…تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 16 مه 2016

سلام دوستان
قصد دارم توی این تاپیک، از ابتدا و به صورت پایه و اصولی برمبنای کتب آموزشی بین المللی در حوزه بافتنی، این هنر دوست داشتنی رو آموزش بدم.
البته تکیه اصلی من به منابع معتبر آموزشی است. وگرنه خودم هم خیلی حرفه ای نیستم. اما هر روز شما در این تاپیک با آموزش های جدیدی روبرو خواهید شد.
پس با هم شروع میکنیم.

سلام دوستان.

فهرست :
صفحه اول:
آموزش بافتنی – 1: آشنایی با ابزارها و نخ کاموا
آموزش بافتنی – 2: روش‌های سر انداختن
آموزش بافتنی – 3: آموزش بافت از زیر
آموزش بافتنی – 4: آموزش بافت از رو
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 1 – بافت ابری یا رِکن
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 2 – بافت ساده
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 3 – بافت ساده معکوس
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 4 – بافت رِکن نواری
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 5 – بافت ساده معکوس نواری
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 6 – بافت دانه
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 7 – بافت دانه دوتایی
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 8 – بافت دانه ساده
صفحه دوم :
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 9 – بافت جعبه یا چهار گوش
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 10 – بافت اندلس
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 11 – بافت شطرنجی
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 12 – بافت دانه برنجی
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 13 – بافت شطرنجی مثلثی
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 14 – بافت شطرنجی قطری
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 15 – بافت لوزی برجسته
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 16 – بافت لوزی ستونی
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 17 – بافت شورون ساده
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 18 – بافت خط عمود
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 19 – بافت خطوط نقطه چین
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 20 – بافت ستونی گلدار
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 21 – بافت پنجره‌های کوچک
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 22 – بافت لوزی‌های دو طرفه
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 23 – بافت حصیری 1
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 24 – بافت حصیری 2
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 25 – بافت حصیری بزرگ
صفحه سوم :
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 26 – بافت وافل
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 27 – بافت ساده شطرنجی
