مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان …

نوشته شده در موضوع خرید بافتنی دومیل در 24 نوامبر 2014
نتایج جستجو بافتن
               
N1479990543 مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ... N1479990507 مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ... N1479990160 مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ... N1479894784 مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ...
     
خرید اینترنتی مجموعه مجلات آموزشی بافتنی - اورجینال خرید اینترنتی سری جدید آموزش بافتنی کودک - اورجینال خرید اینترنتی آموزش بافتنی دو میل ( تصویری و فارسی ) معادل 28 سی دی بافتنی - اورجینال خرید اینترنتی آموزش تصویری بافتنی دومیل شماره دو - اورجینال
     

این محصول مجموعه ای از مجلات و ژورنالهای بافتنی های دستی می باشد

با ارایه 50 کار دست اول از کفشهای روفرشی ساده

آموزش کامل بافتنی دو میل در 28 سی دی فارسی به صورت تصویری و کاربردی

توسط سرکارخانم راحله پاشایی دریانی دارای سی سال سابقه بافت در زمینه دومیل و قلاب

               
N1479757958 مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ... N1479728061 مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ... N1479728034 مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ... N1479728007 مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ...
     
آموزش بافتنی دو میل ( تصویری و فارسی )اورجینال سری جدید آموزش بافتنی کودک - اورجینال مجموعه مجلات آموزشی بافتنی - اورجینال آموزش بافتنی سری 1 و 2 - اورجینال
     

آموزش بافتنی دو میل ( تصویری و فارسی )اورجینال

با ارایه 50 کار دست اول از کفشهای روفرشی ساده

این محصول مجموعه ای از مجلات و ژورنالهای بافتنی های دستی می باشد

مجموعه ای متمایز از تمامی مجموعه های آموزش بافتنی که تاکنون دیده اید

               
N1479727973 مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ... N1479467219 مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ... N1479146775 مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ... N1479054953 مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ...
     
آموزش تصویری بافتنی دومیل شماره دو - اورجینال آموزش بافتنی دو میل ( تصویری و فارسی ) معادل 28 سی دی بافتنی - اورجینال آموزش تصویری بافتنی دومیل شماره دو - اورجینال آموزش بافتنی دو میل ( تصویری و فارسی ) معادل 28 سی دی بافتنی - اورجینال
     

توسط سرکارخانم راحله پاشایی دریانی دارای سی سال سابقه بافت در زمینه دومیل و قلاب

آموزش کامل بافتنی دو میل در 28 سی دی فارسی به صورت تصویری و کاربردی

توسط سرکارخانم راحله پاشایی دریانی دارای سی سال سابقه بافت در زمینه دومیل و قلاب

آموزش کامل بافتنی دو میل در 28 سی دی فارسی به صورت تصویری و کاربردی

               
N1478966296 مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ... N1478950401 مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ... N1478686482 مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ... N1478686439 مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ...
     
آموزش بافتنی دو میل ( تصویری و فارسی ) معادل 28 سی دی بافتنی - اورجینال آموزش تصویری بافتنی سری 1 و 2 - اورجینال آموزش کامل بافتنی - اورجینال سری جدید آموزش بافتنی کودک - اورجینال
     

آموزش کامل بافتنی دو میل در 28 سی دی فارسی به صورت تصویری و کاربردی

مجموعه ای متمایز از تمامی مجموعه های آموزش بافتنی که تاکنون دیده اید

با این محصول فوق العاده فقط در چند دقیقه به یک بافنده حرفه‌ای تبدیل شوید

با ارایه 50 کار دست اول از کفشهای روفرشی ساده

               
N1478686394 مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ... N1478686350 مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ... N1478686307 مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ... N1478595713 مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ...
     
