic-learning/

آموزش زبان عربی

نوشته شده در موضوع خرید آموزش زبان عربی در 20 نوامبر 2014

براستی کدام برترند ؟


دستی که گره ای رو باز کنه
یا چشمی که فقط ببینه و دلسوزی کنه ؟

°°°°°°°°°°°°°°°°°

وقتی خدا مشکلات تو رو حل می کنه
تو به توانایی های او ایمان داری
وقتی خدا مشکلاتت رو حل نمی کنه
او به توانایی های تو ایمان داره . . .

°°°°°°°°°°°°°°°°°

فقیر برای سیر کردن شکمش در عذاب است
و ثروتمند برای معالجه ناراحتی . . .
(بنجامین فرانکلین)

°°°°°°°°°°°°°°°°°

بهترین آدمهای زندگی شما آنهایی هستند
که چایتان پیش هم یخ کرده است . . . !

°°°°°°°°°°°°°°°°°

برای هر مشکلی راهی است هر چند کوتاه
و برای هر راهی مشکلی است هر چند کوچک . . .

°°°°°°°°°°°°°°°°°

دردهایت را دورت نچین تا دیوار شوند
زیر پایت بگذار تا پله شوند . . .

°°°°°°°°°°°°°°°°°

مرد باشی یا زن ، مرگ تمام ات میکند
انسان باش تا جاودانه زندگی کنی . . .

°°°°°°°°°°°°°°°°°

نگرانی مشکلات فردا را دور نمی کند
بلکه تنها آرامش امروز را دور میکند . . .

°°°°°°°°°°°°°°°°°

مادر و پدرای خیلی سختگیر ، بهترین دروغگو ها رو تحویل جامعه
میدن

°°°°°°°°°°°°°°°°°

در “انتخاب واحد” زندگی ، “صداقت” پیش نیاز همه درسهاست . . .

°°°°°°°°°°°°°°°°°

دو گرسنه هرگز سیر نمیشوند، گرسنه علم و گرسنه مال . . .

°°°°°°°°°°°°°°°°°

آدمهایی که بارها و بارها شما را می آزارند مانند کاغذ سمباده
هستند
آنها شما را می خراشند و آزار می دهند
اما در نهایت شما صیقلی و براق خواهید شد و آنها مستهلک و فرسوده . . .

°°°°°°°°°°°°°°°°°

قدر چیزی را که داری بدان
قبل از اینکه زمان به تو یادآوری کند :
باید قدر چیزی را که داشتی می دانستی . . .

°°°°°°°°°°°°°°°°°

عاقل همان کاری را ابتدا انجام می دهد که نادان در آخر . . .

°°°°°°°°°°°°°°°°°

امیر المومنین، امام على (ع) :
«تباهی و هلاکت اندیشه ها»، غالبا تحت تاثیر «برق طمع ها» است . . .

°°°°°°°°°°°°°°°°°

شجاع باش
حتی اگر نیستی وانمود کن که هستی
هیچکس نمی تواند تفاوت بین این دو را تشخیص دهد . . .
(جکسن براون)

°°°°°°°°°°°°°°°°°

چه دوستم داشته باشی و چه از من متنفر باشی
در هر صورت بهم لطف میکنی
چون اگه دوستم داشته باشی تو قلبت هستم
و اگه ازم متنفر باشی تو ذهنتم
(شکسپیر)

°°°°°°°°°°°°°°°°°

گلایه ها عیبی ندارد ، کنایه هاست که ویران می کند . . .

°°°°°°°°°°°°°°°°°

زندگی مانند بازی شطرنج است، قبل از حرکت کاملاً فکر کنید . .
.

°°°°°°°°°°°°°°°°°

تنها مسابقه ای است که هیچگاه برنده ای نداشته است
فرار از مشکلات را می گویم . . .

°°°°°°°°°°°°°°°°°

«سرباز جوان! یک دوست ، در واقع دشمنیه که هنوز حمله نکرده.»
(اسکیپر / پنگوئن های ماداگاسکار)

°°°°°°°°°°°°°°°°°

انـــــسان ها
بـه نــسـبت هــر ظـرفـیـتی کـه بــرای کــسب تـجربه دارنـد عـاقـلند
نـه بـه نـــسبـت تـــجـاربی کـه انــدوختـه انـد . . .

°°°°°°°°°°°°°°°°°

دردا که اسیر ننگ و نامیم هنوز
در گفت و شنید خاص و عامیم هنوز
شد عمر تمام و ناتمامیم هنوز
صد بار بسوختیم و خامیم هنوز . . .

°°°°°°°°°°°°°°°°°

آنچه که به پرودگارت مدیونی تنها دوست داشتن دیگران است . . .
(لاکوردر)

°°°°°°°°°°°°°°°°°

از نزدیکی به کسی که قادر به حفظ اسرار و رموز زندگی خود نیست
پرهیز نما . . .
(افلاطون)

°°°°°°°°°°°°°°°°°

فـــضـیلت انــسان
در نــگـهداشـتن حـــد وســط مــیان افــراط و تــفـریـط اســت . . .

°°°°°°°°°°°°°°°°°

قــــدر لـحـظـه ها را بـــدان
زمـــانـی مـی رســد کــه تــــو دیـــگـر قــــادر نـــیستی بــگـویـی :
” جــــبـــران مــی کـــنم “

°°°°°°°°°°°°°°°°°

بـــهتر اسـت انـــسان کــار صــحیـح انــجام دهــد
تــا کــار را بــه روش صــحـیـح انــجـام دهــد . . .