آموزش تکنیک‌های کشباف در بافتنی: 1 – بافت کشباف 1 × 1
آموزش تکنیک‌های کشباف در بافتنی: 2 – بافت کشباف 2 × 2
آموزش تکنیک‌های کشباف در بافتنی: 3 – بافت کشباف پهن
آموزش تکنیک‌های کشباف در بافتنی: 4 – بافت کشباف شکسته
آموزش تکنیک‌های کشباف در بافتنی: 5 – بافت کشباف کبریتی
آموزش تکنیک‌های کشباف در بافتنی: 6 – بافت کشباف رِکن 1
آموزش تکنیک‌های کشباف در بافتنی: 7 – بافت کشباف رِکن 2
آموزش تکنیک‌های کشباف در بافتنی: 8 – بافت کشباف بذرپاش
آموزش تکنیک‌های کشباف در بافتنی: 9 – بافت کشباف تابیده
آموزش تکنیک‌های کشباف در بافتنی: 10 – بافت کشباف فارو
صفحه چهارم :
آموزش تکنیک‌های کشباف در بافتنی: 11 – بافت کشباف دو قلو
آموزش تکنیک‌های کشباف در بافتنی: 12 – بافت کشباف یک در میان نقطه چین
آموزش تکنیک‌های کشباف در بافتنی: 13 – بافت کشباف پیکه
آموزش تکنیک‌های کشباف در بافتنی: 14 – بافت کشباف زیگزاگ
آموزش تکنیک‌های کشباف در بافتنی: 15 – بافت کشباف زنگوله‌دار
آموزش بافتنی – 5: روش کور کردن در بافتنی
پروژه بافت 1: آموزش بافت یک پلوور مردانه زیبا
آموزش بافتنی – 6: آموزش بافت پیچ به زبان ساده
صفحه پنجم :
پروژه بافت 2: آموزش بافت پاپوش چند رنگ
آموزش تکنیک‌های پیچ در بافتنی: 1 – بافت پیچ راست 4 دونه
آموزش تکنیک‌های پیچ در بافتنی: 2 – بافت پیچ چپ 4 دونه
آموزش بافتنی – 7: آموزش کور کردن با سه میل در بافتنی
آموزش تکنیک‌های پیچ در بافتنی: 3 – بافت پیچ راست 6 دونه
آموزش تکنیک‌های پیچ در بافتنی: 4 – بافت پیچ چپ 6 دونه
پروژه بافت 3: آموزش بافت یک کلاه کودک
آموزش تکنیک‌های پیچ در بافتنی: 5 – بافت پیچ راست 8 دونه
آموزش تکنیک‌های پیچ در بافتنی: 6 – بافت پیچ چپ 8 دونه
آموزش تکنیک‌های پیچ در بافتنی: 7 – بافت پیچ راست 10 دونه
آموزش تکنیک‌های پیچ در بافتنی: 8 – بافت پیچ چپ 10 دونه
آموزش تکنیک‌های پیچ در بافتنی: 9 – پیچ بافته (پانل 12 دونه)
آموزش بافتنی – 8: آناتومی یک دونه بافت – قسمت اول
صفحه ششم :
آموزش بافتنی – 9: آناتومی یک دونه بافت – قسمت دوم
آموزش بافتنی – 10: مفهوم دستور “بافت زیر از رَج پایین” در الگوهای بافت
صفحه هشتم :
آموزش بافتنی – 11: تکنیک k2tog به عنوان یک روش کاهش دونه
آموزش بافتنی – 12: تکنیک kfb یا در جلو و پشت دونه، از زیر ببافید
آموزش تکنیک‌های ساده بافت – 28: بلوک‌های غلتان
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 29 – الگوی چین‌دار 1
صفحه نهم :
آموزش بافتنی – 13: تکنیک k2tog tbl، روشی دیگر برای کاهش دونه بافت
پروژه بافت 5: آموزش بافت کلاه بچه‌ گانه -3
صفحه یازدهم :
پروژه بافت 6: آموزش بافت یک بالاپوش زیبای زنانه
صفحه دوازدهم :
آموزش بافتنی – 14: تکنیک ssk، روشی دیگر برای کم کردن دونه بافت
آموزش بافتنی – 15: معنای مقیاس بافت، در یک پروژه بافتنی
صفحه سیزدهم :
آموزش بافتنی – 16: چگونه یک حباب برجسته روی بافت خود ایجاد کنیم
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 30 – آموزش بافت پر طاووسی
