افشایی راز کف بینی دست (عکس)

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 07 فوریه 2018
افشایی راز کف بینی دست (عکس)

افشایی راز کف بینی دست (عکس)

Contents

کف بینی خطوط ازدواج

 

با پیشگویی آینده می‌توان هدف های خود را ارزیاخواندن کف دست بعنوان کف بینی یا پیشگویی آینده شناخته شده هست که در سراسر جهان انجام میشود. کف بینی ریشه در طالع بینی هندی و پیشگویی روما دارد. هدف از انجام اینکار ارزیابی شخصیت و آینده فرد به وسیله مطالعه و بررسی کف دست افراد هست. خواه شما یک کف بین پر شور و علاقه باشید یا تنها به دنبال راهی برای سرگرمی و تفریح و گذراندن وقت خود و دوستانتان باشید، می‌توانید تنها با نگاه کردن به خطوط کف دست، کف بینی را یاد بگیرید.

 

بخش 1 از 2: رمزگشایی از خطوط

 

افشایی راز کف بینی دست (عکس)

 

1. یک دست را انتخاب کنید.

برای زنان، خطوط دست راست درمورد اتفاقات آینده خبر می هد و خطوط دست چپ به تجربیات قبل و حال در سر تا سر زندگی مربوط می‌شود. برای مردان این اوضاع برعکس هست. دست چپ مربوط به آینده هست و دست راست به قبل و حال شما مربوط می باشد. همینطور می‌توانید آن دستی که دارای خطوط واضحی هست را بعنوان دستی که از اتفاقات قبل و حال زندگی شما خبر میدهد، برداشت کنید «بنابراین دستی که دارای خطوط ناواضح هست، مربوط به آینده شما می‌شود».

 

درمورد این موضوع مکتب های مختلفی وجود دارد. بعضی معتقدند که دست چپ بیانگر اتفاقاتی هست که امکان وقوع دارند و می‌توانند برای شما پیش آیند نه لزوما انچه قطعا پیش خواهد آمد. یک تفاوت در انچه پیش بینی میشود و آن چه رخ می‌دهد، به این معنی هست که آن افراد با حادث شدن آن اتفاق در زندگی شان، آن را تغییر میدهند.

 

افشایی راز کف بینی دست (عکس)

 

2. 4خط اصلی را شناسایی کنید.

 

آن خطوط ممکن هست شکستگی داشته یا کوتاه باشند اما حداقل سه خط وجود خواهند داشت. «1» خط قلب، «2» خط سر، «3» خط زندگی، «4» خط سرنوشت «تنها بعضی از افراد این خط را دارند».

3. خط قلب را تفسیر کنید.

این خط میتواند در دو جهت «از انگشت کوچک به انگشت اشاره یا بالعکس» خوانده شود که به سبک و سنت کف بینی که انجام می‌شود، بستگی دارد. اعتقاد بر این هست که خط قلب نشان دهنده ثبات عاطفی، دیدگاه های عاشقانه، افسردگی و سلامت قلب هست. تفسیر آن به شرح زیر هست:

 

* از زیر انگشت اشاره آغاز می شود _ تجربه عشق در زندگی.

 

افشایی راز کف بینی دست (عکس)

 

 

* از زیر انگشت وسط شروع می شود _ هنگامی که به عشق می رسد، خودخواه است.

 

افشایی راز کف بینی دست (عکس)

 

*از وسط آغاز می شود _ هنگامی که به عشق می رسد، خودخواه است.

 

افشایی راز کف بینی دست (عکس)

 

*مستقیم و کوتاه است _ کمتر به روابط عاشقانه علاقه دارد.

 

افشایی راز کف بینی دست (عکس)

 

*خط زندگی را لمس می کند _ به راحتی دل شکسته می شود.

 

افشایی راز کف بینی دست (عکس)

 

*دراز و منحنی است _ احساسات و عواطفش را به راحتی بیان می کند.

 

افشایی راز کف بینی دست (عکس)

 

*مستقیم و به موازات خط سر _ به خوبی احساساتش را کنترل می کند.

 

افشایی راز کف بینی دست (عکس)

 

*موج دار است _ فرد دوستداران و روابط بسیاری دارد اما رابطه جدی ندارد.

 

افشایی راز کف بینی دست (عکس)

 

* دایره در خط _ غم یا افسردگی.

