http://www.akairan.com/kardasti-honar/khayati1/20157231669.html

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 04 ژوئن 2017

آکایران : 

 http://www.akairan.com/kardasti honar/khayati1/20157231669.html

آکاایران: آموزش روبان دوزی

 

آموزش دوخت گل زنبق با روبان

 

بنا به گزارش آکاایران : برای دوخت این گل میتوانید از ترکیب رنگ های مختلف برای سایه روشن برگ ها استفاده کنید

 

 http://www.akairan.com/kardasti honar/khayati1/20157231669.html

 

روبان را داخل سوزن کنید و برای شروع یک دوخت برگی ساده بزنید

دوخت برگی بعدی را در کنار گلبرگ قبلی بزنید طوری که گلبرگ دوم تا نیمه گلبرگ اول را بپوشاند

 

 http://www.akairan.com/kardasti honar/khayati1/20157231669.html

 

گلبرگ سوم را با فاصله در سمت راست بزنید و با انگشت کمی فاصله آن را از پارچه زیاد کنید

گلبرگ چهارم را قرینه گلبرگ سوم بزنید ، این گلبرگ ها حتما باید کمی از سطح پارچه بلندتر باشند

 

 http://www.akairan.com/kardasti honar/khayati1/20157231669.html

 

درست در نقطه مقابل گلبرگ های پایینی 3 گلبرگ در بالا بزنید

برای آخرین گلبرگ یک دوخت برگی در میان 3 گلبرگ بالایی بزنید تا شکل گل زنبق کامل شود

 

 http://www.akairan.com/kardasti honar/khayati1/20157231669.html

 

برای مرکز گل با روبان یک دوخت گره فرانسوی بزنید و محکم کنید

برای پایان کار نیز برگ ها را بدوزید ، برگ دوخت ساده و مستقیم است که کمی به عقب برمیگردد

 

Article source: http://www.akairan.com/kardasti-honar/khayati1/20157231669.html

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code