خرید اینترنتی سی دی آموزش بافتنی و قلاب بافی|09361633010 …

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 13 نوامبر 2017

مدل (۱)
دور سینه ۱۰۵
ملزومات:
۳ کلاف ۱۰۰ گرمی طوسی رنگ
۲ کلاف نسکافه‌ای رنگ
۲ کلاف نباتی رنگ
میل شماره ۵/۴- ۵- ۶
(دانه‌ها بر حسب هر ۱۷ دانه ۱۰ سانت گفته شده است).
پیش: کلاف طوسی را ۲ لا کرده و با میل ۶- ۵۲ دانه سر انداخته و در رج اول با میل ۵/۴- ۵ که باید بافت را ببافیم و با کلاف ۱ لایه بافت را شروع کنید و هر دانه که از ۲ لایه تشکیل شده را ۲ دانه ببافید.
(هر لا یک دانه است که از زیر می‌بافید) با ۱۰۳ دانه بافت را شروع کنید و مانند نقشه شماره ۱ بافت را ادامه می‌دهیم تا ۴۲ سانت. در این قسمت ۲۴ دانه از دانه‌های اولیه را طی بافت کور کرده‌ایم و در آن قسمت ۷۹ دانه باقی مانده است.
در رج آخر (پشت بافت) ۸ دانه در یک رج (ما بین دانه‌ها) اضافه کنید (۸۷ دانه)
با استفاده از نقشه شماره ۲ که طرح دو رنگ بافی بالا تنه است بافت را ادامه می‌دهیم و طبق نقشه رنگ‌ها را تغییر داده.
تقریبا ۱۲ سانت تا زیر حلقه ببافید و حلقه را هم مانند نقشه کور می‌کنیم. بافت را مانند نقشه ادامه داده تا طرح بالای لباس هم بافته شود و بعد وقتی ۵ رج از رنگ نسکافه‌ای طرح بالا بافته شد دانه‌های یقه را کنار می‌گذاریم.
به این ترتیب که دانه‌ها را به ۲ قسمت تقسیم کرده از این مرحله دانه‌ها در دو قسمت جداگانه بافته می‌شوند و یک دانه وسط را کنار بگذارید و بافت قسمت اول را شروع کرده و ۵ دانه مانده به دانه وسط بافته و بر می‌گردیم و به ترتیب در هر رج که به سمت یقه می‌بافیم ۳- ۳- ۲- ۲- ۱- ۱ دانه‌های یقه را کنار می‌گذاریم (۱۷ دانه)
همزمان بافت نقشه را ادامه می‌دهیم تا قد حلقه ۲۲ سانت بشود و بعد ۱۷ دانه باقی مانده (سر شانه) را در یک مرحله کور می‌کنیم. قسمت دیگر پیش را هم بافته و مانند سمت مقابل دانه‌های یقه را به ترتیب کنار گذاشته بافت را ادامه داده و وقتی قد حلقه به ۲۲ سانت رسید دانه‌های سرشانه کور می‌شود.
بافت پشت:
مانند پیش ببافید با این تفاوت که می‌توانید فقط طرح حاشیه‌های دو رنگ را برای پشت لباس ببافید.
و برای یقه ۴ رج مانده به آخر بافت ۱۸ دانه بافته و برگردید.
رج پشت را بافته و رج روی لباس ۱۷ دانه ببافید و برگردید.
رج پشت را بافته و رج روی لباس ۱۷ دانه سرشانه را کور کنید.
قسمت بعدی را هم به صورت قرینه سمت مقابل ببافید و کور کنید.
آستین:
۵۵ دانه با رنگ طوسی سر انداخته
۱۰ رج کشباف ۱ زیر + ۱ رو ببافید و بعد طبق نقشه چند رنگ بافی ۱۰ رج ببافید و بعد طبق نقشه حلقه را کور کنید تا ۲۱ دانه باقی بماند که ۲۱ دانه را هم در یک رج کور می‌شود.
یقه:
از لبه یقه پیش دانه گرفته به صورت کشباف ۱ زیر + ۱ رو تا ۷ سانت ببافید و خیلی شل کورد کنید. یقه پشت را هم به همین ترتیب دانه گرفته و ۷ سانت کشباف بافته و کور کنید. درز سرشانه و کشباف یقه را دوخته و لبه یقه را به سمت داخل تا کرده.
لبه یقه را به صورت سردوزی به لبه دانه گرفته شده بدوزید. درزهای پهلو و آستین و حلقه آستین را با دوخت بخیه بدوزید.

 

از دیگر محصولات ما دیدن فرمایید :

 

آموزش بافتنی خانم کتلی ,آموزش بافتنی خانم یاوریآموزش بافتنی خانم بیات ,آموزش بافتنی خانم پاشاییآموزش بافتنی خانم اجاقیسی دی آموزش بافتنی با دست

Article source: https://www.baftani24.ir/

دیدگاهتان را بنویسید