آموزش بافت لیف توت فرنگی قلاب بافی :: وبلاگ مجله تصویر زندگی

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 25 فوریه 2018

آموزش بافت لیف توت فرنگی قلاب بافی مرحله به مرحله 

6 زنجیره بافته و با بافت نامرئی یا پایه کوتاه به زنجیره اولی وصل کنید تا حلقه گرد شود.

آموزش بافت لیف توت فرنگی قلاب بافی

یک زنجیره بافته، نخ را دور قلاب بیندازید.

از داخل حلقه نخ بگیرید.

آموزش بافت لیف توت فرنگی قلاب بافی

2 بار دیگر نخ را دور قلاب انداخته و از حلقه نخ بگیرید. همه را یکی کنید و یک زنجیره بزنید (گره پفکی)

آموزش بافت لیف توت فرنگی قلاب بافی
2 زنجیره ببافید. (22 زنجیره فاصله بین گره های پفکی است)

در حلقه 7 گره پفکی دیگر بزنید.
 بین هر گره دو زنجیره فاصله است.

با زنجیره به بالای گره پفکی وصل کنید.

آموزش بافت لیف توت فرنگی قلاب بافی
یک پایه کوتاه روی زنجیره بین دو گره پفکی ببافید.
 با این کار نخ را به فاصله بین دو گره میبرید.

یک گره پفکی ، دو زنجیره و یک گره پفکی در فاصله بین دو گره بزنید.

آموزش بافت لیف توت فرنگی قلاب بافی

هر رج در فاصله بین گره های رج قبل گره پفکی بافته میشود. در تمامی رج ها بین دو گره پفکی 2 زنجیره است.

3 بار یک گره پفکی و دو زنجیره ببافید.

آموزش بافت لیف توت فرنگی قلاب بافی

حالا یک گره پفکی ، 2 زنجیره و 1 گره پفکی در فاصله بین دوگره ببافید.
با 33 گره پفکی دیگر رج را تمام کنید.

آموزش بافت لیف توت فرنگی قلاب بافی

لیف توت فرنگی فقط از دو پهلو اضافه می شود.
 به عبارتی در دو طرف دوگره پفکی مابین گره های رج قبل می بافیم.

آموزش بافت لیف توت فرنگی قلاب بافی

در رج بعدی هم گره پفکی 2 زنجیره و گره پفکی در فاصله بین دو گره می بافیم.

آموزش بافت لیف توت فرنگی قلاب بافی

در کل 15 رج می بافیم . رج اول 8 گره پفکی بود و 14 رج هم افزایشی

آموزش بافت لیف توت فرنگی قلاب بافی

یک رج را بدون افزایش می بافیم.
 یعنی پهلوها که دو گره پفکی می بافتیم فقط یک گره پفکی می زنیم.

آموزش قلاب بافی لیف توت فرنگی

پایان رج بدون افزایش.

آموزش قلاب بافی لیف توت فرنگی

یک زنجیره بافته و در فاصله بین و گره قبلی گره پفکی می بافیم ولی یکی نمی کنیم.

آموزش بافت لیف توت فرنگی قلاب بافی
 نخ گره پفکی را روی قلاب نگهداشته و یک گره پفکی در فاصله بین دو گره بعدی می بافیم.

مانند شکل زیر همه را یکی می کنیم.

آموزش بافت لیف توت فرنگی قلاب بافی

به طرف مقابل (پهلوی دیگر لیف توت فرنگی ) که رسیدیم باز دو گره پفکی را یکی می کنیم.
 مانند شکل زیر

آموزش بافت لیف توت فرنگی قلاب بافی
با این کار دانه ها کاهش می یابد. 88 رج کاهشی می بافیم.

به ابتدای رج وصل کرده و نخ را می چینیم.

آموزش بافت لیف توت فرنگی قلاب بافی

آموزش بافت حاشیه بالای لیف توت فرنگی با قلاب 

نخ را به میان لیف با پایه کوتاه وصل می کنیم.

آموزش بافت لیف توت فرنگی قلاب بافی
20 زنجیره می بافیم.

 آموزش بافت لیف توت فرنگی

زنجیره را با پایه کوتاه در همان محل وصل می کنیم.
 این بند برای آویزان کردن لیف است.

