آموزش بافتنی مدرن

نوشته شده در موضوع در 16 مارس 2015
آموزش بافتنی مدرن

نتایج جستجو بافتنی
عکس محصولعکس محصولعکس محصولعکس محصول
آموزش بافتنی دو میل ( تصویری و فارسی ) معادل 28 سی دی بافتنی – اورجینالآموزش تصویری بافتنی دومیل شماره دو – اورجینالآموزش بافتنی سری 1 و 2 – اورجینالمجموعه مجلات آموزشی بافتنی – اورجینال

آموزش کامل بافتنی دو میل در 28 سی دی فارسی به صورت تصویری و کاربردی

توسط سرکارخانم راحله پاشایی دریانی دارای سی سال سابقه بافت در زمینه دومیل و قلاب

مجموعه ای متمایز از تمامی مجموعه های آموزش بافتنی که تاکنون دیده اید

این محصول مجموعه ای از مجلات و ژورنالهای بافتنی های دستی می باشد

25,000 تومانخرید آموزش بافتنی دو میل ( تصویری و فارسی ) معادل 28 سی دی بافتنی - اورجینال25,000 تومانخرید آموزش تصویری بافتنی دومیل شماره دو  - اورجینال25,000 تومانخرید آموزش بافتنی سری 1 و 2 - اورجینال20,000 تومانخرید مجموعه مجلات آموزشی بافتنی   - اورجینال
عکس محصولعکس محصولعکس محصولعکس محصول
سری جدید آموزش بافتنی کودک – اورجینالآموزش کامل بافتنی – اورجینالمجموعه بزرگ آموزش کامل خیاطی و بافتنی در 30 سی دی تصویری فارسی – اورجینالآموزش بافتنی سری 1 و 2 – جدید و دارای گارانتی

با ارایه 50 کار دست اول از کفشهای روفرشی ساده

با این محصول فوق العاده فقط در چند دقیقه به یک بافنده حرفه‌ای تبدیل شوید

** مجموعه آموزش کامل خیاطی و بافتنی **

مجموعه ای متمایز از تمامی مجموعه های آموزش بافتنی که تاکنون دیده اید

21,000 تومانخرید سری جدید آموزش بافتنی کودک  - اورجینال25,000 تومانخرید آموزش کامل بافتنی  - اورجینال25,000 تومانخرید مجموعه بزرگ آموزش کامل خیاطی و بافتنی در 30 سی دی تصویری فارسی   - اورجینال25,000 تومانخرید آموزش بافتنی سری 1 و 2 - جدید و دارای گارانتی
عکس محصولعکس محصولعکس محصولعکس محصول
آموزش بافتنی دو میل ( تصویری و فارسی ) معادل 28 سی دی بافتنی – جدید و دارای گارانتی – اورجینالآموزش بافتنی دو میل ( تصویری و فارسی ) معادل 28 سی دی بافتنی – جدید و دارای گارانتی – اورجینالآموزش پیشرفته بافتنی و قلاب بافی – جدید و – جدید و دارای گارانتی – اورجینالآموزش تصویری بافتنی دومیل شماره دو- جدید و دارای گارانتی

آموزش کامل بافتنی دو میل در 28 سی دی فارسی به صورت تصویری و کاربردی

آموزش کامل بافتنی دو میل در 28 سی دی فارسی به صورت تصویری و کاربردی

جدیدترین آموزش بافتنی از معتبر ترین زورنال های روز جهان

توسط سرکارخانم راحله پاشایی دریانی دارای سی سال سابقه بافت در زمینه دومیل و قلاب

25,000 تومانخرید آموزش بافتنی دو میل ( تصویری و فارسی ) معادل 28 سی دی بافتنی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال25,000 تومانخرید آموزش بافتنی دو میل ( تصویری و فارسی ) معادل 28 سی دی بافتنی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال25,000 تومانخرید آموزش پیشرفته بافتنی و قلاب بافی - جدید و - جدید و دارای گارانتی - اورجینال25,000 تومانخرید آموزش تصویری بافتنی دومیل شماره دو- جدید و دارای گارانتی
عکس محصولعکس محصولعکس محصولعکس محصول
آموزش بافتنی سری 1 و 2 – جدید و دارای گارانتیمجموعه مجلات آموزشی بافتنی – جدید و دارای گارانتیسری جدید آموزش بافتنی کودک – جدید و دارای گارانتیآموزش کامل بافتنی – جدید و دارای گارانتی

