آموزش خیاطی

نوشته شده در موضوع در 16 مارس 2015
آموزش خیاطی

نتایج جستجو خیاطی
عکس محصولعکس محصولعکس محصولعکس محصول
مجموعه عظیم آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی – ارجینالآموزش خیاطی خانم خدایاری – اورجینالخیاطی چهار مجموعه آموزشی – اورجینالکارگاه خیاطی(در سطحی عالی خیاطی رو یاد بگیرید)…اورجینال

آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی 200 سی دی + 3 کتاب آموزش خیاطی و 10 هدیه ویژه

شامل ۲۶ برنامه تلویزیونی خانم فاطمه خدایاری

به صورت اموزش تصویری
اورجینال

در سطحی عالی خیاطی رو یاد بگیرید

50,000 تومانخرید مجموعه عظیم آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی - ارجینال15,000 تومانخرید آموزش خیاطی خانم خدایاری - اورجینال19,000 تومانخرید خیاطی چهار مجموعه آموزشی - اورجینال37,000 تومانخرید کارگاه خیاطی(در سطحی عالی خیاطی رو یاد بگیرید)...اورجینال
عکس محصولعکس محصولعکس محصولعکس محصول
کامل ترین و بهترین مجموعه آموزش خیاطی به زبان فارسی …اورجینالآموزش هنر خیاطی با متد گرلاوین/اورجینالآموزش کامل خیاطی خانم خدایاری – جدید و دارای گارانتیآموزش خیاطی به روش آسان در 42 عدد سی دی – جدید و دارای گارانتی

کامل ترین و بهترین مجموعه آموزش خیاطی به زبان فارسی

آموزش خیاطی
200 الگوی آماده لباس

حدود ۱۴ ساعت آموزش تکنیکهای مختلف در خیاطی

کاملا جدید و تدریس شده توسط مدرس ایرانی

37,000 تومانخرید کامل ترین و بهترین مجموعه آموزش خیاطی به زبان فارسی ...اورجینال15,000 تومانخرید آموزش هنر خیاطی با متد گرلاوین/اورجینال25,000 تومانخرید آموزش کامل خیاطی خانم خدایاری - جدید و دارای گارانتی25,000 تومانخرید آموزش خیاطی به روش آسان در 42 عدد سی دی - جدید و دارای گارانتی
عکس محصولعکس محصولعکس محصولعکس محصول
مجموعه کامل آموزش خیاطی – جدید و دارای گارانتی – اورجینالآخرین نسخه آموزش خیاطی حرفه ای – جدید و دارای گارانتی -اورجینالآموزش حرفه ای خیاطی – جدید و دارای گارانتی – اورجینالآموزش خیاطی زنانه – جدید و کامل – اورجینال

مجموعه کامل آموزش خیاطی4 (DVD)

*****اورجینال*****

با این محصول خیاطی را سریع و آسان یاد بگیرید

سری کامل آموزش خیاطی برای بانوان.آموزش قدم به قدم تصویری

25,000 تومانخرید مجموعه کامل آموزش خیاطی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال25,000 تومانخرید آخرین نسخه آموزش خیاطی حرفه ای - جدید و دارای گارانتی -اورجینال25,000 تومانخرید آموزش حرفه ای خیاطی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال25,000 تومانخرید آموزش خیاطی زنانه - جدید و کامل - اورجینال
عکس محصولعکس محصولعکس محصولعکس محصول
مجموعه آموزش خیاطی به زبان فارسی(4DVD) – جدید و کامل – اورجینالآموزش خیاطی خانم سیما عمرانی معادل 21 دی وی دی – جدید و کامل – اورجینالپکیج اختصاصی آموزش خیاطی حرفه ای معادل 6 سی دی – جدید و کامل – اورجینالآموزش کامل خیاطی با سیما عمرانی – جدید و دارای گارانتی

