با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و …

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 25 جولای 2017

****توچه : این مطلب به هیچ عنون جنبه علمی ندارد لطفا به عنوان سرگرمی بخوانید ****

 

کف بینی یا فال کف دست در تمام فرهنگ‌ها  و در نقاط مختلف زمین شایع و پرطرفدار است. در زمان‌های باستان در فرهنگ‌های ایران باستان، هند، تبت و چین طرفدار زیادی داشته و هنوز هم خیلی‌ها به آن معتقدنداند.  طبق نظر برخی ریشه این کف بینی به طالع‌بینی هندی و رومی باز می‌گردد. در واقع کف بینی برای خواندن شخصیت هر‌کس و پیش‌بینی آینده او به کار می‌رود. با وجود اینکه هیچ دلیل علمی برای خواندن بخت و اقبال از خطوط روی دست وجود ندارد اما هنوز که هنوز است بعد گذشت قرن‌ها همچنان کف بینی و طالع بینی پرطرفدار است و هر کسی کنجکاو می‌شود ببیند چه اتفاقی در خطوط کف دستش می‌افتد. در این مطلب مجموعه نکات مهم و کلیدی برای کف بینی از گذشته ‌های دور آمده است که برای طرفداران این رسم و سنت بسیار جالب خواهد بود با این نکات خودتان می‌تواتید کف دست خود را بخوانید.

خطوط کدام دست را باید بخوانید

‘);d.write(‘

کف‌بین‌ها بین دست فعال و دست غیر فعال یا همان چپ دست‌ها و راست‌دست‌ها. اگر راست‌دست هستید دست فعال شما دست راستتان است و اگر چپ دست هستید به همین ترتیب دست فعال شما دست چپتان است.به طور کلی دست غیر فعال ویژگی‌های ذاتی و ژنتیکی و توانایی‌های بالقوه‌ای که با آن به دنیا آمده‌ایم را نشان می‌دهد. دست راست در عوض ویژگی‌هایی که در طول زمان آموخته‌ایم را نشان می‌دهد. اگر بین دو کف دست اختلاف زیادی دیده شود نشان می‌دهد که شخص در طول زمان رشد و تغییرات بسیاری کرده و قدم‌های بزرگی برای تغییر زندگی خود برداشته است.

bfec4 photo 2015 09 30 12 22 23 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ...

خطوط اصلی را مشخص کنید.

خودتان می‌دانید که خطوط بسیاری در کف دست همه ما هست اما خطوط برجسته و واضح آن هم کاملا مشخص و مشهود است.  در واقع چهار خط قلب، خط مغز یا ذهن،خط سرنوشت و خط زندگی به عنوان خطوط برجسته شناخته می‌شوند. هر چند همه خط سرنوشت در کف دستشان ندارند.. خط سرنوست خطی است که تز انتهای کف دست تا مچ کشیده شده است. تفسیر خط سرنوشت از خطوط دیگر دشوارتر است. این خط دلالت بر این دارد که زندگی فرد به چه اندازه تحت تاثیر عوامل خارجی و بیرونی قرار گرفته که خارج از کنترل اوست. خط سرنوشت اگر عمیق باشد نشان‌دهنده آن است که زندگی با تمام پستی بلندی‌هایش به شدت تحت تاثیر سرنوشت است.

تفسیر خط قلب

این خط در واقع اولین خطی است که در کف بینی از جانب کف بین مورد تحلیل قرار می گیرد. این خط نشان‌دهنده احساسات و عواطف قلبی و زندگی احساسی شخص است. خطوط درهم و یا بریدگی و آشفتگی در این خطوط نشان‌دهنده غم و اندوه و افسردگی است. خط مستقیم یا کوتاه(کوتاه به این مفهوم که زیر انگشت میانه شروع شود و همانجا تمام شود)  نشان‌دهنده این است که شخص علاقه زیادی به روابط عاشقانه و رمانتیک ندارد.  خط قلب بلند و طولانی اگر از زیر انگشت اشاره شروع شود نشان می‌دهد که شخص انسان رمانتیک و احساساتی است و به احساسات دیگران اهمیت می‌دهد. خط منحنی و گرد و کوتاه نشان می‌دهد که شخص انسانی است که به جمع‌های محدود و کوچک علاقه‌مند است و از جمع‌های شلوغ بیزار است. خط منحنی طولانی و بلند نشان می‌دهد که شخص احساسات خود را به راحتی بروز می‌دهد و خط منحنی برعکس به سمت انگشت اشاره دلالت بر این دارد که فرد انسان رئوف و خوش‌قلبی است.

bfec4 photo 2015 09 30 12 22 18 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ...

