…تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 16 مه 2016

سلام دوستان
قصد دارم توی این تاپیک، از ابتدا و به صورت پایه و اصولی برمبنای کتب آموزشی بین المللی در حوزه بافتنی، این هنر دوست داشتنی رو آموزش بدم.
البته تکیه اصلی من به منابع معتبر آموزشی است. وگرنه خودم هم خیلی حرفه ای نیستم. اما هر روز شما در این تاپیک با آموزش های جدیدی روبرو خواهید شد.
پس با هم شروع میکنیم.

سلام دوستان.

فهرست :
صفحه اول:
آموزش بافتنی – 1: آشنایی با ابزارها و نخ کاموا
آموزش بافتنی – 2: روش‌های سر انداختن
آموزش بافتنی – 3: آموزش بافت از زیر
آموزش بافتنی – 4: آموزش بافت از رو
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 1 – بافت ابری یا رِکن
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 2 – بافت ساده
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 3 – بافت ساده معکوس
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 4 – بافت رِکن نواری
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 5 – بافت ساده معکوس نواری
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 6 – بافت دانه
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 7 – بافت دانه دوتایی
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 8 – بافت دانه ساده
صفحه دوم :
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 9 – بافت جعبه یا چهار گوش
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 10 – بافت اندلس
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 11 – بافت شطرنجی
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 12 – بافت دانه برنجی
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 13 – بافت شطرنجی مثلثی
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 14 – بافت شطرنجی قطری
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 15 – بافت لوزی برجسته
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 16 – بافت لوزی ستونی
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 17 – بافت شورون ساده
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 18 – بافت خط عمود
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 19 – بافت خطوط نقطه چین
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 20 – بافت ستونی گلدار
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 21 – بافت پنجره‌های کوچک
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 22 – بافت لوزی‌های دو طرفه
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 23 – بافت حصیری 1
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 24 – بافت حصیری 2
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 25 – بافت حصیری بزرگ
صفحه سوم :
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 26 – بافت وافل
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 27 – بافت ساده شطرنجی
آموزش تکنیک‌های کشباف در بافتنی: 1 – بافت کشباف 1 × 1
آموزش تکنیک‌های کشباف در بافتنی: 2 – بافت کشباف 2 × 2
آموزش تکنیک‌های کشباف در بافتنی: 3 – بافت کشباف پهن
آموزش تکنیک‌های کشباف در بافتنی: 4 – بافت کشباف شکسته
آموزش تکنیک‌های کشباف در بافتنی: 5 – بافت کشباف کبریتی
آموزش تکنیک‌های کشباف در بافتنی: 6 – بافت کشباف رِکن 1
آموزش تکنیک‌های کشباف در بافتنی: 7 – بافت کشباف رِکن 2
آموزش تکنیک‌های کشباف در بافتنی: 8 – بافت کشباف بذرپاش
آموزش تکنیک‌های کشباف در بافتنی: 9 – بافت کشباف تابیده
آموزش تکنیک‌های کشباف در بافتنی: 10 – بافت کشباف فارو
صفحه چهارم :
آموزش تکنیک‌های کشباف در بافتنی: 11 – بافت کشباف دو قلو