°°°°°°°°°°°°°°°°°

در مقابل یک فرد معلول با سرعت کم راه برید.
در مقابل مادری که فرزندش رو از دست داده بچه تون را نبوسید.
در مقابل یک فرد مجرد از عشقتون نَگید.
و خلاصه …
در برابر کسی که نداره از داشته هاتون مغرورانه حرف نزنید

 

آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به
سهولت است

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و
عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از
بین می برد

اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، همان نتیجه
ای را می گیرید که همیشه می گرفتید

افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای
متفاوت انجام می دهند

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم
بگیری با چند نفر

کار بزرگ وجود ندارد، به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم
کنیم

کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید

انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند

همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده، شاید بازگشاینده
قفل در باشد

تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است

دشوارترین قدم، همان قدم اول است

عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می
گیرید

آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز
زیادی از آن نخواسته اید

در اندیشه آنچه کرده ای مباش، در اندیشه آنچه نکرده ای باش

امروز، اولین روز از بقیه عمر شماست

برای کسی که آهسته و پیوسته می رود، هیچ راهی دور نیست

امید، درمانی است که شفا نمی دهد، ولی کمک می کند تا درد را تحمل
کنیم

بجای آنکه به تاریکی لعنت فرستید، یک شمع روشن کنید

آنچه شما درباره خود فکر می کنید، بسیار مهمتر از اندیشه هایی است
که دیگران درباره شما دارند

هرکس، آنچه را که دلش خواست بگوید، آنچه را که دلش نمی خواهد می
شنود

اگر هرروز راهت را عوض کنی، هرگز به مقصد نخواهی رسید

صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، وآن هم در تمام عمر، بیش از
یک مرتبه نیست

وقتی شخصی گمان کرد که دیگر احتیاجی به پیشرفت ندارد، باید تابوت
خود را آماده کند

کسانی که در انتظار زمان نشسته اند، آنرا از دست خواهند داد

کسی که در آفتاب زحمت کشیده، حق دارد در سایه استراحت کند

بهتر است دوباره سئوال کنی، تا اینکه یکبار راه را اشتباه بروی

آنقدر شکست خوردن را تجربه کنید تا راه شکست دادن را بیاموزید

اگر خود را برای آینده آماده نسازید، بزودی متوجه خواهید شد که
متعلق به گذشته هستید

خودتان را به زحمت نیندازید که از معاصران یا پیشینیان بهتر
گردید، سعی کنید از خودتان بهتر شوید

خداوند به هر پرنده ای دانه ای می دهد، ولی آن را داخل لانه اش
نمی اندازد

درباره درخت، بر اساس میوه اش قضاوت کنید، نه بر اساس برگهایش

انسان هیچ وقت بیشتر از آن موقع خود را گول نمی زند که خیال می
کند دیگران را فریب داده است

کسی که دوبار از روی یک سنگ بلغزد، شایسته است که هر دو پایش
بشکند

هرکه با بدان نشیند، اگر طبیعت ایشان را هم نگیرد، به طریقت ایشان
متهم گردد

کسی که به امید شانس نشسته باشد، سالها قبل مرده است

اگر جلوی اشتباهات خود را نگیرید، آنها جلوی شما را خواهند گرفت

اینکه ما گمان می کنیم بعضی چیزها محال است، بیشتر برای آن است که
برای خود عذری آورده باشی

Article source: http://arabi-baygan.blogfa.com/

خرید اینترنتی آموزش زبان انگلیش …

نوشته شده در موضوع خرید آموزش زبان عربی در 20 نوامبر 2014

مجموعه فوق العاده آموزش زبان انگلیسی English Today !

English Today یک محصول جدید و نوآورانه برای آموزش زبان انگلیسی می باشد که با هدف برآوردن نیازها و حداکثر استفاده برای دانش آموختگان طراحی گردیده است. English Today فقط یک پیشرفت ساده در یادگیری آموزش زبان انگلیسی نیست بلکه نشان دهتده یک رویکرد کاملآ جدید در برابر ساختار آموزش به روش ویدئویی است. در این آموزش زبان استاد ، دانشجو را در یک سری از داستانهای تنظیم شده راهنمایی می کند ، همچنین فرد می تواند به تمرین آنچه که در یک محیط تعاملی آموخته است بپردازد.

65cf8 English Today 450 خرید اینترنتی آموزش زبان انگلیش ...

این مجموعه با استفاده از سه روش بسیار تاثیر گذار (صوتی – ویدئویی – متنی) شما را از ابتدایی ترین اصول تا دوره های پیشرفته همراهی می کند .

در هر دی وی دی تمامی فایل های صوتی مربوط به هر درس و فایل متنی (PDF) هر درس قرار دارد همچنین هر درس شامل بخشی برای کار و تمرین ، تمرینات تعاملی  و جدول های گرامر برای تست مهارتهای دستور زبان می باشد.

این دوره متشکل از ۲۶ درس در شش مرحله است . هر درس شامل یک کتاب ، یک دوره آموزش ویدئویی و یک دوره آموزش تصویری است . روش بهینه برای یادگیری دروس به این شکل است که ابتدا آموزش ویدئویی را مشاهده نمائید ؛ سپس از آموزش های صوتی استفاده نمائید و در نهایت از تمرینات و آزمون های کتاب بهره ببرید .

این آموزش زبان توسط موسسه غیر انتفاعی ETS به عنوان یک روش معتبر برای آمادگی امتحان تافل iBT به رسمیت شناخته شده است.

»» سایت اصلی مجموعه English Today

تافل یک آزمون زبان انگلیسی است که تمام دانشجویان خارجی که می خواهند در آمریکا و همچنین بعضی از دانشگاههای اروپا به ادامه تحصیل بپردازند باید آن را پشت سر بگذارند. این آموزش زبان برای آمادگی ، TOEIC نیز مفید می باشد ، TOEIC یک آزمون با جهت گیری تجاری می باشد.

»» ویژگی های این مجموعه :

 • مجموعه کامل آموزش زبان انگلیسی English Today آموزش زبان انگلیش تودی
 • قابل اجرا در کامپیوتر و پلیر های خانگی
 • به همراه فایل های صوتی و دفترچه راهنمای الکترونیکی
 • دارای گارانتی تعویض در صورت خراب بودن دیسک ها
 • بسته بندی شکیل و اختصاصی در دو پک 14 تایی و 12 تایی
 • شامل 26 دی وی دی

65cf8 English today dvd cover2 310x400 خرید اینترنتی آموزش زبان انگلیش ...

توضیحات تکمیلی :

c1eb8 English today main خرید اینترنتی آموزش زبان انگلیش ...