‘);d.write(‘

کشف خط قلب

این خط دلالت به میزان یادگیری و هوش و توانایی یادگیری فرد و قدرت ارتباطی او دارد. این خط از لبه کف دست زیر انگشت اشاره شروع می‌شود و تا انتهای کف دست ادامه دارد. فاصله و شکست خطوط بین ابتدای خط قلب و ابتدای خط زندگی نشان می‌دهد که آیا شخص فرد ریسک پذیر و با جراتی است و یا محتاط و محافظه کار است. اگر این خطوط در آغاز به هم متصل باشند نشان می‌دهد که شخص فرد محتاط و محافظه کاری است و اگر فاصله بین خطوط بیشتر باشد نشان می‌دهد که شخص قدرت ریسک بیشتری دارد هر چه این فاصله بیشتر باشد ریسک پذیری فرد هم بیشتر است. خط قلب منحنی نشان‌دهنده خلاقیت شخص است در حالیکه خط مستقیم نشان‌دهنده نظم و انضباط فرد است.

bfec4 photo 2015 09 30 12 22 12 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ...

تفسیر خط زندگی

این خط اصلی نه تنها قدرت و سلانت بدنی شخص را نشان می‌دهد بلکه منعکس‌کننده تغییرات در زندگی هم هست. طبق نظر کف‌بینان امروزی طولانی بودن خط زندگی به معنای طولانی بودن عمر شخص نیست. خط زندگی طولانی نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری و قدرت فرد در برابر مشکلات زندگی است. خط زندگی کوتاه نشان می‌دهد که فرد تحت تاثیر حرف دیگران و قدرت دیگران قرار می‌گیرد. به طور کلی خط ظریف و کم عمق زندگی نشان‌دهنده انرژی کم فرد است و هر چه این خط عمیق‌تر باشد شخص با انرژی‌تر و با نشاط‌تر است.خط زندگی شکسته نشان‌دهنده شکست و تحول ناگهانی در زندگی است.

bfec4 photo 2015 09 30 12 22 07 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ...

مشخص کردن شکل کف دست

یک نکته مهم دیگر برای کف ‌بینان شکل کلی دست است. هر کف دستی با یکی از عناصر چهارگانه خاک(زمین)، آتش ، باد، آب ارتباط دارد. شکل دست بر اساس قد انگشتان و کف دست تشخیص داده می‌شود. شکل و اندازه دست از مچ دست تا نوک انگشتان شناسایی می‌شود. در ادامه بر اساس شکل دستها و شباهت آنها با عناصر چهارگانه به نکات مهم کف بینی پرداخته می‌شود.

خاک یا زمین

کف دست به شکل زمین به صورت دست مربع شکل با انگشتان کوتاه است. کف دست به شکل زمین  طول و عرض تقریبا مساوی دارد و قد انگشت میانی کمتر از سه چهارم طول کف دست است. افراد با این کف دست انسان‌هایی مسئولیت پذیر و کاری هستند. اغلب ارتباط عمیق با خاک و زمین دارند و روحی محکم و شخصیت ثابتی دارند.

bfec4 photo 2015 09 30 12 21 52 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ...

باد یا هوا

کف دست مربع با انگشتان کشیده و معمولا انگشت شصت کوتاه به عنوان انسان‌هایی با کف دست باد یا هوا شناخته می‌شوند. این افراد انسان‌هایی روشنفکر و اجتماعی هستند .آنها معمولا خستگی‌ناپذیر و پرحرف هستند و به دنبال تغییر و تحول در زندگی‌اند.  آنها دوست دارند به راه و روش خود زندگی کنند و کارهایی که خودشان دوست دارند را انجام می‌دهند.

شکل آب

کف دست کشیده با انگشتان کشیده و بلند. این ویژگی‌دستان انسان‌های خلاق و عمیق است. آنها افرادی احساساتی و تا حدی با خلق و خوی متغییر و مودی هستند.اغلب افرادی درون‌گرا و کامل هستند.

شکل آتش

کف دستان بلند و انگشتان کوتاه ویژگی کف دست آتشی شکل است. در واقع وقتی که طوا انگشت میامی برابر با طول کف دست باشد می‌توان گفت فرد کف دستش به شکل آتش است. این افراد با انگیزه، مثبت اندیش و خوش‌بین هستند. آنها ریسک‌پذیر و عمل‌گرا هستند و شخصیتی برونگرا دارند.

این‌ها نکاتی کلی درباره کف بینی بود که در مطالب بعدی به صورت جزئی‌تر و کاملتر به آنها پرداخته می‌شود. کسانی که علاقه به کف بینی دارند منظر مطالب بعدی ما باشند.