آموزش تکنیک‌های کشباف در بافتنی: 12 – بافت کشباف یک در میان نقطه چین
آموزش تکنیک‌های کشباف در بافتنی: 13 – بافت کشباف پیکه
آموزش تکنیک‌های کشباف در بافتنی: 14 – بافت کشباف زیگزاگ
آموزش تکنیک‌های کشباف در بافتنی: 15 – بافت کشباف زنگوله‌دار
آموزش بافتنی – 5: روش کور کردن در بافتنی
پروژه بافت 1: آموزش بافت یک پلوور مردانه زیبا
آموزش بافتنی – 6: آموزش بافت پیچ به زبان ساده
صفحه پنجم :
پروژه بافت 2: آموزش بافت پاپوش چند رنگ
آموزش تکنیک‌های پیچ در بافتنی: 1 – بافت پیچ راست 4 دونه
آموزش تکنیک‌های پیچ در بافتنی: 2 – بافت پیچ چپ 4 دونه
آموزش بافتنی – 7: آموزش کور کردن با سه میل در بافتنی
آموزش تکنیک‌های پیچ در بافتنی: 3 – بافت پیچ راست 6 دونه
آموزش تکنیک‌های پیچ در بافتنی: 4 – بافت پیچ چپ 6 دونه
پروژه بافت 3: آموزش بافت یک کلاه کودک
آموزش تکنیک‌های پیچ در بافتنی: 5 – بافت پیچ راست 8 دونه
آموزش تکنیک‌های پیچ در بافتنی: 6 – بافت پیچ چپ 8 دونه
آموزش تکنیک‌های پیچ در بافتنی: 7 – بافت پیچ راست 10 دونه
آموزش تکنیک‌های پیچ در بافتنی: 8 – بافت پیچ چپ 10 دونه
آموزش تکنیک‌های پیچ در بافتنی: 9 – پیچ بافته (پانل 12 دونه)
آموزش بافتنی – 8: آناتومی یک دونه بافت – قسمت اول
صفحه ششم :
آموزش بافتنی – 9: آناتومی یک دونه بافت – قسمت دوم
آموزش بافتنی – 10: مفهوم دستور “بافت زیر از رَج پایین” در الگوهای بافت
صفحه هشتم :
آموزش بافتنی – 11: تکنیک k2tog به عنوان یک روش کاهش دونه
آموزش بافتنی – 12: تکنیک kfb یا در جلو و پشت دونه، از زیر ببافید
آموزش تکنیک‌های ساده بافت – 28: بلوک‌های غلتان
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 29 – الگوی چین‌دار 1
صفحه نهم :
آموزش بافتنی – 13: تکنیک k2tog tbl، روشی دیگر برای کاهش دونه بافت
پروژه بافت 5: آموزش بافت کلاه بچه‌ گانه -3
صفحه یازدهم :
پروژه بافت 6: آموزش بافت یک بالاپوش زیبای زنانه
صفحه دوازدهم :
آموزش بافتنی – 14: تکنیک ssk، روشی دیگر برای کم کردن دونه بافت
آموزش بافتنی – 15: معنای مقیاس بافت، در یک پروژه بافتنی
صفحه سیزدهم :
آموزش بافتنی – 16: چگونه یک حباب برجسته روی بافت خود ایجاد کنیم
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 30 – آموزش بافت پر طاووسی
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 31 – آموزش بافت حباب دار
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 32 – آموزش بافت تمشک
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 33 – آموزش بافت دایره و حباب
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 34 – آموزش بافت گره دار
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 35 – آموزش بافت گره‌دار ستونی
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 36 – آموزش بافت ستاره‌ای
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 37 –آموزش بافت چین دار 2
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 38 – آموزش بافت مارپیچ
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 39 – بافت دونه زنجیری
صفحه چهاردهم :
آموزش بافتنی – 17: چگونه یک نمونه مقیاس بافت، ایجاد و آن را اندازه گیری کنیم
آموزش بافتنی – 18: چگونه یک الگوی بافتنی را بخوانیم
آموزش بافتنی – 19: چگونه یک چارت بافتنی را بخوانیم
آموزش بافتنی – 20: آموزش کور کردن زنجیری در بافتنی
پروژه بافت 7 – بافت آستین ساق دست
پروژه بافت 8 – آموزش بافت یک جلیقه بچه‌گانه یقه هفت، در 4 سایز مختلف
آموزش بافتنی – 21: تکنیک PSSO، روشی دیگر برای کم کردن دونه بافت
صفحه پانزدهم :
پروژه بافت 9 – آموزش بافت یک پاپوش زنانه
پروژه بافت 10 – آموزش بافت 2 کلاه دخترانه و پسرانه زیبا
صفحه شانزدهم :
آموزش بافتنی – 22: در آمیختن دنباله‌های نخ اضافی، داخل بافت
صفحه هفدهم :