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می کنید ؛ آموزش های این دوره به ۶ مرحله مختلف تقسیم می شود :

۱- Beginner :

اگر آشنایی شما با زبان انگلیسی ؛ تنها در حد شناختن حروف الفبا و فعل ها و کلمات رایج انگلیسی (نظیر Hello ، GoodBye ، Good Morning و… ) است . شما در این سطح قرار می گیرید .

۲- Elementary :

افرادی که در این سطح قرار می گیرند ؛ تنها دایر لغات و افعالی که می شناسند کمی گسترده تر از افراد Beginner است . در این سطح شما هنوز معنای بسیاری از کلمات را نمی دانید و توانایی خواندن ؛ نوشتن و یا درک گفتار را ندارید . در این سطح ؛ شما با کلمات و افعال رایج آشنائید و تا حدودی قوائد زبان انگلیسی را می شناسید و می توانید متون خیلی ساده انگلیسی را به کمک دیکشنری بخوانید . ولی هنوز توانای صحبت کردن و یا درک گفتار را ندارید .

3- Lower :

افراد در این سطح می توانند به سختی انگلیسی صحبت کنند و مفهوم خود را برسانند ؛ همینطور می تواند منظور تقریبی طرف مقابل در مکالمه را متوجه شوند . ولی هنوز تسلط کامل و لازم به زبان انگلیسی را ندارند .

4- Upper :

در این سطح پیشرفت قابل توجهی داشتید و می توانید متون انگلیسی را با کمی کمک گرفتن از دیکشنری بخوانید ؛ ۷۰ درصد معنای فیلم ها و موزیک های انگلیسی را بفهمید و تا حدود نسبتا قابل قبولی به زبان انگلیسی صحبت کنید .

5- Advanced :

شما در این سطح ؛ یک زبان آموزش حرفه ای هستید که هیچ مشکلی در گفتگو و مطالعه به زبان انگلیسی ندارید . با اکثر افعال و قواعد رایج آشنائید و می توانید به خوبی با افراد انگلیسی زبان تعامل برقرار کنید و معنای فیلم ها و موزیک های انگلیسی را بفهمید .

6- Business :

در این سطح شما اصول و قواعد مورد نیاز برای برقراری ارتباط های کاری و تجاری را فراخواهید گرفت .

توجه : همانطور که مشاهده نمودید ؛ هر سطح آموزشی به جندین دوره تقسیم می شود . سطح مورد انتظار شما در هر سطح ؛ پس از گذراندن تمامی دوره ها حاصل خواهد گشت .

آموزش های متنی :

کتابهای موجود در هر درس ؛ شامل تمرین ها ؛ آزمون ها و آموزش های گرامر آن درس است . کلیه کتب به زبان انگلیسی است که متناسب با سطح شما نگاشته شده اند به این صورت که در هر سطح قرار داشته باشید ؛ می توانید آموزش های آن درس را به خوبی بخوانید و استفاده کنید .  حل تمرین های هر دوره و تکرار آزمون ها ؛ تاثیر شگرفتی در سرعت یادگیری شما خواهد دست . از همین رو توصیه می شود استفاده از تمرینات را نادیده نگیرید . برای آشنایی بیشتر با کتب این دوره می توانید فایل متنی نمونه را دانلود نمائید .

آموزش های ویدئویی :

در هر درس از این دوره آموزشی ؛ یک فایل ویدئویی (۱:۳۰ تا ۲ ساعت) قرار دارد که با مشاهده دقیق آن می توانید مهارت های خود را در شنیدار ؛ گفتار و درک مطلب افزایش دهید . همانطور که عنوان شد ؛ سطح گفتگو ها و صحبت های موجود در هر درس ؛ متناسب با سطح شما خواهد بود و در هر مرحله که قرارداشته باشید می توانید معنا و مفهوم گفتگوهای آن درس را متوجه شوید .

قالب آموزش ها به صورت داستانی میباشد و این موضوع می تواند به تاثیر عمیق تر آموزش کمک شایانی کند . توصیه می شود هر آموزش تصویری را پند بار تماشا کنید تا تک تک دیالوگ ها و گفتگو ها به خوبی برایتان جا افتاده و شناخته شود .لازم به ذکر است کلیه فیلم ها دارای زیرنویس انگلیسی هستند که در صورتیکه در در درک قسمتی از فیلم دچار مشکل شدید ؛ می توانید از آن استفاده کنید .  در ذیل ؛ تصاویری از محیط آموزشی مشاهده می نمائید .

فایل های صوتی :

آموزش های صوتی این مجموعه ؛ در واقع به عنوان یک ابزار کمک اموزشی در مجموعه تعبیه شده اند . دروس صوتی ؛ حاوی مکالمات موجود در فایل های ویدئویی است که می توانید از آنها در ماشین ، موبایل ؛ MP3 Player و… استفاده نمائید . استفاده از فایل های صوتی تاثیر شگرفی در یادگیری شما خواهد داشت . هر درس شامل حداقل ۵ اموزش صوتی با کیفیت بسیار مطلوب است . توصیه می شود دروس صوتی را هنگام کار ؛ رانندگی و در مترو ؛ تاکسی ؛ اتوبوس و اوقات فراغت گوش کنید . با این روش بسیاری از جملات ؛ اصلاحات ، لغات و افعا له طور ناخودگاه در ذهن شما می نشیند و به فرایند یادگیری شما کمک شایانی می کند . برای آشنایی با آموزش های صوتی این مجموعه ؛ فایل نمونه صوتی را دانلود کنید .

توصیه هایی برای استفاده هر چه بهتر از این مجموعه

 • یادگیری را از سطوح ابتدایی شروع کنید . این امر باعث می شود هم با سبک آموزش آشنا شوید و هم برای فراگیری دروس بعدی آمادگی بیشتری داشته باشید.
 • آموزش های ویدئویی را جدی بگیرید و آنها را با دقت تماشا کنید . به جملات و گفتگو ها توجه کنید و اگر بخشی از آنرا متوجه نشدید ؛ چندباره آنرا نگاه کنید.
 • در هر زمان و مکان ؛ از آموزش های صوتی این مجموعه استفاده کنید . آموزش از طریق ضمیر ناخداگاه و به کمک شنیدار ؛ یکی از ماندگار ترین متد های یادگیری است .
 • هر دوره صوتی را حداقل سه با گوش کنید. هر چقدر تعداد دفعات شنیدن آموزش ها بیشتر باشد ؛ یادگیری مستمر تر و ماندگار تر خواهد بود .
 • از آزمون ها و تمرین های اضافی کتب غافل نباشید . حل تمرین های کتاب ضمن ارتقای سطح زبان شما ؛ باعث تقویت حافظیتان نیز می گردد .