 

 

منبع : زنجفیل

Article source: https://baelm.net/%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9-%DA%A9%D9%81-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86/

               
N1434095392 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... N1434095292 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... N1434093862 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... N1483605559 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ...
     
آموزش طراحی ناخن در منزل /اورجینال جدیدترین آموزش طراحی ناخن/اورجینال آموزش جامع پیلاتس /اورجینال آموزش کامل خیاطی با خانم سیما عمرانی - اورجینال
     

دختر خانوم های جوانی که می خواهند همیشه تک باشند

دختر خانوم های جوانی که می خواهند همیشه تک باشند

جدیدترین ورژن آموزش پیلاتس در ایران

آموزش گام به گام خیاطی

     
13,900 تومان buy با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... 14,900 تومان buy با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... 13,900 تومان buy با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... 25,000 تومان buy با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ...
     
     
               
N1482991349 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... N1480060587 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... N1479467305 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... N1479467219 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ...
     
آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی معادل 21 دی وی دی - اورجینال آموزش کامل خیاطی با سیما عمرانی - اورجینال سری کامل آموزش خیاطی برای بانوان - اورجینال آموزش بافتنی دو میل ( تصویری و فارسی ) معادل 28 سی دی بافتنی - اورجینال
     

کامل ترین آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی

22DVD

+ کتاب 700 صفحه ای خیاطی

سری کامل آموزش خیاطی برای بانوان

آموزش کامل بافتنی دو میل در 28 سی دی فارسی به صورت تصویری و کاربردی

     
25,000 تومان buy با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... 26,000 تومان buy با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... 20,000 تومان buy با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... 25,000 تومان buy با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ...
     
     
               
N1479405511 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... N1479143295 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... N1479054794 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... N1478163588 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ...
     
آموزش کامل خیاطی با سیما عمرانی - اورجینال آموزش سرمه دوزی و روبان دوزی به صورت تصویری - اورجینال آموزش کامل خیاطی با خانم سیما عمرانی - اورجینال آموزش کامل خیاطی با سیما عمرانی - اورجینال
     

22DVD

+ کتاب 700 صفحه ای خیاطی

آموزش تکنیکهای برتر سرمه دوزی و روبان دوزی

آموزش گام به گام خیاطی

22DVD

+ کتاب 700 صفحه ای خیاطی

     
26,000 تومان buy با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... 15,000 تومان buy با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... 25,000 تومان buy با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... 25,000 تومان buy با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ...
     
     
               
N1477483056 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... N1477309509 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... N1477309029 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... N1477308944 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ...
     
آموزش بستن شال - اورجینال بسته طلایی و جامع آشپزی در ده عدد دی وی دی - اورجینال کاملترین مجموعه آموزش کامل آشپزی ایرانی - اورجینال آموزش خیاطی به روش آسان در 42 عدد سی دی - اورجینال
     

حتما میدونید زیبایی بستن شال به سبک جدید با آرایش خاص خودش زیباست .قدم به قدم..

مجموعه بزرگ آموزش آشپزی به زبان فارسی
آموزش طبخ انواع غذای های ایرانی و خارجی

با این مجموعه شما هنر آشپزی ایرانی را در منزل و به راحتی میاموزید

کاملا جدید و تدریس شده توسط مدرس ایرانی

     
15,000 تومان buy با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... 25,000 تومان buy با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... 25,000 تومان buy با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... 25,000 تومان buy با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ...
     
     
               
N1477308811 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... N1477308696 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... N1477307357 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... N1477567236 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ...
     
پکیج طلایی آموزش کامل خیاطی مردانه کامل ترین و جامع ترین بسته در ایران به صورت فیلم آموزشی - اورجینال مجموعه آموزش کامل خیاطی به زبان فارسی(4DVD) - اورجینال آموزش کامل خیاطی خانم خدایاری - اورجینال آموزش خیاطی زنانه - اورجینال
     

بهترین و کامل ترین مجموعه آموزش خیاطی مردانه در ایران

خیاطی یک هنراست با این برنامه خیاطی را آسان وسریع یادبگیرید

حدود ۱۴ ساعت آموزش تکنیکهای مختلف در خیاطی

سری کامل آموزش خیاطی برای بانوان.آموزش قدم به قدم تصویری

     
22,000 تومان buy با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... 25,000 تومان buy با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... 25,000 تومان buy با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... 25,000 تومان buy با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ...
     
     
               
N1477226784 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... N1477309431 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... N1476731098 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... N1476546895 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ...
     
