دلیل آبریزش بینی چیست، بینی ، عمل بینی، شکستگی بینی …

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 12 ژانویه 2017
نتایج جستجو خیاطی
               
N1480936433 دلیل آبریزش بینی چیست، بینی ، عمل بینی، شکستگی بینی ... N1480929251 دلیل آبریزش بینی چیست، بینی ، عمل بینی، شکستگی بینی ... N1480790852 دلیل آبریزش بینی چیست، بینی ، عمل بینی، شکستگی بینی ... N1480487332 دلیل آبریزش بینی چیست، بینی ، عمل بینی، شکستگی بینی ...
     
آموزش کامل خیاطی پیراهن مردانه - اورجینال آموزش خیاطی به صورت تصویری و زبان فارسی - اورجینال آموزش کامل خیاطی معادل 24 سی دی فارسی - اورجینال آموزش هنر خیاطی برای بانوان ایرانی - اورجینال
     

به همراه ژورنالهای لباس مردانه ، شلوار مردانه ، کت و شلوار مردانه

آموزش خیاطی به روش آسان

آموزش کامل خیاطی معادل 24 سی دی فارسی

یک خیاط تمام عیار شوید .
یک شغل عالی ......
ارسال سریع

     
               
     
     
               
N1480160844 دلیل آبریزش بینی چیست، بینی ، عمل بینی، شکستگی بینی ... N1480060746 دلیل آبریزش بینی چیست، بینی ، عمل بینی، شکستگی بینی ... N1480060587 دلیل آبریزش بینی چیست، بینی ، عمل بینی، شکستگی بینی ... N1480060520 دلیل آبریزش بینی چیست، بینی ، عمل بینی، شکستگی بینی ...
     
آموزش کامل خیاطی با سیما عمرانی - اورجینال آموزش کامل خیاطی پیراهن مردانه - اورجینال آموزش کامل خیاطی با سیما عمرانی - اورجینال مجموعه آموزش خیاطی به زبان فارسی(4DVD) - اورجینال
     

همراه با گارانتی

به همراه ژورنالهای لباس مردانه ، شلوار مردانه ، کت و شلوار مردانه

22DVD

+ کتاب 700 صفحه ای خیاطی

Dress Making 1-2-3-4 کاملترین سری مجموعه آموزش خیاطی به زبان فارسی

     
               
     
     
               
N1480060356 دلیل آبریزش بینی چیست، بینی ، عمل بینی، شکستگی بینی ... N1479988576 دلیل آبریزش بینی چیست، بینی ، عمل بینی، شکستگی بینی ... N1479985314 دلیل آبریزش بینی چیست، بینی ، عمل بینی، شکستگی بینی ... N1479985255 دلیل آبریزش بینی چیست، بینی ، عمل بینی، شکستگی بینی ...
     
سری کامل آموزش خیاطی برای بانوان - اورجینال آموزش خیاطی توسط سیما خانم عمرانی - جدید - 22 دی وی دی + کتاب - اورجینال آموزش کامل خیاطی - اورجینال ست کامل خیاطی Sewing Kit سوئینگ کیت - اورجینال
     

سری کامل آموزش خیاطی برای بانوان

جدید همراه با آموزش های سال 1394

آموزش کامل خیاطی توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی

کیت لوازم دوخت ودوز مورد نیاز برای هر خانواده

     
               
     
     
               
N1479983650 دلیل آبریزش بینی چیست، بینی ، عمل بینی، شکستگی بینی ... N1479897461 دلیل آبریزش بینی چیست، بینی ، عمل بینی، شکستگی بینی ... N1479894946 دلیل آبریزش بینی چیست، بینی ، عمل بینی، شکستگی بینی ... N1479894814 دلیل آبریزش بینی چیست، بینی ، عمل بینی، شکستگی بینی ...
     
آموزش کامل خیاطی با سیما عمرانی - اورجینال مجموعه آموزش خیاطی به زبان فارسی(4DVD) - اورجینال آموزش کامل خیاطی با سیما عمرانی - اورجینال کامل ترین و بهترین مجموعه آموزش خیاطی به زبان فارسی - اورجینال
     

همراه با گارانتی

Dress Making 1-2-3-4 کاملترین سری مجموعه آموزش خیاطی به زبان فارسی

همراه با گارانتی

حدود 1800 دقیقه آموزش ویدیویی توسط استادان برجسته این حرفه به زبان فارسی

     
               
     
     
               
N1479727939 دلیل آبریزش بینی چیست، بینی ، عمل بینی، شکستگی بینی ... N1479727914 دلیل آبریزش بینی چیست، بینی ، عمل بینی، شکستگی بینی ... N1479636907 دلیل آبریزش بینی چیست، بینی ، عمل بینی، شکستگی بینی ... N1479636801 دلیل آبریزش بینی چیست، بینی ، عمل بینی، شکستگی بینی ...
     