تصاویری از ویدئو های این مجموعه:


c1eb8 en 4 150x117 خرید اینترنتی آموزش زبان انگلیش ...

ed8fb en 3 150x117 خرید اینترنتی آموزش زبان انگلیش ...

ed8fb en 2 150x117 خرید اینترنتی آموزش زبان انگلیش ...

6c6a5 en 1 150x117 خرید اینترنتی آموزش زبان انگلیش ...

Article source: http://shop.iranget.com/learning-english-today/

‫آموزش زبان عربی

نوشته شده در موضوع خرید آموزش زبان عربی در 19 نوامبر 2014

آموزش زبان عربی اثر
دروس صوتی آموزش زبان عربی دکتر محمد ایرانی
ایمیل گروه: fb.learn.arabic@gmail.com
صفحه ما در فیس بوک:
https://www.facebook.com/iran.arabi

گروه فیس بوکی ما: https://www.facebook.com/groups/learn…

Article source: http://www.youtube.com/watch?v=W6jpr81ZnCw

‫آموزش زبان عربی

نوشته شده در موضوع خرید آموزش زبان عربی در 19 نوامبر 2014


Wird geladen…

Article source: http://www.youtube.com/watch?v=625Szm9wkks

خرید آموزش عربی کانون زبان …

نوشته شده در موضوع خرید آموزش زبان عربی در 15 نوامبر 2014

خرید آموزش عربی کانون زبان ایران

c2fb3 1377183322 خرید آموزش عربی کانون زبان ...

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی استکانون زبان ایران ( انجمن فرهنگی ایران و آمریکا سابق) از سال 1304 هجری شمسی در تهران آغاز به کار نمود. این انجمن در سال 1335 با راه اندازی یک مرکز آموزشی در خیابان وصال شیرازی آموزش زبان های خارجی را آغاز نمود. از جمله فعالیت های آموزشی این انجمن در آن سال ها می توان به آموزش تخصصی زبان به کارکنان دولت و بازرگانان و همچنین آموزش زبان فارسی به خارجی ها نام برد. پس از انقلاب شکوهمند اسلامی اداره این انجمن در سال 1358 به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واگذار شد. هم اکنون کانون زبان ایران در 27 استان و 73 شهر با حدود 200 مرکز و 240000 زبان آموز، در زمینه آموزش زبان های خارجی فعالیت می نماید

دوره‌های زبان های خارجی بزرگسالان در کانون زبان ایران شامل دوره های زیر است
1.مقدماتی ۱ (Basic) در ۳ ترم
2.مقدماتی ۲ (Elemantary) در ۳ ترم
3.قبل از متوسط (Pre intermediate) در ۳ ترم
4.متوسط (Intermediate) در ۳ ترم
5.خوب (High) در ۳ ترم
6.پیشرفته (Advanced) در ۳ ترم

و همچنین دوره‌های زبان انگلیسی کودکان و نوجوانان در کانون ریان ایران شامل دوره های زیر است
1.START یک سطح
2.مقطع Run چهارسطح
3.مقطع Race چهارسطح
4.مقطع Reach چهارسطح

کانون زبان ایران به عنوان یکی از معتبرترین موسسات آموزشی زبان در کشور با قدمتی بیش از ۴۰ سال از سال ۱۳۸۸ اقدام به برگزاری دوره های آموزشی زبان انگلیسی به شیوه یادگیری الکترونیکی ( eLearning) نموده اند آموزش زبان انگلیسی به شیوه الکترونیکی در تمامی شهرها و روستاها امکان پذیر شد. دوره های یادگیری الکترونیکی برای ۱۲ سطح آموزشی Basic تا Intermediate برنامه ریزی و طراحی شده است. زبان آموزان شرکت کننده در دوره های یادگیری الکترونیکی امکان می یابند تا آموزش هایی دارای استانداردهای مطابق با دوره های حضوری کانون زبان ایران دریافت کنند. محتوای آموزشی این دوره ها بر مبنای کتابهای آموزشی کانون زبان ایران بوده ومهارت های چهارگانه زبانی
خواندن
نوشتن
شنیدن
صحبت کردن
و در کنار آن واژگان و دستور زبان انگلیسی به شیوه ای کارآمد، جذاب و علمی آموزش داده می شود به طوری که زبان آموزان پس از طی این دوره ها به همان مهارتهای زبانی دست می یابند که زبان آموزان شرکت کننده در دوره های حضوری به دست می آورند.

با توجه به متد آموزشی در کانون زبان ایران پس از مدت ها تحقیق و پژوهش نرم افزاری را به شما ارائه کردیم که آموزش زبان در آن بر اساس روشهای گفتاری و شنیداری و دیداری ارائه شده در کانون زبان ایران است در این نرم افزار شما معنی کلمات را با استفاده از وابستگی آنها به تصاویرشان و همچنین وابستگی به سایر لغات بسیار بهتر درک خواهید کرد تا اینکه معنی فارسی آنها را بیاموزید. این شیوه آموزش در حال حاضر در کانون های آموزش زبان نیز در کشور به کار گرفته می شود.
این نرم افزار بسیار مفید در قالب یک دی وی دی ارائه شده است