 

افشایی راز کف بینی دست (عکس)

 

*خط شکسته _ اضطراب.

 

افشایی راز کف بینی دست (عکس)

 

خطوط ریزی از میان خط قلب عبور می کنند _ اضطراب.

 

افشایی راز کف بینی دست (عکس)

 

4 خط سر را بررسی کنید. این خط بیانگر سبک یادگیری فرد، شیوه برقراری ارتباط، روشنفکری و شور و اشتیاق برای کسب دانش هست. یک خط منحنی به خلاقیت و ایده های نو مربوط می‌شود در حالی‌که خطی مستقیم بیان کننده طرز تفکری کاربردی و برنامه ریزی شده هست. تفسیر آن به شرح زیر هست:

 

*خط کوتاه _ موفقیت های فیزیکی را به موفقیت های روحی روانی ترجیح می دهد.

 

افشایی راز کف بینی دست (عکس)

 

*خط منحنی و شیب دار _ خلاقیت.

 

افشایی راز کف بینی دست (عکس)

 

*خط زندگی را لمس نمی کند _ ماجرا جویی، شور و اشتیاق برای زندگی.

 

افشایی راز کف بینی دست (عکس)

 

* خط موج دار _ دامنه توجه کوتاه «کوتاه بین».

 

افشایی راز کف بینی دست (عکس)

 

*خط طولانی و عمیق _ طرز تفکر روشن و متمرکز.

 

افشایی راز کف بینی دست (عکس)

 

*خط مستقیم _ طرز تفکر واقع بینانه.

 

افشایی راز کف بینی دست (عکس)

 

*علامت ضربدر یا گره در خط سر _ بحران عاطفی.

 

افشایی راز کف بینی دست (عکس)

 

*خط سر به صورت شکسته _ طرز تفکر متناقض.

 

افشایی راز کف بینی دست (عکس)

 

*چندین خط ریز خط سر را قطع می کنند- تصمیم گیری های مهم.

 

افشایی راز کف بینی دست (عکس)

 

5 خط زندگی را ارزیابی کنید. این خط از نزدیکی انگشت شست شروع می‌شود، قوس پیدا کرده و به مچ دست ختم می‌شود. این خط نشان دهنده سلامت جسمی، به طور کلی رفاه و تغییرات مهم در زندگی هست «بعنوان مثال، حوادثی که به تحولات عظیم منتهی می‌شود، آسیب های فیزیکی». طول آن به طول عمر درزندگی مربوط نمیشود. تفسیر آن به شرح زیر هست:

 

*نزدیک به انگشت شست _ اغلب خسته.

 

افشایی راز کف بینی دست (عکس)

 

*منحنی _ پر انرژی.

 

افشایی راز کف بینی دست (عکس)

 

*بلند و عمیق _ شاداب و سرزنده.

 

افشایی راز کف بینی دست (عکس)

 

*کوتاه و کم عمق _ به راحتی تحت تاثیر دیگران.

 

افشایی راز کف بینی دست (عکس)

*مانند یک نیم دایره _ قدرت و شور و اشتیاق.

 

افشایی راز کف بینی دست (عکس)

 

*مستقیم و نزدیک به کناره دست _ در روابط خود محتاط.

 

افشایی راز کف بینی دست (عکس)

 

*خطوط زندگی چندگانه _ سرزندگی و شادابی مفرط.

 

افشایی راز کف بینی دست (عکس)

 

*وجود گره در خط _ بستری یا زخمی شده.

 

افشایی راز کف بینی دست (عکس)

 

*بریدگی در خط _ تغییر ناگهانی در سبک زندگی.

 

افشایی راز کف بینی دست (عکس)

 

6 خط سرنوشت را بررسی کنید. این خط بعنوان خط سرنوشت شناخته شده هست و نشان دهنده میزان حوادث و پیشامد هایی هست که خارج از بازرسی فرد، زندگی وی را تحت تاثیر قرار میدهد. این خط در مرکز دست قرار دارد. تفسیر آن به شرح زیر هست:

 

*خط عمیق _ به شدت توسط سرنوشت و تقدیر کنترل می شود.

 

افشایی راز کف بینی دست (عکس)

 

*بریدگی ها و تغییراتی در مسیر خط _ از طرف نیروهای خارجی به تغییرات بسیاری در زندگی مستعد است.

 

افشایی راز کف بینی دست (عکس)

 

*در ابتدا به خط زندگی می پیوندد _ فردی خود ساخته که آرمان هایش را عملی می کند.