آموزش بافتنی – 23: آموزش گردبافی با استفاده از میل‌های بافتنی گرد
پروژه بافت 11 – آموزش بافت کلاه کودک با الگوی حصیری
پروژه بافت 12 – آموزش بافت شال رینگی با طرح شطرنجی
پروژه بافت 13 – آموزش بافت شال رینگی با طرح کشباف
صفحه هجدهم :
پروژه بافت 14 – بافت یک شال زنانه زیبا، با نخ چهار رنگ
صفحه نونزدهم :
پروژه بافت 15 – آموزش بافت یک شال و کلاه دخترانه
صفحه بیستم :
پروژه بافت 16 – آموزش بافت یک پلوور اسپورت پسرانه
پروژه بافت 17 – آموزش بافت یک جلیقه مردانه کلاه دار
صفحه بیست و یک :
پروژه بافت 18 – آموزش بافت یک کلاه روگوشی‌ بچه‌ گانه
صفحه بیست دو :
آموزش بافتنی – 27: چگونه روی لبه های بافت دونه بگیریم
آموزش بافتنی – 28: چگونه یک نخ جدید، به بافت خود اضافه کنیم
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 40 – آموزش کشباف دوبل (قسمت اول)
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 41 – آموزش کشباف دوبل (قسمت دوم)
صفحه بیست و سه :
پروژه بافت 19 – آموزش بافت یک مانتوی بافتنی جدید
صفحه بیست و چهار :
آموزش بافتنی – 30: آموزش ریشه زدن در بافتنی
آموزش بافتنی – 31: آموزش بافت منگوله در بافتنی
پروژه بافت 20 – آموزش بافت یک شال گردن خوشگل برای مهربان همسر
پروژه بافت 21 – آموزش بافت پتوی نوزاد با طرح دریای موّاج
پروژه بافت 22 – آموزش بافت یک شنل یا پانچوی دخترانه
صفحه بیست و پنج :
پروژه بافت 23 – آموزش بافت کلاه مردانه و زنانه طرح کندو
پروژه بافت 24 – آموزش بافت یک سارافون دخترانه (سایز 6 تا 18 ماه)
پروژه بافت 25 – آموزش بافت ژاکت یقه هفت جلو باز برای سایزهای 6 تا 24 ماه
صفحه بیست و هشت :
پروژه بافت 26 – آموزش بافت ژاکت آستین رگلان
آموزش بافتنی – 32: آموزش ایجاد جا دکمه روی بافتنی: قسمت اول
آموزش بافتنی – 33: آموزش ایجاد جا دکمه روی بافتنی: قسمت دوم
آموزش بافتنی – 34: آموزش ایجاد جا دکمه روی بافتنی: قسمت سوم
آموزش بافتنی – 35: آموزش سر انداختن به روش پیچ
صفجه سی :
آموزش بافتنی – 36: چگونه تکه‌های بافته شده یک لباس را بلاک کنیم
پروژه بافت 27 – آموزش بافت دستکش برای همه اعضای خانواده
پروژه بافت 28 – آموزش بافت شال سه گوش کودک
پروژه بافت 29 – آموزش بافت شال زنانه رینگی پهن
پروژه بافت 30 – آموزش بافت یک شال مردانه زیبا
صفحه سی و یک :
پروژه بافت 31 – آموزش بافت یک کلاه جلو بسته برای کودک
آموزش بافتنی – 37: چگونه منگوله مخروطی برای کلاه یا شال بافتنی بسازیم
پروژه بافت 32 – آموزش بافت کلاه منگوله دار
پروژه بافت 33 – آموزش بافت ژاکت بچه گانه یقه آرشال
صفحه سی و سه :
آموزش بافتنی – 38: دوخت نامرئی درزهای افقی در بافتنی
آموزش بافتنی – 39: دوخت نامرئی درزهای عمودی در بافتنی
آموزش بافتنی – 40: دوخت نامرئی درزهای عمودی در بافت رکِن یا ابری
آموزش بافتنی – 41: نحوه استفاده از کوک بخیه در بافتنی برای دوختن درزها
آموزش بافتنی – 42: دوخت نامرئی درزهای عمودی به افقی در بافتنی
پروژه بافت 34 – آموزش بافت شال گردن با طرح بافتِ پیچ کشباف
پروژه بافت 35 – آموزش بافت شال گردن دکمه دار
صفحه سی و چهار :
پروژه بافت 36 – آموزش بافت جلیقه یقه هفت مردانه با الگوی بافت حصیری
پروژه بافت 37 – آموزش بافت یک شال پهن زنانه
صفحه سی و پنج :
پروژه بافت 38 – آموزش بافت دامن بافتنی بچه گانه برای 2 تا 4 سال
صفحه سی و شش :
پروژه بافت 39 – آموزش بافت شال بافتنی دکمه دار زنانه
صفحه سی و هفت :
آموزش بافتنی – 43: ژوته در بافت زیر
صفحه سی و هشت :
آموزش بافتنی – 44: ژوته در بافت رو
صفحه چهل و یک :
پروژه بافت 40 – آموزش بافت شال زنانه اسپرت با طرح پیچ
صفحه چهل و سه :
پروژه بافت 41 – آموزش بافت یک پانجوی دو رنگ
صفحه چهل و چهار :
پروژه بافت 42 – آموزش بافت پالتوی بافتنی زنانه با کلاه
پروژه بافت 43 – آموزش بافت پاپوش نوزاد