ویژگی های نرم افزار
آموزش زبان با روشهای گفتاری و شنیداری و دیداری به صورت صوتی و تصویری
آشنایی با لغات و جملات و یادگیری آنها
محیط بسیار ساده و کارآمد قابل استفاده برای تمام کاربران مبتدی تا پیشرفته
استفاده از بیش از ۷۵۰۰ تصویر برای آموزش
مورد تایید دانشگاه ها و موسسات بین المللی
استفاده از تکنیک مقایسه گفتار کاربر با تلفظ صحیح جملات
آموزش ۴ مهارت گفتار، نوشتار، درک مکالمه، درک مطلب نوشتاری
آموزش با استفاده از تمرین و تست های ۴ گزینه ای
حاوی بیش از ۲۰۰ درس با سطح بندی
بیش از ۴۰۰ ساعت آموزش به شیوه تعاملی
آموزش مکالمات روزمره و کاربردی زبان ها
قابلیت تصحیح تلفظ کاربر از طریق میکروفن
آشنایی با گرامر و یادگیری آن.
آموزش خواندن و نوشتن لغات
تلفظ صحیح لغات و امکان تست لغت قرائت شده.
گرفتن تمرین در پایان هر جلسه ی آموزشی.
داشتن تمرین های هوشمند جهت آشنایی با لغات و طرز بیان آنها.
داشتن مجموعه از آموزش های کاربردی و مفید در هر زبان.
امکان استفاده از نرم افزار در دانشگاه ها و کلاسهای زبان خارجه
مقدمات و کلیات لغوی و …
———————————————————————————————————-
نرم افزار زبان عرضه شده توسط این فروشگاه نیاز به نصب ندارد و کار با آن بسیار آسان است

***********************************

سایت این فروشگاه در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است

ارسال سریع به تمام نقاط کشور با پست سفارشی یا پیشتاز

پس از ثبت سفارش ، شناسه سفارش را برای پیگیری های بعدی یادداشت کنید

ش م : 4214/7821

قیمت: 15,000 تومان

روش خرید پستی: برای خرید پستی آموزش کامل زبان انگلیسی به شیوه کانون زبان ایران – اورجینال، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید پستی، روی دکمه زیر کلیک کنید.

c2fb3 shop خرید آموزش عربی کانون زبان ...

Article source: http://www.parsebuy.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/

آموزش زبان عربی به روش نصرت

نوشته شده در موضوع خرید آموزش زبان عربی در 10 نوامبر 2014

آموزش و مکالمه زبان عربی بیش از 14 ساعت

تمرین تقویت حافظه در ضمن یادگیری

آموزش مکالمه و یادگیری آن در 30 روز

به همراه کتاب عربی در سفر

قابل اجرا بر روی کامپیوتر و موبایل و MP3 DVD Player

1 دی وی دی + کتاب

 مزیت این شیوه آموزشی چیست؟

مزیت این روش یادگیری عملی یک زبان است.بسیاری از استادان زبان بر این باورند که بهترین روش یادگیری یک زبان خارجی این است که به آن کشور سفر کنید و مدتی را در بین مردم آنجا سپری کنید.این مجموعه این مساله را برای شما فراهم میکند.

افزون بر این قواعد زبان را به شکل بسیار عمیق و درونی آموزش میدهد

و شما بدون اینکه متوجه شوید تمام قواعد زبان را نا خود آگاه فرا خواهید گرفت

برنامه بر پایه یادگیری زنده به کارگرفتن دانشجو در موقعیت های روز مره و واقعی برای یادگیری و تمرین آموخته ها است درست به مانند اینکه در کشور بیگانه حضور فیزیکی دارید

بر اساس این روش در هر زبانی یک هسته کلامی وجود دارد که با فراگیری مجموعه لغاتی که بیشترین و ضروری ترین کاربرد را در هر زبانی دارند میتوان بی آنکه مغز را با لغات غیر ضروری واطلاعات غیر کاربردی انباشته کرد زبان را آموخت

آموزش زبان عربی,نصرت عربی,آموزش نصرت عربی,آموزش زبان عربی به روش نصرت,آموزش زبان نصرت,خرید آموزش زبان عربی,کتاب عربی در سفر,آموزش لغت عربی,مکالمه عربی به فارسی,مکالمه فارسی به عربی

9b71a hedi5 آموزش زبان عربی به روش نصرت
01bde hedie6 آموزش زبان عربی به روش نصرت
01bde hedie3 آموزش زبان عربی به روش نصرت

01bde hedie4 آموزش زبان عربی به روش نصرت
01bde hedi1 آموزش زبان عربی به روش نصرت
01bde hedi1 آموزش زبان عربی به روش نصرت

تعداد دیسک:

قیمت : 10000 تومان


01bde kharid22 آموزش زبان عربی به روش نصرت

برچسب محصول برای موتورهای جستجو:
٬ , , , , , , ,

Article source: http://www.amingostar110.com/nosratarabi.html

خرید اموزش زبان نصرت

نوشته شده در موضوع خرید آموزش زبان عربی در 10 نوامبر 2014


آنچه در این مجموعه خواهید آموخت :

1. مهارت کامل در مکالمه زبان انگلیسی در سه ماه با روزی 30 دقیقه گوش کردن به هر درس
2. روش استفاده آسان برای تمامی سنین با هر سطح آشنایی با زبان انگلیسی
3. برگرفته شده از جدیدترین متد آموزشی روز جهان
4. تمرکز و تقویت حافظه در ضمن یادگیری
5. تکرار مطالب در فواصل زمانی مختلف
6. دوره تقویت حافظه و مهارت یادگیری
7.
بیش از 90 ساعت آموزش شامل محاوره،آشنایی با لغات،آموزش حروف اضافه،آشنایی
با جمله سازی،آشنایی با یکصد لغت ابتدایی،شیوه صحیح تلفظ و نوشتن الفبا
8.
آلبوم یادگیری مکالمه انگلیسی در خواب مجموعه ای است بی نظیر و کامل از 18
درس و تمرین آموزش مکالمات زبان انگلیسی که درس ها به صورت گفتاری و به
فرمت فایل های صوتی MP3 (( قابل استفاده با تمام وسایل پخش سی دی های صوتی
)) و به 2 زبان فارسی و انگلیسی همزمان ارائه می شود.این صداها با تلفیق دو
تکنولوژی زنده نمایی صحنه های صوتی در داخل جمجمه یا Binaural Sounds و
تکنیک منحصر به فرد همسازی و همگامی مغزی Brain Synchronizing از طریق
هدفون برای مغز هنگام خواب،قابل شنیدن می باشند و به دلیل همراه داشتن
امواج خاص فعال سازی ذهن هنگام پخش درس ها،مغز شما را در عالی ترین شرایط
کاری ( یعنی در خواب و در زمان استراحت ) و به راحت ترین شیوه،با واژه ها و
جملات اساسی زبان آشنا می سازد.شما وقتی از خواب بیدار می شوید در کمال
حیرت می بینید که نسبت به روز قبل هزاران لغت جدید برایتان معنادار شده اند
و به طور ناخودآگاه بخش اعظم مفاهیم مکالمات روزمره و نوشته های انگلیسی
را درک می کنید !