 

افشایی راز کف بینی دست (عکس)

 

*از وسط به خط زندگی می پیوندد _ به مسیری دلالت می کند که در آن باید منافع خودش را تسلیم منافع دیگران کند.

 

افشایی راز کف بینی دست (عکس)

 

* از ابتدای انگشت شست شروع می شود و خط زندگی را قطع می کند _ حمایت از طرف خانواده و دوستان.

 

افشایی راز کف بینی دست (عکس)

 

 

 

بخش 2 از 2: تفسیر دست ها، انگشتان و غیره.

 

افشایی راز کف بینی دست (عکس)

 

1. تفسیر دست ها انگشتان و غیره

شکل دست را تفسیر کنید.شکل هر دست به صفات شخصیتی خاصی مربوط می‌شود. طول کف دست از مچ تا ابتدای انگشتان در نظر گفته می‌شود. تفسیر آن به شرح زیر هست:

 

·زمین _ کف دست و انگشتان مربع و گسترده، پوست ضخیم یا خشن و قرمز رنگ، طول کف دست مساوی با طول انگشتان.

 

·دارای انرژی و ارزش های مشخص در زندگی،گاهی اوقات سر سخت و لجوج.

 

· اهل عمل و مسئولیت پذیر، گاهی اوقات مادی گرا.

 

·انجام کار به صورت دستی،راحت با واقعیت «واقع بین».

 

· هوا _ کف دست مربع یا مستطیل شکل با انگشتان بلند و گاهی اوقات انگشتان بیرون زده، شست کمی به سمت پایین برآمدگی دارد و پوست خشک، طول کف دست کمتر از طول انگشتان.

 

·اجتماعی، پر حرف و شوخ طبع.

 

· می‌تواند سطحی نگر، کینه توز و سرد باشد.

 

·تخیلی.

 

· انجام کارها به شیوه های متفاوت و کامل.

 

· آب _ کف دست کشیده گاهی اوقات بیضی شکل با انگشتان دراز، انعطاف پذیر و نوک تیز «مخروطی شکل»، طول کف دست مساوی با طول انگشتان اما عرض آن از پهن ترین قسمت کف دست کمتر هست.

 

·خلاق، باهوش و دلسوز.

 

· می‌تواند بد اخلاق، کم اعتماد به نفس و احساساتی باشد.

 

·درون گرا.

 

· انجام کارها بی سر و صدا و با درک احساسی.

 

·آتش _ کف دست مربع یا مستطیل شکل، پوست صورتی یا قرمز رنگ و انگشتان کوتاه تر، طول کف دست بیشتر از طول انگشتان.

 

·بی اختیار، مشتاق و خوش بین.

 

·گاهی اوقات خود خواه، بدون برنامه ریزی و حساس.

 

·برون گرا.

 

· انجام کارها با شهامت بدون آموزش قبلی.

 

 

افشایی راز کف بینی دست (عکس)

 

2 به برآمدگی های کف دست نگاه کنید.

 

این برآمدگی ها به قسمت گوشتی که در زیر انگشتان دست، در مقابل بند انگشتان قرار دارد، گفته میشود.کف دست خود را همانند وقتی که با دست آب مینوشید، شکل دهید تا برآمدگی های کف دست واضح شوند.کدام برآمدگی بزرگ ترین هست؟

 

• برآمدگی زهره در زیر انگشت شست قرار دارد که نشان دهنده استعداد برای خوش گذرانی و لا قیدی هست. برآمدگی زهره که در جای خودش قرار نداشته باشد، نشان دهنده علاقه کم به امور خانوادگی هست.

 

• برآمدگی زیر انگشت اشاره برآمدگی مشتری نامیده می‌شود. اگر این برآمدگی به خوبی برجسته هست، این بدان معنی هست که شما در بیشتر موارد، احتمالا خود محور و پرخاشگر هستید و کمبود اعتماد به نفس دارید.

 

• برآمدگی زحل در زیر انگشت میانی قرار دارد. برآمدگی زحل به صورت کاملا برجسته و بالا نشان می‌دهد که شما خیره سر، بد بین و عیب جو و مستعد به افسردگی هستید. اگر برجستگی زحل کم هست، آن نشان دهنده سطحی نگری و بهم ریختگی شما هست.