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 31 – آموزش بافت حباب دار
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 32 – آموزش بافت تمشک
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 33 – آموزش بافت دایره و حباب
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 34 – آموزش بافت گره دار
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 35 – آموزش بافت گره‌دار ستونی
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 36 – آموزش بافت ستاره‌ای
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 37 –آموزش بافت چین دار 2
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 38 – آموزش بافت مارپیچ
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 39 – بافت دونه زنجیری
صفحه چهاردهم :
آموزش بافتنی – 17: چگونه یک نمونه مقیاس بافت، ایجاد و آن را اندازه گیری کنیم
آموزش بافتنی – 18: چگونه یک الگوی بافتنی را بخوانیم
آموزش بافتنی – 19: چگونه یک چارت بافتنی را بخوانیم
آموزش بافتنی – 20: آموزش کور کردن زنجیری در بافتنی
پروژه بافت 7 – بافت آستین ساق دست
پروژه بافت 8 – آموزش بافت یک جلیقه بچه‌گانه یقه هفت، در 4 سایز مختلف
آموزش بافتنی – 21: تکنیک PSSO، روشی دیگر برای کم کردن دونه بافت
صفحه پانزدهم :
پروژه بافت 9 – آموزش بافت یک پاپوش زنانه
پروژه بافت 10 – آموزش بافت 2 کلاه دخترانه و پسرانه زیبا
صفحه شانزدهم :
آموزش بافتنی – 22: در آمیختن دنباله‌های نخ اضافی، داخل بافت
صفحه هفدهم :
آموزش بافتنی – 23: آموزش گردبافی با استفاده از میل‌های بافتنی گرد
پروژه بافت 11 – آموزش بافت کلاه کودک با الگوی حصیری
پروژه بافت 12 – آموزش بافت شال رینگی با طرح شطرنجی
پروژه بافت 13 – آموزش بافت شال رینگی با طرح کشباف
صفحه هجدهم :
پروژه بافت 14 – بافت یک شال زنانه زیبا، با نخ چهار رنگ
صفحه نونزدهم :
پروژه بافت 15 – آموزش بافت یک شال و کلاه دخترانه
صفحه بیستم :
پروژه بافت 16 – آموزش بافت یک پلوور اسپورت پسرانه
پروژه بافت 17 – آموزش بافت یک جلیقه مردانه کلاه دار
صفحه بیست و یک :
پروژه بافت 18 – آموزش بافت یک کلاه روگوشی‌ بچه‌ گانه
صفحه بیست دو :
آموزش بافتنی – 27: چگونه روی لبه های بافت دونه بگیریم
آموزش بافتنی – 28: چگونه یک نخ جدید، به بافت خود اضافه کنیم
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 40 – آموزش کشباف دوبل (قسمت اول)
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 41 – آموزش کشباف دوبل (قسمت دوم)
صفحه بیست و سه :
پروژه بافت 19 – آموزش بافت یک مانتوی بافتنی جدید
صفحه بیست و چهار :
آموزش بافتنی – 30: آموزش ریشه زدن در بافتنی
آموزش بافتنی – 31: آموزش بافت منگوله در بافتنی
پروژه بافت 20 – آموزش بافت یک شال گردن خوشگل برای مهربان همسر
پروژه بافت 21 – آموزش بافت پتوی نوزاد با طرح دریای موّاج
پروژه بافت 22 – آموزش بافت یک شنل یا پانچوی دخترانه
صفحه بیست و پنج :
پروژه بافت 23 – آموزش بافت کلاه مردانه و زنانه طرح کندو
