آموزش قلاب بافی و بافت شنل کلاه دار – پورتال جامع ایران بانو

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 08 دسامبر 2016

آموزش قلاب بافی و بافت شنل کلاه دار

وسایل مورد نیاز


6 کلاف 100 گرمی- قلاب شمارۀ 3


طریقۀ بافت


90 سانتی‌متر زنجیره بافته شود. روی تمام زنجیره‌ها یک رج رفت مربع یعنی (2 زنجیره و یک پایه بلند) ببافید.


رج دوم: تمام مربع‌ها را شمرده و تقسیم بر 4 کنید.


یک
قسمت از مربع‌ها را بافته و به آخرین دانۀ قسمت اول رسیدید 2 پایه بلند در
همان مربع ببافید. قسمت دوم را هم بافته، در آخرین مربع 2 پایه بلند
ببافید. به همین صورت ادامه دهید تا تمام مربع‌ها تمام شود. در آخرین مربع
قسمت آخر یک پایه بلند ببافید. سپس بافت را روی هم قرار داده و وقتی مطمئن
شدید بافت پیچ نخورده، دو سر بافت را با یک پایه کوتاه به هم وصل کنید.


رج سوم:
با 2 زنجیره و یک پایه بلند در وسط هر مربع ادامه داده و وقتی به 2 پایه
بلند رسیدید در وسط 2 پایه بلند، 2 پایه بلند دیگر ببافید. این کار را تا
آخر انجام دهید. در محل وصل دو سر بافت نیز 2 پایه بلند ببافید و در ادامه
با مدل داده شده تا بلندی 55 سانتی‌متر ادامه دهید. وقتی بافت به بلندی
دلخواه رسید جهت زیبایی بیشتر شنل دور تا دور را حاشیه بافی کنید و ریشه
بزنید.


جهت
بافت کلاه دور تا دور یقه را با مدل داده شده تا بلندی 35 سانتی‌متر ادامه
دهید. در آخر درز بالای کلاه را دوخته و بافت شنل در اینجا به پایان
می‌رسد.


شنل بسیار زیبا و شیکی است. امیدوارم که خانم‌های عزیز ببافند و مورد استفاده قرار دهند.


طریقۀ بافت- مدل:
وقتی که دو سر بافت را به هم وصل کردید و یک رج بافت مربع بافتید، رج اول 4
زنجیره بافته، یک مربع را رد کنید. در مربع بعدی یک پایه کوتاه ببافید. 4
زنجیره بافته،‌ یک مربع را رد کنید. در مربع بعدی 5 پایه بلند ببافید. به
همین صورت تا آخر ببافید.


رج دوم:
5 زنجیره بافته و روی 5 پایه بلند رج قبل 5 پایه کوتاه ببافید. دوباره 5
زنجیره و 5 پایه کوتاه روی 5 پایه بلند رج قبل ببافید. این کار را تا آخر
تکرار کنید.


رج سوم:
در داخل 5 زنجیره، 5 پایه بلند ببافید. 4 زنجیره روی دانۀ سوم 5 پایه بلند
با پایه کوتاه وصل کنید. 4 زنجیره و 5 پایه بلند در حلقۀ 5 زنجیرۀ بعدی
ببافید. این کار را تا آخر تکرار کنید. در ادامه مرتب رج دوم و سوم را
تکرار کنید.منبع:مجله کوک

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

Article source: http://iranbanou.com/magazin/131937

دیدگاهتان را بنویسید