eaa77 Nosrat Pic3 خرید اموزش زبان نصرت

eaa77 blue خرید اموزش زبان نصرت متد نصرت که یکی از سریع ترین و موفق ترین متدهای آموزش زبان است توسط یک
زبان شناس انگلیسی اختراع شده است و توسط موسسه نصرت به فارسی برگردانده
شده تا برای فارسی زبانان قابل استفاده باشد .
پس از استفاده از این مجموعه شما به سادگی به مکالمه زبان انگلیسی خواهید
پرداخت و احساس خواهید کرد که معجزه ای رخ داده است. چرا که بدون تلاش
زیادتنها با گوش کردن 90 درس 30 دقیقه ای در تنها 90 روز با فرمول تخصصی
نصرت به راحتی مکالمه انگلیسی را فراگرفته اید .

توضیحات تکمیلی به زبان موسسه تولید کننده :

این متد را یک نابغه زبان شناس انگلیسی اختراع کرده و موسسه نصرت آن را به
صورت فارسی در آورده آقای نصرت بخاطر همین از طرف دانشگاه صنعتی شریف به
لقب مبتکر نمونه انتخاب شده.
شما بعد از تهیه این بسته و گوش کردن بر
طبق متد مشخص شده که در طول فراگیری آموزش با ان مرحله به مرحله اشنا می
شوید، متوجه می شوید که چه تغیری در زبان شما روی میدهد . شما به راحتی
فیلمهای آمریکایی به زبان اصلی را خواهید فهمید. شما به راحتی به انگلیسی
صحبت میکنید و کاملاً میتوانید ارتباط برقرار کنید. احساس میکنید معجزه‌ای
روی داده است. چیزی که بعد از سالها حضور در کلاسهای زبان در دست یابی کامل
به آن موفق نشده بودید در ظرف کمتر از ۳ ماه به بهترین نحو با کمترین زحمت
محقق خواهد شد.
باور کردنش کمی مشکل است اما چند چیز را به خاطر داشته باشید. نصرت معتبرترین موسسه تند خوانی و زبان کشور
است. آقای نصرت اعتباری جهانی دارد و او همه این موارد را تضمین میکند.
چنین انسانی بعد از سالها کار پر افتخار هیچوقت اعتبارش را به بازی
نمیگیرد. این متد تا به حال در ایران و خارج از کشور (بیشتر خارج از کشور)
۶۰ هزار فروش رفته است و هر ۶۰ هزار مورد را شگفت زده کرده است.
نه نیاز به تمرین هست. نه نیاز به دوباره گوش کردن.
نه نیاز به نوشتن. در واقع شما سعی نمیکنید چیزی بیاموزید بلکه این نوار
با فرمولی که در قرارگیری کلمات و جملات آن با فاصله‌های زمانی خاص در آن
مخفی است انگلیسی را به شما می‌آموزد.

خرید زبان نصرت اورجینال نقره ای فقط 5000 تومان

74bc4 2kme خرید اموزش زبان نصرت

فروش آموزش زبان نصرت | خرید آموزش زبان نصرت | خرید اینترنتی آموزش زبان
نصرت | خرید پستی آموزش زبان نصرت | خرید آموزش زبان نصرت اورجینال

ffb13 12q خرید اموزش زبان نصرت

تقویت حافظه :
و اینک تقویت حافظه و تند خوانی نصرت ( ارائه ای دیگر از موسسه نصرت )،پس
از ماهها استفاده از cd های آموزش مکالمه زبان انگلیسی مصرف کنندگان این
محصول پی به واقعی بودن ادعای ما برده اند و حتی عده ای معتقدند قدرت و
ارزش این سی دی ها بسیار بیش از آن چیزی است که ما به آن اشاره کردیم .
همانطور که همه میدانید موسسه نصرت قبل از پرداختن به بحث آموزش زبان که در
واقع انقلابی را در روش یادگیری سریع مکالمه انگلیسی ایجاد کرد به آموزش
روشهای تند خوانی و تقویت حافظه میپرداخت و در واقع اولین موسسه تند خوانی
کشور است که بازده متدها و روشهایش برای همگان اثبات شده است . آقای نصرت
در ادامه ارئه موفقیت آمیز نوارهای آموزش زبان ( که ما آن را به سی دی
تبدیل کردیم ) نوارهای معجزه کننده تقویت حافظه را به بازار عرضه کرد که
خود من به عنوان یک استفاده کننده این محصول مدعی هستم که واقعا این دیگه
آخرشه . اما چرا ؟ انگلیسی

 • با متد
  نوین به کار گرفته در این نوارها ( که باز ما آن را به سی دی cd تبدیل
  کردیم) فقط بصورت صوتی قدرت حافظه خود را به ده برابر ( دقیقاً ده برابر)
  افزایش دهید. دیگر گرفتار تمرین بر روی کاغذ و یا مطالعه برای تقویت حافظه و
  تند خوانی نخواهید بود و فقط گوش کنید. ( ۱۰۰% صوتی دقیقاً مثل سی دی
  های مکالمه زبان )

 • کارشناسانی که بر روی مغز انسان کار کرده‌اند
  معتقدند ضریب هوش با بالارفتن میزان حافظه افزایش می‌یابد. همچنین بررسیها
  نشان داده یک انسان میتواند از ۵ تا ۶ درصد قدرت حافظه‌اش استفاده کند. این
  میزان در تیز هوشان حداکثر ۹ درصد است. این سی دی در فقط سه هفته به شما
  می‌آموزد چگونه بصورت عملی این مقدار را به ۵۰ درصد افزایش دهید .