Dress Making 1-2-3-4 کاملترین سری مجموعه آموزش خیاطی به زبان فارسی

کاملترین بسته آموزش قدم به قدم خیاطی.صدها جلسه آموزش تصویری.آموزش گام به گام

همراه با گارانتی

22DVD

+ کتاب 700 صفحه ای خیاطی

15,000 تومانخرید مجموعه آموزش خیاطی به زبان فارسی(4DVD) - جدید و کامل - اورجینال25,000 تومانخرید آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی معادل 21 دی وی دی - جدید و کامل - اورجینال21,000 تومانخرید پکیج اختصاصی آموزش خیاطی حرفه ای معادل 6 سی دی - جدید و کامل - اورجینال25,000 تومانخرید آموزش کامل خیاطی با سیما عمرانی - جدید و دارای گارانتی
عکس محصولعکس محصولعکس محصولعکس محصول
آموزش کامل خیاطی خانم خدایاری – جدید و دارای گارانتیمجموعه آموزش کامل خیاطی به زبان فارسی(4DVD) – جدید و دارای گارانتیآموزش خیاطی به روش آسان در 42 عدد سی دی – جدید و دارای گارانتیآموزش خیاطی (قیمت استثنائی) – جدید و دارای گارانتی – اورجینال

حدود ۱۴ ساعت آموزش تکنیکهای مختلف در خیاطی

خیاطی یک هنراست با این برنامه خیاطی را آسان وسریع یادبگیرید

کاملا جدید و تدریس شده توسط مدرس ایرانی

ه آسانی یک خیاط تمام عیار شوید .
یک شغل عالی ……
ارسال سریع

25,000 تومانخرید آموزش کامل خیاطی خانم خدایاری - جدید و دارای گارانتی25,000 تومانخرید مجموعه آموزش کامل خیاطی به زبان فارسی(4DVD) - جدید و دارای گارانتی25,000 تومانخرید آموزش خیاطی به روش آسان در 42 عدد سی دی - جدید و دارای گارانتی25,000 تومانخرید آموزش خیاطی (قیمت استثنائی) - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
عکس محصولعکس محصولعکس محصولعکس محصول
مجموعه کامل آموزش خیاطی – جدید و دارای گارانتی – اورجینالهنر خیاطی(4حلقه لیبلدار) – جدید و دارای گارانتی – اورجینالپکیج اختصاصی آموزش خیاطی حرفه ای – جدید و دارای گارانتی – اورجینالمجموعه عظیم آموزش خیاطی معادل 25 سی دی به زبان فارسی – جدید و دارای گارانتی – اورجینال

مجموعه کامل آموزش خیاطی4 (DVD)

آشنایی با انواع الگو

طراحی و ترسیم الگو

چگونگی اجرای الگو روی پارچه
و …

دهها ساعت فیلم آموزشی

در 42 ساعت فیلم آموزشی به زبان فارسی -اصل

25,000 تومانخرید مجموعه کامل آموزش خیاطی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال25,000 تومانخرید هنر خیاطی(4حلقه لیبلدار) - جدید و دارای گارانتی - اورجینال25,000 تومانخرید پکیج اختصاصی آموزش خیاطی حرفه ای - جدید و دارای گارانتی - اورجینال25,000 تومانخرید مجموعه عظیم آموزش خیاطی معادل 25 سی دی به زبان فارسی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
عکس محصولعکس محصولعکس محصولعکس محصول
آخرین نسخه آموزش خیاطی حرفه ای – جدید و دارای گارانتی -اورجینالآموزش خیاطی به روش آسان – جدید و دارای گارانتی – اورجینالمجموعه کامل آموزش خیاطی4 – جدید و دارای گارانتی – اورجینالآموزش حرفه ای خیاطی – جدید و دارای گارانتی – اورجینال