کامل ترین و بهترین مجموعه آموزش خیاطی به زبان فارسی - اورجینال کاملترین مجموعه آموزش خیاطی در تمام سطوح - اورجینال مجموعه آموزش خیاطی به زبان فارسی(4DVD) - اورجینال سری کامل آموزش خیاطی برای بانوان - اورجینال
     

حدود 1800 دقیقه آموزش ویدیویی توسط استادان برجسته این حرفه به زبان فارسی

کاملترین مجموعه آموزش خیاطی در تمام سطوح

Dress Making 1-2-3-4 کاملترین سری مجموعه آموزش خیاطی به زبان فارسی

سری کامل آموزش خیاطی برای بانوان

     
               
     
     
               
N1479636524 دلیل آبریزش بینی چیست، بینی ، عمل بینی، شکستگی بینی ... N1479467336 دلیل آبریزش بینی چیست، بینی ، عمل بینی، شکستگی بینی ... N1479467305 دلیل آبریزش بینی چیست، بینی ، عمل بینی، شکستگی بینی ... N1479467089 دلیل آبریزش بینی چیست، بینی ، عمل بینی، شکستگی بینی ...
     
آموزش کامل خیاطی با خانم سیما عمرانی - اورجینال آموزش کامل خیاطی با خانم سیما عمرانی - اورجینال سری کامل آموزش خیاطی برای بانوان - اورجینال مجموعه آموزش خیاطی به زبان فارسی(4DVD) - اورجینال
     

آموزش گام به گام خیاطی

آموزش گام به گام خیاطی

سری کامل آموزش خیاطی برای بانوان

Dress Making 1-2-3-4 کاملترین سری مجموعه آموزش خیاطی به زبان فارسی

     
               
     
     
               
N1479405511 دلیل آبریزش بینی چیست، بینی ، عمل بینی، شکستگی بینی ... N1479405214 دلیل آبریزش بینی چیست، بینی ، عمل بینی، شکستگی بینی ... N1479405179 دلیل آبریزش بینی چیست، بینی ، عمل بینی، شکستگی بینی ... N1479400184 دلیل آبریزش بینی چیست، بینی ، عمل بینی، شکستگی بینی ...
     
آموزش کامل خیاطی با سیما عمرانی - اورجینال سری کامل آموزش خیاطی برای بانوان - اورجینال آموزش کامل خیاطی با خانم سیما عمرانی آموزش کامل خیاطی با خانم سیما عمرانی - اورجینال آموزش کامل خیاطی توسط استاد علیرضا قاسمی - اورجینال
     

22DVD

+ کتاب 700 صفحه ای خیاطی

سری کامل آموزش خیاطی برای بانوان.آموزش قدم به قدم تصویری

آموزش گام به گام خیاطی

آموزش کامل خیاطی توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی

     
               
     
     
               
N1479395415 دلیل آبریزش بینی چیست، بینی ، عمل بینی، شکستگی بینی ... N1479394853 دلیل آبریزش بینی چیست، بینی ، عمل بینی، شکستگی بینی ... N1479060684 دلیل آبریزش بینی چیست، بینی ، عمل بینی، شکستگی بینی ... N1479060115 دلیل آبریزش بینی چیست، بینی ، عمل بینی، شکستگی بینی ...
     
کامل ترین و جدید ترین مجموعه آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی - اورجینال آموزش خیاطی به صورت تصویری و زبان فارسی - اورجینال مجموعه آموزش خیاطی به زبان فارسی(4DVD) - اورجینال آموزش خیاطی به روش آسان از مبتدی تا پیشرفته - اورجینال
     

22DVD

+ کتاب 700 صفحه ای خیاطی

آموزش خیاطی به روش آسان

Dress Making 1-2-3-4 کاملترین سری مجموعه آموزش خیاطی به زبان فارسی

آموزش خیاطی به صورت تصویری و زبان فارسی

     
               
     
     
               
N1479060056 دلیل آبریزش بینی چیست، بینی ، عمل بینی، شکستگی بینی ... N1479060013 دلیل آبریزش بینی چیست، بینی ، عمل بینی، شکستگی بینی ... N1479059084 دلیل آبریزش بینی چیست، بینی ، عمل بینی، شکستگی بینی ... N1479059053 دلیل آبریزش بینی چیست، بینی ، عمل بینی، شکستگی بینی ...
     