پروژه بافت 44 – آموزش کلاه بافتنی مدل توت فرنگی
پروژه بافت 45 – آموزش بافت شال سه گوش زنانه
پروژه بافت 46 – آموزش بافت روکش بوت همراه با ساق دست
صفحه چهل و پنج :
پروژه بافت 47 – آموزش بافت شال چند رنگ
پروژه بافت 48 – آموزش بافت کلاه بافتنی چند رنگ زنانه
صفحه چهل و شش :
پروژه بافت 49 – شال زمستانی رینگی کشباف
پروژه بافت 50 – ژاکت بافتنی زنانه
پروژه بافت 51 – کلاه بافتنی دخترانه
پروژه بافت 52 – سارافون بافتنی دخترانه
پروژه بافت 53 – کلاه بافتنی بچه گانه با طرح راه راه
پروژه بافت 54 – کیف بافتنی دخترانه
صفحه چهل و هفت :
پروژه بافت 55 – هد بند بافتنی دخترانه
پروژه بافت 56 – کیف خرید بافتنی زنانه
صفحه چهل و هشت :
پروژه بافت 57 – ژاکت بچه گانه کلاه دار (بافت رکن)
پروژه بافت 58 – کلاه بافتنی شال دار
پروژه بافت 59 – دامن بافتنی دخترانه
پروژه بافت 60 – پلیور بافتنی بچه گانه (دخترانه و پسرانه) با طرح راه راه
پروژه بافت 61 – پاپوش بافتنی زنانه
صفحه چهل و نه :
پروژه بافت 62 – پتوی بافتنی چهل تکه نوزادی
پروژه بافت 63 – قنداق فرنگی بافتنی با کلاه نوزادی
پروژه بافت 64 – پتوی بافتنی نوزاد سایه روشن
پروژه بافت 65 – پتوی بافتنی بچه گانه
صفحه پنجاه :
پروژه بافت 66 – پلوور بافتنی مردانه
صفحه پنجاه و دو :
پروژه بافت 67 – بافت اشارپ
صفحه پنجاه و نه :
پروژه بافت 68 – پاپوش نوزادی کفشدوزک
آموزش بافتنی – 45: انواع نخ کاموا (مشخصه‌های فیزیکی)
آموزش بافتنی – 46: انواع نخ کاموا (وزن نخ)
صغحه شصت و یک :
پروژه بافت 69 : اشارپ بافتنی رنگین کمان
صفحه شصت و شش :
پروژه بافت 70 – آموزش بافت کلاه بافتنی زنانه
صفحه شصت و هشت :
پروژه بافت 71 – آموزش بافت شال دور گردنی
پروژه بافت 72 – کلاه بافتنی کودک: 6 ماه تا 2 سال
صفحه هفتاد و دو :
پروژه بافت 73 – پلیور کشباف مردانه
صفحه هفتاد و سه :
پروژه بافت 74 – آموزش بافت شال کراواتی
صفحه هفتاد و چهار :
پروژه بافت 75 – آموزش بافت شال زنانه مارپیچ
پروژه بافت 76 – آموزش بافت شال گردن زنانه موزائیکی
پروژه بافت 77 – آموزش بافت شال یقه‌ای کشباف
صفحه هفتاد و پنج :
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 42 – آموزش بافت کشباف موج دار
صفحه هفتاد و هفت :
پروژه بافت 78 – آموزش بافت سارافون نوزادی (3 تا 18 ماه)
صفحه هشتاد :
پروژه بافت 79 – آموزش بافت کلاه شال دار بچه گانه
صفحه هشتاد و چهار :
پروژه بافت 80 – آموزش بافت پلیور زنانه با الگوی بافت حصیری
صفحه هشتاد و هفت :
آموزش بافتنی – 47: چگونگی گرفتن دونه‌ در رفته در بافتنی
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 43 – آموزش بافت نردبانی
آموزش بافتنی – 48: چگونگی افزودن منجوق به بافت، با کمک میل قلاب بافی
صفحه هشتاد و هشت :
آموزش بافتنی – 49: روش‌های کور کردن در توری بافی
آموزش بافتنی – 50 : آموزش سر انداختن دایره‌ای در بافتنی
آموزش بافتنی -51: روش سر انداختن لوله‌ای
آموزش بافتنی – 52: آشنایی با تکنیک کم کردن دونه sssk
آموزش بافتنی – 53: آشنایی با تکنیک کم کردن دونه k3tog
آموزش بافتنی – 54: آشنایی با تکنیک کم کردن دونه S2KP
پروژه بافت 81 -: آموزش توری بافی یک کلاه زنانه زیبا
صفحه هشتاد و نه :
پروژه بافت 82 – آموزش بافت کلاه با الگوی بافت مشبک
پروژه بافت 83: آموزش بافت پلیور مردانه با طرح لوزی
پروژه بافت 84: آموزش بافت کلاه ساده برای تمام اعضای خانواده
پروژه بافت 85: آموزش بافت سرهمی کودک
صفحه نود :
آموزش بافتنی 57: چگونه یک دونه را نبافته بگیریم
الگوی بافت موزاییکی و مزایای آن
پروژه بافت 86: آموزش گام به گام بافت موزاییکی همراه با ویدئو
الگوی بافت پیچ قطری
الگوهای بافت 45: الگوی بافت هشتگ
پروژه بافت 87: آموزش بافت ساق پوش بافتنی
صفحه نود و یک :
پروژه بافت 89: آموزش بافت شال توری بافی مدل قلبِ عشق

