گریماس هلند ، محصولات حرفه ای گریم و میکاپ

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 17 آوریل 2018

زیر ساز سایه : تركیب كاموفلاژ B3 و كرم میكاپ 1015

زیر سازی براق سایه:پرل واتر میكاپ طلایی و صدفی و صورتی با قلم M8 نم دار

سایه : پالت پرل ایشدورژ اسپشیال و ای شدورژ پالت RA و پرلایت756 و فید ان توسط قلموهای pr1,imr14,V10,V8
-ادامه آموزش در www.grimas.ir

Article source: https://www.aparat.com/grimasiran/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF_%D8%8C_%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%88_%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%BE

دیدگاهتان را بنویسید