*****اورجینال*****

آموزش خیاطی به صورت تصویری و زبان فارسی

***بیش از 40 ساعت فیلم آموزشی***

با این محصول خیاطی را سریع و آسان یاد بگیرید

25,000 تومانخرید آخرین نسخه آموزش خیاطی حرفه ای - جدید و دارای گارانتی -اورجینال25,000 تومانخرید آموزش خیاطی به روش آسان - جدید و دارای گارانتی - اورجینال25,000 تومانخرید مجموعه کامل آموزش خیاطی4 - جدید و دارای گارانتی - اورجینال25,000 تومانخرید آموزش حرفه ای خیاطی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
عکس محصولعکس محصولعکس محصولعکس محصول
آموزش کامل خیاطی معادل 24 سی دی بصورت فارسی – جدید و دارای گارانتی – اورجینالپکیج اختصاصی آموزش خیاطی حرفه ای معادل 6 سی دی – جدید و دارای گارانتی – اورجینالآموزش کامل خیاطی با خانم سیما عمرانی آموزش کامل خیاطی با خانم سیما عمرانی – جدید و دارای گارانتی – اورجینالآموزش خیاطی زنانه – جدید و کامل – اورجینال

آموزش کامل خیاطی معادل 24 سی دی فارسی

همراه با گارانتی

آموزش گام به گام خیاطی

سری کامل آموزش خیاطی برای بانوان.آموزش قدم به قدم تصویری

25,000 تومانخرید آموزش کامل خیاطی معادل 24 سی دی بصورت فارسی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال25,000 تومانخرید پکیج اختصاصی آموزش خیاطی حرفه ای معادل 6 سی دی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال25,000 تومانخرید آموزش کامل خیاطی با خانم سیما عمرانی آموزش کامل خیاطی با خانم سیما عمرانی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال25,000 تومانخرید آموزش خیاطی زنانه - جدید و کامل - اورجینال
عکس محصولعکس محصولعکس محصولعکس محصول
مجموعه آموزش خیاطی به زبان فارسی(4DVD) – جدید و کامل – اورجینالآموزش خیاطی – جدید و دارای گارانتی – اورجینالمجموعه عظیم آموزش فارسی خیاطی معادل 32 سی دی تصویری – قابل استفاده برای عموم – جدید و دارای گارانتیپکیج اختصاصی آموزش خیاطی حرفه ای معادل 6 سی دی – جدید و دارای گارانتی – اورجینال

Dress Making 1-2-3-4 کاملترین سری مجموعه آموزش خیاطی به زبان فارسی

آموزش حرفه خیاطی و جدیدترین مدل های لباس

آموزش کامل خیاطی در 32 سی دی تصویری به زبان فارسی توسط استادان برتر

همراه با گارانتی

25,000 تومانخرید مجموعه آموزش خیاطی به زبان فارسی(4DVD) - جدید و کامل - اورجینال25,000 تومانخرید آموزش خیاطی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال25,000 تومانخرید مجموعه عظیم آموزش فارسی خیاطی معادل 32 سی دی تصویری - قابل استفاده برای عموم - جدید و دارای گارانتی25,000 تومانخرید پکیج اختصاصی آموزش خیاطی حرفه ای معادل 6 سی دی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
عکس محصولعکس محصولعکس محصولعکس محصول
آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی بیش از 230 جلسه آموزشی – جدید و دارای گارانتی – اورجینالمجموعه آموزش خیاطی به زبان فارسی(4DVD) – جدید و دارای گارانتی – اورجینالآموزش خیاطی به روش آسان از مبتدی تا پیشرفته – جدید و دارای گارانتی – اورجینالآموزش کامل خیاطی با خانم سیما عمرانی آموزش کامل خیاطی با خانم سیما عمرانی – جدید و دارای گارانتی – اورجینال

کاملترین بسته آموزش قدم به قدم خیاطی.صدها جلسه آموزش تصویری.آموزش گام به گام

Dress Making 1-2-3-4 کاملترین سری مجموعه آموزش خیاطی به زبان فارسی

آموزش خیاطی به صورت تصویری و زبان فارسی

آموزش گام به گام خیاطی

25,000 تومانخرید آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی بیش از 230 جلسه آموزشی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال25,000 تومانخرید مجموعه آموزش خیاطی به زبان فارسی(4DVD) - جدید و دارای گارانتی - اورجینال25,000 تومانخرید آموزش خیاطی به روش آسان از مبتدی تا پیشرفته - جدید و دارای گارانتی - اورجینال25,000 تومانخرید آموزش کامل خیاطی با خانم سیما عمرانی آموزش کامل خیاطی با خانم سیما عمرانی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال

صفحه:

12345678910

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code