Article source: http://www.ninisite.com/discussion/thread.asp?threadID=1007057

محصولات دسته پوشاک
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
فروش عینک آفتابی ری بن مدل کت مدل ۴۱۲۵ اصل| عینک دودی Ray Ban Cat 2012| درجه 1 اورجینال عینک ریبن ویفری اصل ایتالیا عینک ویفری شیشه شفاف اصل عینک ریبن ویفری فریم قرمز
     

فروش عینک آفتابی ری بن مدل کت مدل ۴۱۲۵ اصل| عینک دودی Ray Ban Cat 2012

عینک ریبن ویفری اصل مدل پر طرفدار اروپا در سالهای 2012 و2013 می باشد

عینک شیشه سفید ریبن مدل ویفری دارای فریم مشکی و شیشه درجه یک می باشد.

عینک rayban ویفری قرمز دارای شماره سریال است

     
27,000 تومان خرید فروش عینک آفتابی ری بن مدل کت مدل ۴۱۲۵ اصل| عینک دودی Ray Ban Cat 2012| درجه 1 اورجینال 27,000 تومان خرید عینک ریبن ویفری اصل ایتالیا 25,000 تومان خرید عینک ویفری شیشه شفاف اصل 27,000 تومان خرید عینک ریبن ویفری فریم قرمز
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
عینک ریبن کت مشکی اصل ایتالیا عینک ریبن کت فریم قرمز ژورنال کیف و کفش /اورجینال شلواررررر لاغری هات شیپر hot shaper
     

عینک ریبن کت اصل دارای UV400 می باشد و نور را کاملا مهار می کند

عینک rayban کت قرمز اورجینال دارای uv400 می باشد

ورزشی،طبی،صندل، اسپورت،رسمی و …

شلواررررر لاغری هات شیپر hot shaper

     
27,000 تومان خرید عینک ریبن کت مشکی اصل ایتالیا 27,000 تومان خرید عینک ریبن کت فریم قرمز 12,000 تومان خرید ژورنال کیف و کفش /اورجینال 40,000 تومان خرید شلواررررر لاغری هات شیپر hot shaper
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
نیم تنه هات شیپر نیم تنه هات شیپر شلواررررر لاغری هات شیپر hot shaper عینک ریبن آینه ای
     

نیم تنه هات شیپر

نیم تنه هات شیپر

شلواررررر لاغری هات شیپر hot shaper

عینک ریبن آینه ای

     
30,000 تومان خرید نیم تنه هات شیپر 30,000 تومان خرید نیم تنه هات شیپر 40,000 تومان خرید شلواررررر لاغری هات شیپر hot shaper 29,000 تومان خرید عینک ریبن آینه ای
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
رکابی لاغری هات شیپرhot shaper شلوارک لاغری هات شیپرز شلوارک لاغری هات شیپرز رکابی لاغری هات شیپرhot shaper
     