 

• برآمدگی خورشید در زیر انگشت انگشتر قرار دارد. اگر برآمدگی خورشید خیلی برجسته هست، شما سریع عصبانی می‌شوید، غیر منطقی و ولخرج و مغرور هستید. برجستگی کم برآمدگی خورشید بدان معنی هست که شما فردی تخیلی نیستید.

 

• برآمدگی تیر در زیر انگشت کوچک قرار دارد. اگر آن کاملا برجسته هست، بدان معنی هست که شما بیش از حد پر حرف هستید. برجستگی کم برآمدگی تیر در مقابل به معنی این هست که شما خجالتی می باشید.

 

• هیچ یک از این موارد بر زمینه مبنای علمی نیست و آن گونه شناخته شده هست که دست در طول زمان تغییر می‌کند. هیچ یک از این مواد را چندان جدی نگیرید!

افشایی راز کف بینی دست (عکس)

 

3 اندازه دست و انگشتان را بررسی کنید.

اندازه دست و انگشتان به اندازه بدن مربوط می باشد. بعضی می‌گویند دست های کوچک نشان دهنده آن هست که فرد فعال بوده و مدام درمورد انچه که انجام میدهد، صحبت نمیکند. در مقابل کسانی که دست های بزرگی دارند به این معنی هست که در انجام کارها بسیار فکر میکنند و آهسته عمل می‌کنند.

 

– به یا داشته باشید اندازه دست با اندازه بدن ارتباط دارد. اگر قد شما 8 فوت «2.4 متر» هست، در این صورت، شما دست های بزرگی خواهید داشت که کاملا با اندازه بدنتان متناسب هست.

 

– هرچه انگشتان شما کشیده تر باشد ممکن هست بیانگر این باشد که شما فردی مضطراب و نگران، مودب و محترم، خوشگل و زود رنج هستید. انگشتان کوتاه نشان دهنده صفات بی قراری و خلاقیت هست.

 

– به عبارتی دیگر ناخن های کشیده به معنی آن هست که شما مهربان و رازدار هستید. ناخن های گرد و کوتاه به این معنی هست که شما فردی انتقاد گر و سرزنش کننده هستید. اگر ناخن ها بادام شکل میباشند، شما فردی شیرین و با سیاست هستید.

 

نکات

 

 

افشایی راز کف بینی دست (عکس)

 

1- همۀ وقت کف بینی دقیق و صحیح نیست. سرنوشت زندگی شما و تصمیماتتان نباید تحت تاثیر فال و پیش گویی باشد. به جای آن تلاش و شهامت واقعا آن چیزی هست که برای موفقیت در زندگی به شما کمک میکند.

 

2- مطمئن شوید که در مکانی که کف بینی میکنید، نور مفید و کافی وجود دارد زیرا در هنگام کف بینی عدم نور کافی در آن مکان، کف بینی را سخت و دشوار می‌کند. به هر چیزی اعتقاد نداشته باشید. شما میتوانید بدون دقت به این مسائل در زندگی تصمیم بگیرید.

 

3- در هنگام کف بینی برای دیگران، در مورد انها قضاوت نکنید!

 

4- خود را با خطوط نازک و سطحی «کم عمق» نگران نکنید. فقط چهار خطوط اصلی راکه عمیق ترین خطوط میباشند، دنبال نمایید. با خطوط دیگری که منجر به سردرگمی و گیج شدن شما می‌شود، درگیر نشوید. تفسیر آن خطوط را به فرد حرفه ای واگذار کنید.

 

5- کف بینی همیشه درست نیست.

 

6- خط تعداد فرزند خود را بیابید. دست راست خود را مشت کنید. به نمای بیرونی دست خود نگاه کنید. در نزدیکی انگشت کوچک تعدادی خطوط نمایان میباشند که نشان دهنده تعداد فرزندان شما در آینده می باشند «خط اتصال انگشت کوچک به دست بعنوان خط فرزند حساب نمیشود» گرچه، سلیقه و گزینه شخصی و جلوگیری از بارداری در تعداد فرزند شما در آینده تاثیرگذار هست.

 

7- به بافت دست در پشت و کف دست دقت کنید. دست نرم دلالت بر حساسیت و پاکی شما دارد در حالیکه دست زبر نشان دهنده خلق و خوی زمخت و خشن هست.