پروژه بافت 24 – آموزش بافت یک سارافون دخترانه (سایز 6 تا 18 ماه)
پروژه بافت 25 – آموزش بافت ژاکت یقه هفت جلو باز برای سایزهای 6 تا 24 ماه
صفحه بیست و هشت :
پروژه بافت 26 – آموزش بافت ژاکت آستین رگلان
آموزش بافتنی – 32: آموزش ایجاد جا دکمه روی بافتنی: قسمت اول
آموزش بافتنی – 33: آموزش ایجاد جا دکمه روی بافتنی: قسمت دوم
آموزش بافتنی – 34: آموزش ایجاد جا دکمه روی بافتنی: قسمت سوم
آموزش بافتنی – 35: آموزش سر انداختن به روش پیچ
صفجه سی :
آموزش بافتنی – 36: چگونه تکه‌های بافته شده یک لباس را بلاک کنیم
پروژه بافت 27 – آموزش بافت دستکش برای همه اعضای خانواده
پروژه بافت 28 – آموزش بافت شال سه گوش کودک
پروژه بافت 29 – آموزش بافت شال زنانه رینگی پهن
پروژه بافت 30 – آموزش بافت یک شال مردانه زیبا
صفحه سی و یک :
پروژه بافت 31 – آموزش بافت یک کلاه جلو بسته برای کودک
آموزش بافتنی – 37: چگونه منگوله مخروطی برای کلاه یا شال بافتنی بسازیم
پروژه بافت 32 – آموزش بافت کلاه منگوله دار
پروژه بافت 33 – آموزش بافت ژاکت بچه گانه یقه آرشال
صفحه سی و سه :
آموزش بافتنی – 38: دوخت نامرئی درزهای افقی در بافتنی
آموزش بافتنی – 39: دوخت نامرئی درزهای عمودی در بافتنی
آموزش بافتنی – 40: دوخت نامرئی درزهای عمودی در بافت رکِن یا ابری
آموزش بافتنی – 41: نحوه استفاده از کوک بخیه در بافتنی برای دوختن درزها
آموزش بافتنی – 42: دوخت نامرئی درزهای عمودی به افقی در بافتنی
پروژه بافت 34 – آموزش بافت شال گردن با طرح بافتِ پیچ کشباف
پروژه بافت 35 – آموزش بافت شال گردن دکمه دار
صفحه سی و چهار :
پروژه بافت 36 – آموزش بافت جلیقه یقه هفت مردانه با الگوی بافت حصیری
پروژه بافت 37 – آموزش بافت یک شال پهن زنانه
صفحه سی و پنج :
پروژه بافت 38 – آموزش بافت دامن بافتنی بچه گانه برای 2 تا 4 سال
صفحه سی و شش :
پروژه بافت 39 – آموزش بافت شال بافتنی دکمه دار زنانه
صفحه سی و هفت :
آموزش بافتنی – 43: ژوته در بافت زیر
صفحه سی و هشت :
آموزش بافتنی – 44: ژوته در بافت رو
صفحه چهل و یک :
پروژه بافت 40 – آموزش بافت شال زنانه اسپرت با طرح پیچ
صفحه چهل و سه :
پروژه بافت 41 – آموزش بافت یک پانجوی دو رنگ
صفحه چهل و چهار :
پروژه بافت 42 – آموزش بافت پالتوی بافتنی زنانه با کلاه
پروژه بافت 43 – آموزش بافت پاپوش نوزاد
پروژه بافت 44 – آموزش کلاه بافتنی مدل توت فرنگی
پروژه بافت 45 – آموزش بافت شال سه گوش زنانه
پروژه بافت 46 – آموزش بافت روکش بوت همراه با ساق دست
صفحه چهل و پنج :
پروژه بافت 47 – آموزش بافت شال چند رنگ
پروژه بافت 48 – آموزش بافت کلاه بافتنی چند رنگ زنانه
صفحه چهل و شش :
پروژه بافت 49 – شال زمستانی رینگی کشباف
پروژه بافت 50 – ژاکت بافتنی زنانه
پروژه بافت 51 – کلاه بافتنی دخترانه
پروژه بافت 52 – سارافون بافتنی دخترانه
پروژه بافت 53 – کلاه بافتنی بچه گانه با طرح راه راه
پروژه بافت 54 – کیف بافتنی دخترانه
صفحه چهل و هفت :
پروژه بافت 55 – هد بند بافتنی دخترانه
پروژه بافت 56 – کیف خرید بافتنی زنانه
صفحه چهل و هشت :