آموزش بافت لیف توت فرنگی

حالا به ترتیب در فاصله هر گره پفکی (یک پایه کوتاه 5 زنجیره و یک پایه کوتاه) می بافیم.

آموزش بافت لیف توت فرنگی قلاب بافی

رج که به پایان رسید داخل حلقه را با پایه کوتاه پر می کنیم.

نخ را محکم کرده و میچینیم.

آموزش قلاب بافی لیف توت فرنگی

آموزش تصویری بافت برگ و شکوفه قلاب بافی 

آموزش بافت برگ

برای بافت برگ، 10 زنجیره زده و از زنجیره یکی به آخر تا ابتدا را پایه کوتاه می بافیم. در کل 8 پایه می شود.

در همان گره یک زنجیره و یک پایه کوتاه دیگر می بافیم. طرف دیگر زنجیره هم پایه کوتاه می زنیم.

آموزش بافت برگ و شکوفه,تزیین لیف توت فرنگی

رج که به پایان رسید، 2 زنجیره و یک پایه کوتاه در خط مرکزی می بافیم.
طرف دیگر برگ را 77 پایه کوتاه می بافیم.

آموزش بافت برگ و شکوفه,تزیین لیف توت فرنگی
 دو زنجیره بافته و کار را برمی گردانیم.

همه را پایه کوتاه می بافیم ولی در حلقه دو زنجیره خط مرکزی 3 پایه کوتاه می زنیم.

باز هم نرسیده به نوک برگ و زنجیره بافته و کار را برمیگردانیم.

آموزش بافت برگ و شکوفه,تزیین لیف توت فرنگی

همه را پایه کوتاه می بافیم.

فقط در پایه مرکز برگ 1 پایه کوتاه 2 زنجیره و 1 پایه کوتاه میبافیم.

آموزش بافت برگ و شکوفه,تزیین لیف توت فرنگی

2 پایه مانده به نوک برگ 2 زنجیره زده کار را برگردانده و همه را پایه کوتاه می بافیم.

آموزش بافت برگ و شکوفه,تزیین لیف توت فرنگی

دو برگ مثل همین برگ می بافیم.

آموزش بافت شکوفه 

برای بافت شکوفه یک حلقه جادویی می زنیم.

5 زنجیره 4 پایه دوبل و 5 زنجیره در حلقه می بافیم.
 یک گلبرگ تمام شد.

آموزش بافت برگ و شکوفه با قلاب

نخ حلقه را کمی می کشیم تا تنگ تر شود

3 گلبرگ دیگر می بافیم.

آموزش بافت برگ و شکوفه با قلاب

حلقه جادویی را کاملا تنگ می کنیم تا شکوفه فرم بگیرد.

کمی نخ اضافه برای دوخت گذاشته و بقیه را می چینیم.

آموزش بافت برگ و شکوفه با قلاب

شکوفه را برعکس قرار داده و برگ ها را روی آن می چینیم.

آموزش بافت برگ و شکوفه با قلاب
 با سوزن محکم می دوزیم.

آموزش بافت برگ و شکوفه با قلاب

کار را بر می گردانیم
 به این شکل می شود.

آموزش بافت برگ و شکوفه با قلاب

در صورت تمایل وسط شکوفه را با مروارید ریز یا منجق تزیین کنید.

آموزش بافت برگ و شکوفه با قلاب

گل و برگ را روی لیف محکم بدوزید.

آموزش بافت برگ و شکوفه با قلاب

آموزش بافت برگ و شکوفه با قلاب

این هم  لیف زیبای توت فرنگی

آموزش بافت برگ و شکوفه با قلاب

 

 آموزش بافت برگ و شکوفه برای تزیین لیف توت فرنگی

منبع: کانال بافتنی زیبا

بزن رو لینک بالا

کانال بافتنی زیبا پر از مدل های شیک و زیبای بافتنی و آموزش های ناب رایگان
کانالی برای حرفه ای ها و مبتدی ها

Article source: http://tasvirezendegi.blog.ir/1395/12/10/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%81%DB%8C

دیدگاهتان را بنویسید