آموزش کامل خیاطی با خانم سیما عمرانی آموزش کامل خیاطی با خانم سیما عمرانی - اورجینال آموزش خیاطی زنانه - اورجینال مجموعه کامل آموزش خیاطی4 - اورجینال آموزش خیاطی به روش آسان - اورجینال
     

آموزش گام به گام خیاطی

سری کامل آموزش خیاطی برای بانوان.آموزش قدم به قدم تصویری

***بیش از 40 ساعت فیلم آموزشی***

آموزش خیاطی به صورت تصویری و زبان فارسی

     
               
     
     
               
N1479058636 دلیل آبریزش بینی چیست، بینی ، عمل بینی، شکستگی بینی ... N1479055085 دلیل آبریزش بینی چیست، بینی ، عمل بینی، شکستگی بینی ... N1479054833 دلیل آبریزش بینی چیست، بینی ، عمل بینی، شکستگی بینی ... N1479054794 دلیل آبریزش بینی چیست، بینی ، عمل بینی، شکستگی بینی ...
     
آخرین نسخه آموزش خیاطی حرفه ای - اورجینال مجموعه آموزش خیاطی به زبان فارسی(4DVD) - اورجینال سری کامل آموزش خیاطی برای بانوان - اورجینال آموزش کامل خیاطی با خانم سیما عمرانی - اورجینال
     

*****اورجینال*****

Dress Making 1-2-3-4 کاملترین سری مجموعه آموزش خیاطی به زبان فارسی

سری کامل آموزش خیاطی برای بانوان

آموزش گام به گام خیاطی

     
               
     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15          

سلامت – پزشکی – دلیل آبریزش بینی چیست

آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که سرماخوردگی ‌های رایج، حساسیت‌ های مختلف و غذاهای مملو از ادویه چگونه موجب راه افتادن آب از بینی می ‌شوند؟

 

عموما پرده‌ های غشایی که در بینی وجود دارند، مایع لزج مخاطی تولید می ‌کنند که برای سلامتی بدن بسیار سودمند است و از نفوذ عوامل بیماری زا و عفونی از محیط خارجی به داخل بدن جلوگیری می کند.

برآورد شده است که بینی، روزانه تا یک لیتر آب تولید می‌ کند. اما برخی عوامل می ‌توانند این میزان را افزایش دهند، به عنوان مثال هنگام سرماخوردگی حجم بیشتری از این مایع تولید می ‌شود تا بدن از آن به عنوان سلاحی مطمئن جهت مقابله با ویروس‌ها استفاده کند.

آب و هوای سرد نیز باعث آبریزش بینی می شود. آب و هوای سرد تاثیر مخربی بر ریز مجراهایی به نام مژک دارد. مژ ک ها مانند گیاه پیچک در حفره‌ های بینی منتشر شده‌ اند. به طور طبیعی این ریز مجراها، مایع مخاطی و لزج تولید شده در بینی را به قسمت پایینی حلق منتقل می‌ کنند، اما زمانی که هوا سرد می ‌شود، این مجراها مسدود شده و در نتیجه آب بینی از سوراخ های بینی خارج می ‌شود.

غذاهای حاوی ادویه زیاد، طی فرآیند متفاوتی به جاری شدن آب از بینی کمک می‌ کنند. در این ادویه‌ ها به خصوص در فلفل، عاملی وجود دارد که موجب رقیق تر شدن آب بینی می‌ شود
برگرفته از وب سایت تبیان

عموما پرده‌ های غشایی که در بینی وجود دارند، مایع لزج مخاطی تولید می ‌کنند که برای سلامتی بدن بسیار سودمند است و از نفوذ عوامل بیماری زا و عفونی از محیط خارجی به داخل بدن جلوگیری می کند.

برآورد شده است که بینی، روزانه تا یک لیتر آب تولید می‌ کند. اما برخی عوامل می ‌توانند این میزان را افزایش دهند، به عنوان مثال هنگام سرماخوردگی حجم بیشتری از این مایع تولید می ‌شود تا بدن از آن به عنوان سلاحی مطمئن جهت مقابله با ویروس‌ها استفاده کند.

آب و هوای سرد نیز باعث آبریزش بینی می شود. آب و هوای سرد تاثیر مخربی بر ریز مجراهایی به نام مژک دارد. مژ ک ها مانند گیاه پیچک در حفره‌ های بینی منتشر شده‌ اند. به طور طبیعی این ریز مجراها، مایع مخاطی و لزج تولید شده در بینی را به قسمت پایینی حلق منتقل می‌ کنند، اما زمانی که هوا سرد می ‌شود، این مجراها مسدود شده و در نتیجه آب بینی از سوراخ های بینی خارج می ‌شود.

غذاهای حاوی ادویه زیاد، طی فرآیند متفاوتی به جاری شدن آب از بینی کمک می‌ کنند. در این ادویه‌ ها به خصوص در فلفل، عاملی وجود دارد که موجب رقیق تر شدن آب بینی می‌ شود
برگرفته از وب سایت تبیان

Article source: http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/5875.html

support دلیل آبریزش بینی چیست، بینی ، عمل بینی، شکستگی بینی ...

منتظر دیدگاه ها و پاسخ های شما هستم !

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code