رکابی لاغری هات شیپرhot shaper

شلوارک لاغری هات شیپرز

شلوارک لاغری هات شیپرز

رکابی لاغری هات شیپرhot shaper

     
30,000 تومان خرید رکابی لاغری هات شیپرhot shaper 36,000 تومان خرید شلوارک لاغری هات شیپرز 36,000 تومان خرید شلوارک لاغری هات شیپرز 30,000 تومان خرید رکابی لاغری هات شیپرhot shaper
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
سی دی آموزش بستن شال و روسری-اورجینال عینک آفتابی شیشه گرد عینک آفتابی پرادا فلت عینک آفتابی ریبن کلاب مستر
     

آموزش گام به گام بستن شال

مناسب برای آقایان و خانم های شیک پوش

عینک فلت پرادا

عینک آفتابی کلاب مستر

     
7,000 تومان خرید سی دی آموزش بستن شال و روسری-اورجینال 40,000 تومان خرید عینک آفتابی شیشه گرد 40,000 تومان خرید عینک آفتابی پرادا فلت 40,000 تومان خرید عینک آفتابی ریبن کلاب مستر
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
عینک آفتابی لوییس ویتون عینک ریبن ویفری - شیشه مشکی عینک خلبانی شیشه جیوه ای عینک خلبانی شیشه آبی
     

شناخته شده به عنوان عینک محبوب هنرپیشگان و ستارگان

قابل استفاده برای آقایان و خانم ها

طراحی مدرن از کمپانی RayBan

عینک خلبانی شیشه آبی

     
40,000 تومان خرید عینک آفتابی لوییس ویتون 29,000 تومان خرید عینک ریبن ویفری - شیشه مشکی 29,000 تومان خرید عینک خلبانی شیشه جیوه ای 29,000 تومان خرید عینک خلبانی شیشه آبی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
عینک شیشه آبی ریبن عینک آفتابی تاشو عینک خلبانی شیشه اتشی عینک ریبن ویفری شیشه شفاف
     

عینک طرح ریبن شیشه آبی

عینک آفتابی و فریم تاشو مشکی

عینک خلبانی شیشه اتشی

عینک ریبن ویفری شیشه شفاف

     
29,000 تومان خرید عینک شیشه آبی ریبن 30,000 تومان خرید عینک آفتابی تاشو 29,000 تومان خرید عینک خلبانی شیشه اتشی 28,000 تومان خرید عینک ریبن ویفری شیشه شفاف
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
رکابی رنگی فیتنس هات شیپر شکمبند لاغری میس بلت miss belt شکمبند لاغری میس بلت miss belt عینک ریبن اصل ایتالیا
     

رکابی رنگی فیتنس هات شیپر

شکمبند لاغری میس بلت miss belt

شکمبند لاغری میس بلت miss belt

عینک ری بن اصل ایتالیا دارای UV400 میباشد

     
30,000 تومان خرید رکابی رنگی فیتنس هات شیپر 35,000 تومان خرید شکمبند لاغری میس بلت miss belt 35,000 تومان خرید شکمبند لاغری میس بلت miss belt 42,000 تومان خرید عینک ریبن اصل ایتالیا
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
ژورنال کیف و کفش /اورجینال کیف پول مخملی طرح بهاری کوچک کیف پول مخملی گل دار دخترانه بزرگ کمربند لاغری هات بلت هات شیپر
     

ورزشی،طبی،صندل، اسپورت،رسمی و …

کیف پول مخملی طرح بهاری کوچک

کیف پول مخملی گل دار دخترانه بزرگ

کمربند لاغری هات بلت هات شیپر

     
6,500 تومان خرید ژورنال کیف و کفش /اورجینال 16,000 تومان خرید کیف پول مخملی طرح بهاری کوچک 20,000 تومان خرید کیف پول مخملی گل دار دخترانه بزرگ 25,000 تومان خرید کمربند لاغری هات بلت هات شیپر
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
کمربند لاغری هات بلت هات شیپر ساپورت طرح جین کیف موبایل تاچ پرس تی شرت محرم
     

کمربند لاغری هات بلت هات شیپر

ساپورت طرح جین اسلیم لیفت،ارائه شده در رنگ های آبی و خاکستری و کیفیت عالی

کیف موبایل تاچ پرس

تی شرت های محرم با طرح های زیبای عاشورایی تقدیم به مردم عزیز عزادار حسینی

     
25,000 تومان خرید کمربند لاغری هات بلت هات شیپر 23,000 تومان خرید ساپورت طرح جین 18,000 تومان خرید کیف موبایل تاچ پرس 28,800 تومان خرید تی شرت محرم
     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4 5

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code