مجموعه مجلات آموزشی بافتنی - اورجینال آموزش بافتنی سری 1 و 2 - اورجینال آموزش تصویری بافتنی دومیل شماره دو - اورجینال آموزش تصویری بافتنی دومیل شماره دو - اورجینال
     

این محصول مجموعه ای از مجلات و ژورنالهای بافتنی های دستی می باشد

مجموعه ای متمایز از تمامی مجموعه های آموزش بافتنی که تاکنون دیده اید

توسط سرکارخانم راحله پاشایی دریانی دارای سی سال سابقه بافت در زمینه دومیل و قلاب

توسط سرکارخانم راحله پاشایی دریانی دارای سی سال سابقه بافت در زمینه دومیل و قلاب

               
N1478595673 مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ... N1478595641 مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ... N1478595607 مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ... N1478595577 مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ...
     
آموزش بافتنی سری 1 و 2 - اورجینال مجموعه مجلات آموزشی بافتنی - اورجینال سری جدید آموزش بافتنی کودک - اورجینال آموزش کامل بافتنی - اورجینال
     

مجموعه ای متمایز از تمامی مجموعه های آموزش بافتنی که تاکنون دیده اید

این محصول مجموعه ای از مجلات و ژورنالهای بافتنی های دستی می باشد

با ارایه 50 کار دست اول از کفشهای روفرشی ساده

با این محصول فوق العاده فقط در چند دقیقه به یک بافنده حرفه‌ای تبدیل شوید

               
N1478434288 مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ... N1478430600 مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ... N1478277511 مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ... N1478186704 مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ...
     
آموزش تصویری بافتنی سری 1 و 2 - اورجینال آموزش بافتنی دو میل ( تصویری و فارسی ) معادل 28 سی دی بافتنی - اورجینال آموزش بافتنی دو میل ( تصویری و فارسی ) معادل 28 سی دی بافتنی - اورجینال آموزش بافتنی سری 1 و 2 - اورجینال
     

مجموعه ای متمایز از تمامی مجموعه های آموزش بافتنی که تاکنون دیده اید

آموزش کامل بافتنی دو میل در 28 سی دی فارسی به صورت تصویری و کاربردی

آموزش کامل بافتنی دو میل در 28 سی دی فارسی به صورت تصویری و کاربردی

مجموعه ای متمایز از تمامی مجموعه های آموزش بافتنی که تاکنون دیده اید

               
N1478017247 مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ... N1477843849 مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ... N1477843822 مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ... N1477843744 مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ...
     
آموزش بافتنی سری 1 و 2 - اورجینال آموزش کامل بافتنی - اورجینال سری جدید آموزش بافتنی کودک - اورجینال مجموعه مجلات آموزشی بافتنی - اورجینال
     

مجموعه ای متمایز از تمامی مجموعه های آموزش بافتنی که تاکنون دیده اید

با این محصول فوق العاده فقط در چند دقیقه به یک بافنده حرفه‌ای تبدیل شوید

با ارایه 50 کار دست اول از کفشهای روفرشی ساده

این محصول مجموعه ای از مجلات و ژورنالهای بافتنی های دستی می باشد

               
N1477843715 مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ... N1477843693 مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ... N1477841245 مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ... N1477250775 مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ...
     
آموزش بافتنی سری 1 و 2 - اورجینال آموزش تصویری بافتنی دومیل شماره دو - اورجینال آموزش بافتنی سری 1 و 2 - اورجینال آموزش تصویری بافتنی دومیل شماره دو - اورجینال
     

مجموعه ای متمایز از تمامی مجموعه های آموزش بافتنی که تاکنون دیده اید

توسط سرکارخانم راحله پاشایی دریانی دارای سی سال سابقه بافت در زمینه دومیل و قلاب

مجموعه ای متمایز از تمامی مجموعه های آموزش بافتنی که تاکنون دیده اید

توسط سرکارخانم راحله پاشایی دریانی دارای سی سال سابقه بافت در زمینه دومیل و قلاب

               
N1477250539 مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ... N1477250199 مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ... N1477249896 مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ... N1477249834 مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ...
     