پروژه بافت 57 – ژاکت بچه گانه کلاه دار (بافت رکن)
پروژه بافت 58 – کلاه بافتنی شال دار
پروژه بافت 59 – دامن بافتنی دخترانه
پروژه بافت 60 – پلیور بافتنی بچه گانه (دخترانه و پسرانه) با طرح راه راه
پروژه بافت 61 – پاپوش بافتنی زنانه
صفحه چهل و نه :
پروژه بافت 62 – پتوی بافتنی چهل تکه نوزادی
پروژه بافت 63 – قنداق فرنگی بافتنی با کلاه نوزادی
پروژه بافت 64 – پتوی بافتنی نوزاد سایه روشن
پروژه بافت 65 – پتوی بافتنی بچه گانه
صفحه پنجاه :
پروژه بافت 66 – پلوور بافتنی مردانه
صفحه پنجاه و دو :
پروژه بافت 67 – بافت اشارپ
صفحه پنجاه و نه :
پروژه بافت 68 – پاپوش نوزادی کفشدوزک
آموزش بافتنی – 45: انواع نخ کاموا (مشخصه‌های فیزیکی)
آموزش بافتنی – 46: انواع نخ کاموا (وزن نخ)
صغحه شصت و یک :
پروژه بافت 69 : اشارپ بافتنی رنگین کمان
صفحه شصت و شش :
پروژه بافت 70 – آموزش بافت کلاه بافتنی زنانه
صفحه شصت و هشت :
پروژه بافت 71 – آموزش بافت شال دور گردنی
پروژه بافت 72 – کلاه بافتنی کودک: 6 ماه تا 2 سال
صفحه هفتاد و دو :
پروژه بافت 73 – پلیور کشباف مردانه
صفحه هفتاد و سه :
پروژه بافت 74 – آموزش بافت شال کراواتی
صفحه هفتاد و چهار :
پروژه بافت 75 – آموزش بافت شال زنانه مارپیچ
پروژه بافت 76 – آموزش بافت شال گردن زنانه موزائیکی
پروژه بافت 77 – آموزش بافت شال یقه‌ای کشباف
صفحه هفتاد و پنج :
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 42 – آموزش بافت کشباف موج دار
صفحه هفتاد و هفت :
پروژه بافت 78 – آموزش بافت سارافون نوزادی (3 تا 18 ماه)
صفحه هشتاد :
پروژه بافت 79 – آموزش بافت کلاه شال دار بچه گانه
صفحه هشتاد و چهار :
پروژه بافت 80 – آموزش بافت پلیور زنانه با الگوی بافت حصیری
صفحه هشتاد و هفت :
آموزش بافتنی – 47: چگونگی گرفتن دونه‌ در رفته در بافتنی
آموزش تکنیک‌های ساده بافت: 43 – آموزش بافت نردبانی
آموزش بافتنی – 48: چگونگی افزودن منجوق به بافت، با کمک میل قلاب بافی
صفحه هشتاد و هشت :
آموزش بافتنی – 49: روش‌های کور کردن در توری بافی
آموزش بافتنی – 50 : آموزش سر انداختن دایره‌ای در بافتنی
آموزش بافتنی -51: روش سر انداختن لوله‌ای
آموزش بافتنی – 52: آشنایی با تکنیک کم کردن دونه sssk
آموزش بافتنی – 53: آشنایی با تکنیک کم کردن دونه k3tog
آموزش بافتنی – 54: آشنایی با تکنیک کم کردن دونه S2KP
پروژه بافت 81 -: آموزش توری بافی یک کلاه زنانه زیبا
صفحه هشتاد و نه :
پروژه بافت 82 – آموزش بافت کلاه با الگوی بافت مشبک
پروژه بافت 83: آموزش بافت پلیور مردانه با طرح لوزی
پروژه بافت 84: آموزش بافت کلاه ساده برای تمام اعضای خانواده
پروژه بافت 85: آموزش بافت سرهمی کودک
صفحه نود :
آموزش بافتنی 57: چگونه یک دونه را نبافته بگیریم
الگوی بافت موزاییکی و مزایای آن
پروژه بافت 86: آموزش گام به گام بافت موزاییکی همراه با ویدئو
الگوی بافت پیچ قطری
الگوهای بافت 45: الگوی بافت هشتگ
پروژه بافت 87: آموزش بافت ساق پوش بافتنی
صفحه نود و یک :
پروژه بافت 89: آموزش بافت شال توری بافی مدل قلبِ عشق