 • برای
  همیشه قلم و کاغذ را فراموش کنید. یک کتاب پر از فرمول را روبرویتان قرار
  دهید. مغز شما به طور خودکار همه فرمولها را حفظ میکند و تا آخر عمر در
  حافظه شما باقی خواهد ماند. فراموشی را برای همیشه فراموش کنید. (اینها
  بخشهایی از صحبتهای آقای نصرت است) او همچنین یک مثال عملی میزند که شما در
  هفته سوم استفاده از این نوارها توانایی انجام آن را خواید داشت او
  می‌گوید: به درون یک سالن بروید که ۱۰۰ نفر مهمان در آن سالن است. شما
  هیچکدام را نمی‌شناسید. از مهمان‌ها بخواهید یکی یکی خود را به شما معرفی
  کنند. آنها هرکدام نام، فامیل و تلفن خود را فقط یک بار به شما خواهند گفت.
  شما بعد از این مهمانی در هر لحظه از عمر هرکدام از ایشان را ببینید نام،
  فامیل و تلفن او را به یاد خواهید آورد. شما همچنین میتوانید اسامی همه
  مهمانها با کلیه مشخصاتشان را به ترتیب معرفی کردن در هر زمان از عمرتان به
  خاطر بیاورید و بازگو کنید. این کارها واقعاً پس از سه هفته گوش کردن به
  این نوارها عملی است. فقط گوش کردن به دو جلسه اول این آموزش تقویت حافظه
  شما را شگفت زده خواهد کرد. این روش هم میزان یادگیری و هم سرعت یادگیری
  شما را به طور شگفت انگیزی افزایش میدهد چون نه شخص شما بلکه مغز شما یاد
  میگیرد که چگونه همه چیز را بخاطر بسپارد. به همان سادگی که نفس می‌کشید .

 • شعار
  همیشگی استاد نصرت این است: « اصلاً استعداد شما مهم نیست» به من کسانی را
  تحویل دهید که خیال میکنید از همه خنگ ترند کسانی که به خودشان برچسب کم
  هوشی زده‌اند. کسانی که فکر میکنید چیز یاد نمیگیرند. ببینید من از اینها
  چه خواهم ساخت و چه چیزی تحویل میدهم .

2075f fsddsd خرید اموزش زبان نصرت
خرید آموزش زبان
568d1 nosrat 2 خرید اموزش زبان نصرت

ربان نصرت 1 2 3 اورجینال نقره ای با شماره مجوز: 022085-0123-6 قیمت پشت جلد این مجموعه 6500 تومان میباشد که با تخفیف یکماه 5000 تومان فروخته میشود

روش خرید پستی آموزش زبان :

برای خرید پستی آموزش زبان پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش،
ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل
بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت
مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.

قیمت : 5000 تومان

74bc4 2kme خرید اموزش زبان نصرت

Article source: http://nusrat-language.mihanblog.com/

خرید اینترنتی

نوشته شده در موضوع خرید آموزش زبان عربی در 10 نوامبر 2014

 