آموزش بافتنی سری 1 و 2 - اورجینال مجموعه مجلات آموزشی بافتنی - اورجینال سری جدید آموزش بافتنی کودک - اورجینال آموزش کامل بافتنی - اورجینال
     

مجموعه ای متمایز از تمامی مجموعه های آموزش بافتنی که تاکنون دیده اید

این محصول مجموعه ای از مجلات و ژورنالهای بافتنی های دستی می باشد

با ارایه 50 کار دست اول از کفشهای روفرشی ساده

با این محصول فوق العاده فقط در چند دقیقه به یک بافنده حرفه‌ای تبدیل شوید

     

  صفحه:

 
1 2 3

برترین ها: این مافین، یک غذای شیک و خوشمزه است که همه از خوردن آن لذت خواهند برد. این غذا را می‌توانید برای مهمانی‌های ساده یا دورهمی‌های عصرگاهی تهیه کنید.   

•    تعداد: 12 نفر

•    زمان تهیه: 40 دقیقه

•    زمان پخت: 45 دقیقه

مواد لازم

•    دو عدد تخم‌مرغ هم‌زده

•    نصف پیمانه خرده‌های نان تست

•    نصف پیمانه قارچ تازه خرد شده

•    نصف پیمانه هویج رنده شده

•    1/3 پیمانه پیاز خرد شده

•    3 قاشق غذاخوری کچاپ

•    یک قاشق غذاخوری خردل

•    یک قاشق غذاخوری سس گوجه‌فرنگی با طعم سیر و فلفل

•    دو حبه سیر رنده شده

•    900 گرم گوشت‌ چرخ‌کرده

•    نصف پیمانه کچاپ

•    ¼ پیمانه سس آلو

•    یک قاشق چایخوری پودر چیلی

•    680 گرم خامه ترش

•    نصف پیمانه پنیر چدار یا پارمسان رنده شده

•    پیاز کوهی خرد شده
 

dd043 347564 997 مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ...

طرز تهیه

1.    فر را با دمای 350 درجه فارنهایت روشن کنید. در یک کاسه بزرگ، تخم‌مرغ، خرده‌های نان، قارچ، هویج، پیاز، 3 قاشق غذاخوری کچاپ، خردل، سس گوجه‌فرنگی با طعم فلفل و سیر و سیر را با یکدیگر مخلوط کنید. گوشت چرخ‌کرده را اضافه کنید و هم بزنید.

2.    حدود 1/3 پیمانه مخلوط گوشت را در قالب‌های مافین بریزید. قالب‌ها را درون تابه بزرگی قرار دهید.

3.    در یک کاسه کوچک، نصف پیمانه کچاپ، سس آلو و پودر چیلی را با یکدیگر مخلوط کنید. یک قاشق غذاخوری از سس را روی هر کدام از گوشت‌ها بریزید.

4.    آنها را به مدت 40 دقیقه در فر بپزید تا گوشت به طور کامل مغزپخت شود. 

5.    در این فاصله پوره سیب‌زمینی درست کنید. با اسکوپ کوچک بستنی، پوره‌های سیب‌زمینی را به صورت گرد روی گوشت‌ها بگذارید. روی آنها پنیر بپاشید و دوباره قالب را به مدت 5 دقیقه به فر برگردانید تا پنیرها آب شوند.   

6.    آنها را از فر خارج کنید و 10 دقیقه کنار بگذارید تا خنک شوند. سپس با پیازکوهی خرد شده تزئین و سرو کنید.

ارزش غذایی

•    کالری: 310

•    چربی: 18 گرم

•    کلسترول: 100 میلی‌گرم

•    سدیم: 603 میلی‌گرم

•    کربوهیدرات: 18 گرم

•    فیبر: 1 گرم

•    قند: 7 گرم

•    پروتئین: 19 گرم

Article source: http://yesmusa.niniweblog.com/cat10.php

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code