Article source: http://www.ninisite.com/discussion/thread.asp?threadID=1007057

               
N1434095392 ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی N1434095292 ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی N1434093862 ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی N1483605559 ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی
     
آموزش طراحی ناخن در منزل /اورجینال جدیدترین آموزش طراحی ناخن/اورجینال آموزش جامع پیلاتس /اورجینال آموزش کامل خیاطی با خانم سیما عمرانی - اورجینال
     

دختر خانوم های جوانی که می خواهند همیشه تک باشند

دختر خانوم های جوانی که می خواهند همیشه تک باشند

جدیدترین ورژن آموزش پیلاتس در ایران

آموزش گام به گام خیاطی

     
13,900 تومان buy ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی 14,900 تومان buy ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی 13,900 تومان buy ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی 25,000 تومان buy ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی
     
     
               
N1482991349 ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی N1480060587 ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی N1479467305 ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی N1479467219 ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی
     
آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی معادل 21 دی وی دی - اورجینال آموزش کامل خیاطی با سیما عمرانی - اورجینال سری کامل آموزش خیاطی برای بانوان - اورجینال آموزش بافتنی دو میل ( تصویری و فارسی ) معادل 28 سی دی بافتنی - اورجینال
     

کامل ترین آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی

22DVD

+ کتاب 700 صفحه ای خیاطی

سری کامل آموزش خیاطی برای بانوان

آموزش کامل بافتنی دو میل در 28 سی دی فارسی به صورت تصویری و کاربردی

     
25,000 تومان buy ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی 26,000 تومان buy ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی 20,000 تومان buy ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی 25,000 تومان buy ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی
     
     
               
N1479405511 ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی N1479143295 ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی N1479054794 ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی N1478163588 ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی
     
آموزش کامل خیاطی با سیما عمرانی - اورجینال آموزش سرمه دوزی و روبان دوزی به صورت تصویری - اورجینال آموزش کامل خیاطی با خانم سیما عمرانی - اورجینال آموزش کامل خیاطی با سیما عمرانی - اورجینال
     

22DVD

+ کتاب 700 صفحه ای خیاطی

آموزش تکنیکهای برتر سرمه دوزی و روبان دوزی

آموزش گام به گام خیاطی

22DVD

+ کتاب 700 صفحه ای خیاطی

     
26,000 تومان buy ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی 15,000 تومان buy ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی 25,000 تومان buy ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی 25,000 تومان buy ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی
     
     
               
N1477483056 ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی N1477309509 ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی N1477309029 ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی N1477308944 ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی
     
آموزش بستن شال - اورجینال بسته طلایی و جامع آشپزی در ده عدد دی وی دی - اورجینال کاملترین مجموعه آموزش کامل آشپزی ایرانی - اورجینال آموزش خیاطی به روش آسان در 42 عدد سی دی - اورجینال
     

حتما میدونید زیبایی بستن شال به سبک جدید با آرایش خاص خودش زیباست .قدم به قدم..

مجموعه بزرگ آموزش آشپزی به زبان فارسی
آموزش طبخ انواع غذای های ایرانی و خارجی

با این مجموعه شما هنر آشپزی ایرانی را در منزل و به راحتی میاموزید

کاملا جدید و تدریس شده توسط مدرس ایرانی

     
15,000 تومان buy ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی 25,000 تومان buy ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی 25,000 تومان buy ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی 25,000 تومان buy ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی
     
     
               
N1477308811 ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی N1477308696 ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی N1477307357 ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی N1477567236 ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی
     
پکیج طلایی آموزش کامل خیاطی مردانه کامل ترین و جامع ترین بسته در ایران به صورت فیلم آموزشی - اورجینال مجموعه آموزش کامل خیاطی به زبان فارسی(4DVD) - اورجینال آموزش کامل خیاطی خانم خدایاری - اورجینال آموزش خیاطی زنانه - اورجینال
     

بهترین و کامل ترین مجموعه آموزش خیاطی مردانه در ایران

خیاطی یک هنراست با این برنامه خیاطی را آسان وسریع یادبگیرید

حدود ۱۴ ساعت آموزش تکنیکهای مختلف در خیاطی

سری کامل آموزش خیاطی برای بانوان.آموزش قدم به قدم تصویری

     
22,000 تومان buy ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی 25,000 تومان buy ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی 25,000 تومان buy ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی 25,000 تومان buy ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی
     
     
               
N1477226784 ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی N1477309431 ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی N1476731098 ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی N1476546895 ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی
     
مجموعه بزرگ آموزش کامل خیاطی و بافتنی در 30 سی دی تصویری فارسی - اورجینال آموزش کامل آشپزی FOOD SAFARI - اورجینال آموزش کامل آرایش و پیرایش بانوان(چهره سازان) - اورجینال مجموعه آموزش کامل گل سازی - اورجینال
     

** مجموعه آموزش کامل خیاطی و بافتنی **

آموزش کامل آشپزی FOOD SAFARI

توسط بهترین آرایشگر زن ایران در 8 حلقه دی وی دی

آموزشی بسیار مفید برای خود اشتغالی و در آمد زایی !