 

8- درحالی که در مسیر زندگی پیش میروید، خطوط کف دست تغییر می‌کنند، بنابراین، کف بینی برای بیان انچه تاکنون اتفاق افتاده هست، انجام میشود نه برای پیش بینی اتفاقات آینده.

 

9- تنها با اجازه افراد، کف بینی را انجام دهید.

 

افشایی راز کف بینی دست (عکس)

هشدارها

ο اگر قصد دارید برای فردی کف بینی کنید، اینکار را به صورت جدی انجام ندهید. هیچگونه پیش بینی ناراحت کننده و تیره ای را انجام ندهید چرا که با اینکار افراد در مورد زندگی شان نگران و آشفته خواهند شد و شما چیزی بیشتر از افراد دیگر نمی‌دانید. هیچ کس واقعا در مورد آن چه با کف بینی پیش گویی میشود، مطمئن نیست، بنابراین، از پیش بینی هایی که دیگران را تحت تاثیر قرار میدهد که به هر جهت به خودشان آسیب برسانند یا زندگیشان را خراب می‌کند، پرهیز کنید.

 

ο به یاد داشته باشید که کف بینی برای سرگرمی و تفریح هست و هیچ گونه شواهد علمی مبنی بر ارتباط کف بینی با ویژگی های روانی وجود ندارد.

 

Article source: http://www.talab.org/fun/astrology/%DA%A9%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC.html

محصولات دسته پوشاک
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
فروش عینک آفتابی ری بن مدل کت مدل ۴۱۲۵ اصل| عینک دودی Ray Ban Cat 2012| درجه 1 اورجینال عینک ریبن ویفری اصل ایتالیا عینک ویفری شیشه شفاف اصل عینک ریبن ویفری فریم قرمز
     

فروش عینک آفتابی ری بن مدل کت مدل ۴۱۲۵ اصل| عینک دودی Ray Ban Cat 2012

عینک ریبن ویفری اصل مدل پر طرفدار اروپا در سالهای 2012 و2013 می باشد

عینک شیشه سفید ریبن مدل ویفری دارای فریم مشکی و شیشه درجه یک می باشد.

عینک rayban ویفری قرمز دارای شماره سریال است

     
27,000 تومان خرید فروش عینک آفتابی ری بن مدل کت مدل ۴۱۲۵ اصل| عینک دودی Ray Ban Cat 2012| درجه 1 اورجینال 27,000 تومان خرید عینک ریبن ویفری اصل ایتالیا 25,000 تومان خرید عینک ویفری شیشه شفاف اصل 27,000 تومان خرید عینک ریبن ویفری فریم قرمز
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
عینک ریبن کت مشکی اصل ایتالیا عینک ریبن کت فریم قرمز ژورنال کیف و کفش /اورجینال شلواررررر لاغری هات شیپر hot shaper
     

عینک ریبن کت اصل دارای UV400 می باشد و نور را کاملا مهار می کند

عینک rayban کت قرمز اورجینال دارای uv400 می باشد

ورزشی،طبی،صندل، اسپورت،رسمی و …

شلواررررر لاغری هات شیپر hot shaper

     
27,000 تومان خرید عینک ریبن کت مشکی اصل ایتالیا 27,000 تومان خرید عینک ریبن کت فریم قرمز 12,000 تومان خرید ژورنال کیف و کفش /اورجینال 40,000 تومان خرید شلواررررر لاغری هات شیپر hot shaper
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
نیم تنه هات شیپر نیم تنه هات شیپر شلواررررر لاغری هات شیپر hot shaper عینک ریبن آینه ای
     

نیم تنه هات شیپر

نیم تنه هات شیپر

شلواررررر لاغری هات شیپر hot shaper

عینک ریبن آینه ای

     
30,000 تومان خرید نیم تنه هات شیپر 30,000 تومان خرید نیم تنه هات شیپر 40,000 تومان خرید شلواررررر لاغری هات شیپر hot shaper 29,000 تومان خرید عینک ریبن آینه ای
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
رکابی لاغری هات شیپرhot shaper شلوارک لاغری هات شیپرز شلوارک لاغری هات شیپرز رکابی لاغری هات شیپرhot shaper
     