نرم افزار آموزشی

ورزشی

هنری

بانوان

کودکان

درسی

دانشگاهی

کامپیوتر

فنی
مهندسی

مذهبی

متفرقه

آموزش زبان

عربی

انگلیسی

فرانسه

آلمانی

ایتالیایی

اسپانیایی

لغت
نامه

چند
زبان

متفرقه

نرم افزار
کامپیوتر

سیستم
عامل

انیمیشن
طراحی و گرافیک

برنامه
نویسی

میکس و
مونتاژ

اینترنت

امنیتی

کاربردی

متفرقه

بازی
سرگرمی

حادثه
ای

راهبردی

فکری

پروازی

کودکان

اتوموبیل
رانی

موتور
سواری

ورزشی

شبیه
سازی

ایرانی

متفرقه

شوخی و
سرکاری

اسباب
بازی

موسیقی

پاپ
ایرانی

سنتی

کلاسیک

خارجی

متفرقه

مالی و
اداری

حسابداری

انبارداری

پرسنلی

بایگانی

پذیرش

کتابخانه

خدمات
دفتری

برنامه
های خاص

کتاب
الکترونیک

روانشناسی

مدیریت و
اقتصاد

فنی و
مهندسی

لغت نامه
و دایره المعارف

شعر و
داستان

پزشکی و
سلامت

هنری

ورزشی

تاریخی و
سیاسی

دینی و
مذهبی

درسی

زبانهای
خارجی

کودکان

متفرقه

نرم افزار
کاربردی

مکانیک

برق و
الکترونیک

شیمی

معماری

عمران و
نقشه کشی

صنایع

ریاضیات و
آمار

مذهبی

هنری

پزشکی

روانشناسی و
متافیزیک

متفرقه

مدیریت و
موفقیت

موسیقی

نرم افزار
موبایل

نوکیا

سونی
اریکسون

سامسونگ

موتورولا

متفرقه

فیلم و
کارتن

فیلم
ایرانی

فیلم
خارجی

فیلم
مستند

فیلم
طنز

کارتن

سریال

متفرقه

کتاب و
مجله

روانشناسی

مدیریت و
اقتصاد

فنی و
مهندسی

لغت نامه
و دایره المعارف

پزشکی و
سلامت

تاریخی و
سیاسی

زبانهای
خارجی

ورزشی

دینی و
مذهبی

هنر و
عکاسی

شعر و
داستان

مسافرتی
و گردشگری

کودکان

متفرقه

رایانه و
اینترنت

کمک
آموزشی

خود
آموز

دانشگاهی

فنی حرفه
ای

والدین و
خانواده

ادبیات

رومانتیک

علمی

بازاریابی

علوم
پایه

جغرافیایی

طنز و
سرگرمی

آشپزی و
خانه داری

طبیعت و
کشاورزی

کتابشناسی و
کتابداری

نجوم و
ماورا الطبیعه

زیست
شناسی و زمین شناسی

حقوق

اجتماعی
فرهنگی

زیور آلات

دستبند

پابند

انگشتر

گردنبند

مدال

سرویس

گوشواره

متفرقه

آرایشی
بهداشتی

عطر و
ادکلن

لوازم
لاغری

لوازم
آرایش

لوازم
بهداشتی

لوازم

کیتهای
الکترونیکی

لوازم
منزل

لوازم
جانبی خودرو

موبایل و
لوازم جانبی

لوازم
الکترونیکی مسافرتی

پوشاک

لوازم
التحریر

کیف و
کفش

مواد
غذایی

لوازم
آموزشی

لوازم
تزیینی

متفرقه

پزشکی

دارو

هدایای
نوروزی

لوازم
جانبی کامپیوتر

خدمات

اینترنت

آموزش

اشتغال

متفرقه

 
آمار

Article source: http://pol20.mihanblog.com/post/869

آموزش زبان عربی

نوشته شده در موضوع خرید آموزش زبان عربی در 06 نوامبر 2014


Wird geladen…

Article source: http://www.youtube.com/watch?v=625Szm9wkks

آموزش زبان عربی

نوشته شده در موضوع خرید آموزش زبان عربی در 06 نوامبر 2014

مضارع اجوف وامر آن

برای نوشتن مضارع فعل اجوف ابتدا باید مشخص شود که بر وزن یفعِلُ مضارع می شود یا یفعَل ُ یا یفعُل ُ .

قاعده کلی این است که اگر اصل فعل اجوف یعنی قبل از اعلال آن یایی بود ؛ مضارع بر وزن یفعِل ُ نوشته شود زیرا حرکت متناسب با حرف یا کسره است مثل سیَرَ = یسیرُ صیرَ =یصیرُ بیَع = یبیعُ

اما اگر اصل حرف عله واو بود مضارع بر وزن یفعُلُ نوشته می شود مثل قول = یقول ُ عود = یعود ُ عوذ = یعوذُ .

اما فعلی نداریم که اصل حرف عله آن الف باشد زیرا الف در اصل واو یا یا بوده است که به الف تبدیل شده است مثل قول = قال . بیع = باع ، اما نحویون گرامی وزن یَفعَــلُ را نیز بی نصیب نگذاشته اند و یکسری فعلها را بر این وزن مضارع کرده اند از آن جمله اند :

فعلهای خاف ؛ نام و نال بر وزن یفعَل ُ مضارع می شوند با اینکه اصل حرف عله در آنها اینچنین بوده است : خوَف. نوَم . نیَل َ .

در مضارع اجوف صیغه های جمع مونث اعلال به حذف حرف عله دارند یعنی از چهارده صیغه فقط دوصیغه آنها حرف عله حذف می شود :

صرف مضارع فعلهای اجوف :

یعودُ . یعودانِ .یعودون َ. تعودُ .تعودانِ . یعُدن َ .

تعودُ. تعودانِ . تعودونَ . تعودین ُ . تعودان ِ . تعُدن َ .

امر : عُد . عودا . عودوا . عودی . عودا . عُدن

أعودُ . نعود ُ

یکون ُ . یکونان ِ . یکونون َ .تکون ُ .تکونانِ .یکُـنّ

تکون ُ . تکونانِ . تکونونَ . تکونینَ . تکونانِ . تکُـنّ .

امر : کُن . کونا . کونوا . کونی . کونا . کُنّ .

أکون ُ . نکون ُ .

راح : یروحُ ( می رود ) . یروحان ِ . یروحون َ . تروح ُ . تروحان ِ . یرُحن َ .

تروحُ . تروحان ِ . تروحون َ . تروحین َ . تروحان ِ . ترُحنَ .

امر: رُح . روحا . روحوا . روحی . روحا . رُحنَ .

أروحُ . نروح ُ .

یصیر ُ . یصیران ِ . یصیرون َ . تصیر ُ . تصیران ِ . یصِرن َ .

تصیرُ . تصیران ِ . تصیرون َ . تصیرین َ . تصیران ِ . تصِرن .

امر : صِر . صیرا. صیروا . صیری. صیرا . صِرنَ .

أصیر ُ . نصیرُ . ( سار و باع هم اینطور صرف می شوند )

اما :

ینال ُ . ینالان ِ. ینالون َ . تنالُ . تنالان ِ . ینـَـَلن َ .

تنال ُ . تنالان ِ . تنالون َ . تنالین َ . تنالان ِ . تنـَـلن َ.

امر: نَل . نالا . نالوا .نالی . نالا . نَلن َ .

أنال ُ . ننال ُ .( خاف و نام هم مثل ینال ُ مضارع و امرمی شوند ).

4baad 01 آموزش زبان عربی

Article source: http://eduarabic.blogfa.com/

آموزش زبان و مکالمه عربی

نوشته شده در موضوع خرید آموزش زبان عربی در 02 نوامبر 2014

تجهیز مؤسسات قرآنی استان قم

به سامانه پیشرفته ارسال انبـوه پیامکـ

مدیر عامل اتحادیه مؤسسات قرآنی استان قم از تجهیز کلیه مؤسسات استان به سامانه پیشرفته ارسال انبوه پیامک خبر داد. حجت الاسلام و المسلمین برزگر با بیان این اینکه پنل های فراهم شده به صورت رایگان به مؤسسات واگذار خواهد شد افزود: این سامانه ها ضمن اینکه دارای امکانات پیشرفته سازمانی بوده و از امکان ارسال هر پیامک با تعرفه ثابت 89 ریال (معاف از مالیات) برخوردار است، قابلیت برگشت هزینه در ارسال های ناموفق را نیز داراست.

Article source: http://mtza.ir/

آموزش زبان عربي

نوشته شده در موضوع خرید آموزش زبان عربی در 02 نوامبر 2014

آموزش زبان عربی اثر
دروس صوتی آموزش زبان عربی دکتر محمد ایرانی
ایمیل گروه: fb.learn.arabic@gmail.com
صفحه ما در فیس بوک:
https://www.facebook.com/iran.arabi

گروه فیس بوکی ما: https://www.facebook.com/groups/learn…

Article source: http://www.youtube.com/watch?v=W6jpr81ZnCw