     
25,000 تومان buy ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی 25,000 تومان buy ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی 25,000 تومان buy ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی 22,000 تومان buy ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی
     
     
               
N1476546840 ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی N1476546500 ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی N1476537129 ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی N1476536983 ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی
     
آموزش کامل منشیگری - اورجینال آموزش کامل تصویری دفاع شخصی ویژه بانوان - اورجینال پکیج طلایی آموزش سفره آرایی و میوه آرایی 1 و 2 و 3 معادل 5 DVD - اورجینال آموزش کامل سفره آرایی - اورجینال
     

کاملا تصویری
به زبان فارسی
مناسب برای منشی ها
افراد جویای کار

دیگر نگران مزاحمین خیابانی نباشید!

مدرس : مریم اصغریان
***سفره غذای خود را به بهترین شکل تزئین و زیبا کنید***

استاد آموزش دهنده: مهرانگیز صمیمی

     
20,000 تومان buy ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی 15,000 تومان buy ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی 25,000 تومان buy ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی 25,000 تومان buy ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی
     
     
               
N1476343997 ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی N1476343937 ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی N1476342131 ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی N1476342084 ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی
     
شمع تزئینی.آموزش تصویری شمع سازی.Training Candle - اورجینال بسته آموزشی (مجموعه آموزش کامل فارسی کادو آرایی ) - اورجینال راهنمای دوران بارداری و نگهداری از کودک از بدو تولد و حتی حاملگی تا ۲ سالگی - اورجینال آموزش کامل آرایشگری بانوان - اورجینال
     

آموزش به شیوه ای نوین برای اولین بار با بهترین اساتید

مجموعه آموزش کادو آرایی

دوبله 2 DVD

۳۰ فیلم آموزشی بارداری و نگهداری از نوزاد

آموزشی جامع به همراه جدیدترین تکنیک های آرایشی و زیبائی

     
25,000 تومان buy ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی 22,000 تومان buy ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی 20,000 تومان buy ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی 25,000 تومان buy ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی
     
     
               
N1476341823 ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی N1476341768 ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی N1476341628 ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی N1476175029 ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی
     
سری جدید آموزش کامل بستن شال و روسری - اورجینال آموزش آرایشگری شامل میکاپ، گریم، سایه های حرفه ای، شینیون، کوتاهی، انواع بافت، رنگ ومش - اورجینال آموزش کامل از مبتدی تا پیشرفته خیاطی استاد قاسمی راوندی و خانم فاطمه خدایاری - اورجینال آموزش کامل گل آرایی وساخت دسته گل انگلیسی - اورجینال
     

آموزش گام به گام هر طرح بطور کامل و بسیار جذاب وآموزنده

توسط برجسته ترین اساتید و مدرسین حرفه ای ایران

حدود 30 ساعت آموزش تکنیکهای مختلف در خیاطی

130 نمونه گل آرایی و ساخت دسته گل به صورت تصویری

     
15,000 تومان buy ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی 25,000 تومان buy ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی 25,000 تومان buy ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی 22,000 تومان buy ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی
     
     
               
N1476174735 ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی N1476035952 ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی N1475733546 ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی N1475733477 ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی
     
کامل ترین مجموعه آموزش قبل حاملگی- پس از حاملگی- مراقبت نوزاد و کودک - اورجینال آموزش آشپزی شیرینی پزی و پخت ماهی - اورجینال آموزش تصویری آرایش چشم و ابرو - اورجینال آموزش تصویری آرایشگری زنانه - اورجینال
     

کامل ترین مجموعه آموزش قبل حاملگی- پس از حاملگی- مراقبت نوزاد و کودک

پخت انواع شیرینی و شکلات برای کودکان خود و سفره آرایی و...

از مقدمانی تا متوسط و حرفه ای و پیشرفته

به صورت کاملا تصویری و از سطح مقدماتی تا پیشرفته

     
19,000 تومان buy ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی 18,000 تومان buy ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی 25,000 تومان buy ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی 25,000 تومان buy ...تاپیک آموزش کامل و قدم به قدم بافتنی
     
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code