رکابی لاغری هات شیپرhot shaper

شلوارک لاغری هات شیپرز

شلوارک لاغری هات شیپرز

رکابی لاغری هات شیپرhot shaper

     
30,000 تومان خرید رکابی لاغری هات شیپرhot shaper 36,000 تومان خرید شلوارک لاغری هات شیپرز 36,000 تومان خرید شلوارک لاغری هات شیپرز 30,000 تومان خرید رکابی لاغری هات شیپرhot shaper
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
سی دی آموزش بستن شال و روسری-اورجینال عینک آفتابی شیشه گرد عینک آفتابی پرادا فلت عینک آفتابی ریبن کلاب مستر
     

آموزش گام به گام بستن شال

مناسب برای آقایان و خانم های شیک پوش

عینک فلت پرادا

عینک آفتابی کلاب مستر

     
7,000 تومان خرید سی دی آموزش بستن شال و روسری-اورجینال 40,000 تومان خرید عینک آفتابی شیشه گرد 40,000 تومان خرید عینک آفتابی پرادا فلت 40,000 تومان خرید عینک آفتابی ریبن کلاب مستر
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
عینک آفتابی لوییس ویتون عینک ریبن ویفری - شیشه مشکی عینک خلبانی شیشه جیوه ای عینک خلبانی شیشه آبی
     

شناخته شده به عنوان عینک محبوب هنرپیشگان و ستارگان

قابل استفاده برای آقایان و خانم ها

طراحی مدرن از کمپانی RayBan

عینک خلبانی شیشه آبی

     
40,000 تومان خرید عینک آفتابی لوییس ویتون 29,000 تومان خرید عینک ریبن ویفری - شیشه مشکی 29,000 تومان خرید عینک خلبانی شیشه جیوه ای 29,000 تومان خرید عینک خلبانی شیشه آبی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
عینک شیشه آبی ریبن عینک آفتابی تاشو عینک خلبانی شیشه اتشی عینک ریبن ویفری شیشه شفاف
     

عینک طرح ریبن شیشه آبی

عینک آفتابی و فریم تاشو مشکی

عینک خلبانی شیشه اتشی

عینک ریبن ویفری شیشه شفاف

     
29,000 تومان خرید عینک شیشه آبی ریبن 30,000 تومان خرید عینک آفتابی تاشو 29,000 تومان خرید عینک خلبانی شیشه اتشی 28,000 تومان خرید عینک ریبن ویفری شیشه شفاف
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
رکابی رنگی فیتنس هات شیپر شکمبند لاغری میس بلت miss belt شکمبند لاغری میس بلت miss belt عینک ریبن اصل ایتالیا
     

رکابی رنگی فیتنس هات شیپر

شکمبند لاغری میس بلت miss belt

شکمبند لاغری میس بلت miss belt

عینک ری بن اصل ایتالیا دارای UV400 میباشد

     
30,000 تومان خرید رکابی رنگی فیتنس هات شیپر 35,000 تومان خرید شکمبند لاغری میس بلت miss belt 35,000 تومان خرید شکمبند لاغری میس بلت miss belt 42,000 تومان خرید عینک ریبن اصل ایتالیا
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
ژورنال کیف و کفش /اورجینال کیف پول مخملی طرح بهاری کوچک کیف پول مخملی گل دار دخترانه بزرگ کمربند لاغری هات بلت هات شیپر
     

ورزشی،طبی،صندل، اسپورت،رسمی و …

کیف پول مخملی طرح بهاری کوچک

کیف پول مخملی گل دار دخترانه بزرگ

کمربند لاغری هات بلت هات شیپر

     
6,500 تومان خرید ژورنال کیف و کفش /اورجینال 16,000 تومان خرید کیف پول مخملی طرح بهاری کوچک 20,000 تومان خرید کیف پول مخملی گل دار دخترانه بزرگ 25,000 تومان خرید کمربند لاغری هات بلت هات شیپر
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
کمربند لاغری هات بلت هات شیپر ساپورت طرح جین کیف موبایل تاچ پرس تی شرت محرم
     

کمربند لاغری هات بلت هات شیپر

ساپورت طرح جین اسلیم لیفت،ارائه شده در رنگ های آبی و خاکستری و کیفیت عالی

کیف موبایل تاچ پرس

تی شرت های محرم با طرح های زیبای عاشورایی تقدیم به مردم عزیز عزادار حسینی

     
25,000 تومان خرید کمربند لاغری هات بلت هات شیپر 23,000 تومان خرید ساپورت طرح جین 18,000 تومان خرید کیف موبایل تاچ پرس 28,800 تومان خرید تی شرت محرم
     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4 5

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code