مجموعه بزرگ آموزش کامل خیاطی و بافتنی در 30 سی دی تصویری فارسی - اورجینال آموزش کامل آشپزی FOOD SAFARI - اورجینال آموزش کامل آرایش و پیرایش بانوان(چهره سازان) - اورجینال مجموعه آموزش کامل گل سازی - اورجینال
     

** مجموعه آموزش کامل خیاطی و بافتنی **

آموزش کامل آشپزی FOOD SAFARI

توسط بهترین آرایشگر زن ایران در 8 حلقه دی وی دی

آموزشی بسیار مفید برای خود اشتغالی و در آمد زایی !

     
25,000 تومان buy با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... 25,000 تومان buy با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... 25,000 تومان buy با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... 22,000 تومان buy با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ...
     
     
               
N1476546840 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... N1476546500 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... N1476537129 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... N1476536983 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ...
     
آموزش کامل منشیگری - اورجینال آموزش کامل تصویری دفاع شخصی ویژه بانوان - اورجینال پکیج طلایی آموزش سفره آرایی و میوه آرایی 1 و 2 و 3 معادل 5 DVD - اورجینال آموزش کامل سفره آرایی - اورجینال
     

کاملا تصویری
به زبان فارسی
مناسب برای منشی ها
افراد جویای کار

دیگر نگران مزاحمین خیابانی نباشید!

مدرس : مریم اصغریان
***سفره غذای خود را به بهترین شکل تزئین و زیبا کنید***

استاد آموزش دهنده: مهرانگیز صمیمی

     
20,000 تومان buy با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... 15,000 تومان buy با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... 25,000 تومان buy با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... 25,000 تومان buy با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ...
     
     
               
N1476343997 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... N1476343937 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... N1476342131 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... N1476342084 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ...
     
شمع تزئینی.آموزش تصویری شمع سازی.Training Candle - اورجینال بسته آموزشی (مجموعه آموزش کامل فارسی کادو آرایی ) - اورجینال راهنمای دوران بارداری و نگهداری از کودک از بدو تولد و حتی حاملگی تا ۲ سالگی - اورجینال آموزش کامل آرایشگری بانوان - اورجینال
     

آموزش به شیوه ای نوین برای اولین بار با بهترین اساتید

مجموعه آموزش کادو آرایی

دوبله 2 DVD

۳۰ فیلم آموزشی بارداری و نگهداری از نوزاد

آموزشی جامع به همراه جدیدترین تکنیک های آرایشی و زیبائی

     
25,000 تومان buy با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... 22,000 تومان buy با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... 20,000 تومان buy با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... 25,000 تومان buy با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ...
     
     
               
N1476341823 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... N1476341768 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... N1476341628 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... N1476175029 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ...
     
سری جدید آموزش کامل بستن شال و روسری - اورجینال آموزش آرایشگری شامل میکاپ، گریم، سایه های حرفه ای، شینیون، کوتاهی، انواع بافت، رنگ ومش - اورجینال آموزش کامل از مبتدی تا پیشرفته خیاطی استاد قاسمی راوندی و خانم فاطمه خدایاری - اورجینال آموزش کامل گل آرایی وساخت دسته گل انگلیسی - اورجینال
     

آموزش گام به گام هر طرح بطور کامل و بسیار جذاب وآموزنده

توسط برجسته ترین اساتید و مدرسین حرفه ای ایران

حدود 30 ساعت آموزش تکنیکهای مختلف در خیاطی

130 نمونه گل آرایی و ساخت دسته گل به صورت تصویری

     
15,000 تومان buy با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... 25,000 تومان buy با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... 25,000 تومان buy با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... 22,000 تومان buy با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ...
     
     
               
N1476174735 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... N1476035952 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... N1475733546 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... N1475733477 با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ...
     
کامل ترین مجموعه آموزش قبل حاملگی- پس از حاملگی- مراقبت نوزاد و کودک - اورجینال آموزش آشپزی شیرینی پزی و پخت ماهی - اورجینال آموزش تصویری آرایش چشم و ابرو - اورجینال آموزش تصویری آرایشگری زنانه - اورجینال
     

کامل ترین مجموعه آموزش قبل حاملگی- پس از حاملگی- مراقبت نوزاد و کودک

پخت انواع شیرینی و شکلات برای کودکان خود و سفره آرایی و...

از مقدمانی تا متوسط و حرفه ای و پیشرفته

به صورت کاملا تصویری و از سطح مقدماتی تا پیشرفته

     
19,000 تومان buy با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... 18,000 تومان buy با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... 25,000 تومان buy با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ... 25,000 تومان buy با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!! • فال،فال و ...
     
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code