مجموعه ای متمایز از تمامی مجموعه های آموزش بافتنی که تاکنون دیده اید

این محصول مجموعه ای از مجلات و ژورنالهای بافتنی های دستی می باشد

با ارایه 50 کار دست اول از کفشهای روفرشی ساده

با این محصول فوق العاده فقط در چند دقیقه به یک بافنده حرفه‌ای تبدیل شوید

25,000 تومانخرید آموزش بافتنی سری 1 و 2 - جدید و دارای گارانتی25,000 تومانخرید مجموعه مجلات آموزشی بافتنی - جدید و دارای گارانتی25,000 تومانخرید سری جدید آموزش بافتنی کودک - جدید و دارای گارانتی25,000 تومانخرید آموزش کامل بافتنی - جدید و دارای گارانتی
عکس محصولعکس محصولعکس محصولعکس محصول
مجموعه بزرگ آموزش کامل خیاطی و بافتنی در 30 سی دی تصویری فارسی – جدید و دارای گارانتیآموزش بافتنی دو میل ( تصویری و فارسی ) معادل 28 سی دی بافتنی – اورجینالآموزش تصویری بافتنی دومیل شماره دو – جدید و کامل – اورجینالآموزش بافتنی سری 1 و 2 – جدید و کامل – اورجینال

** مجموعه آموزش کامل خیاطی و بافتنی **

آموزش کامل بافتنی دو میل در 28 سی دی فارسی به صورت تصویری و کاربردی

توسط سرکارخانم راحله پاشایی دریانی دارای سی سال سابقه بافت در زمینه دومیل و قلاب

مجموعه ای متمایز از تمامی مجموعه های آموزش بافتنی که تاکنون دیده اید

25,000 تومانخرید مجموعه بزرگ آموزش کامل خیاطی و بافتنی در 30 سی دی تصویری فارسی - جدید و دارای گارانتی25,000 تومانخرید آموزش بافتنی دو میل ( تصویری و فارسی ) معادل 28 سی دی بافتنی - اورجینال25,000 تومانخرید آموزش تصویری بافتنی دومیل شماره دو - جدید و کامل - اورجینال25,000 تومانخرید آموزش بافتنی سری 1 و 2 - جدید و کامل - اورجینال
عکس محصولعکس محصولعکس محصولعکس محصول
سری جدید آموزش بافتنی کودک – جدید و کامل – اورجینالآموزش کامل بافتنی – جدید و کامل – اورجینالمجموعه بزرگ آموزش کامل خیاطی و بافتنی در 30 سی دی تصویری فارسی – جدید و کامل – اورجینالآموزش کامل بافتنی و قلاب بافی /اورجینال

با ارایه 50 کار دست اول از کفشهای روفرشی ساده

با این محصول فوق العاده فقط در چند دقیقه به یک بافنده حرفه‌ای تبدیل شوید

** مجموعه آموزش کامل خیاطی و بافتنی **

جدیدترین آموزش بافتنی از معتبر ترین زورنال های روز جهان

21,000 تومانخرید سری جدید آموزش بافتنی کودک - جدید و کامل - اورجینال25,000 تومانخرید آموزش کامل بافتنی - جدید و کامل - اورجینال25,000 تومانخرید مجموعه بزرگ آموزش کامل خیاطی و بافتنی در 30 سی دی تصویری فارسی - جدید و کامل - اورجینال19,500 تومانخرید آموزش کامل بافتنی و قلاب بافی /اورجینال
عکس محصولعکس محصولعکس محصولعکس محصول
آموزش تصویری بافتنی دومیل شماره دو – اورجینالبسته طلایی بانوان ( آموزش کامل تصویری خیاطی بافتنی آشپزی روبان دوزی سفره آرایی و … ) – اورجینالآموزش بافتنی دو میل ( تصویری و فارسی ) معادل 28 سی دی بافتنی – اورجینالپکیج طلایی آموزش بافتنی همراه با آموزش مدل های زیبای بافتنی ( تصویری و جدید ) – اورجینال

توسط سرکارخانم راحله پاشایی دریانی دارای سی سال سابقه بافت در زمینه دومیل و قلاب

معادل 32 سی دی
تصویری
به زبان ساده

آموزش کامل بافتنی دو میل در 28 سی دی فارسی به صورت تصویری و کاربردی

پکیج طلایی آموزش بافتنی به زبان فارسی

20,000 تومانخرید آموزش تصویری بافتنی دومیل شماره دو - اورجینال20,000 تومانخرید بسته طلایی بانوان ( آموزش کامل تصویری خیاطی بافتنی آشپزی روبان دوزی سفره آرایی و ... ) - اورجینال28,000 تومانخرید آموزش بافتنی دو میل ( تصویری و فارسی ) معادل 28 سی دی بافتنی - اورجینال20,000 تومانخرید پکیج طلایی آموزش بافتنی همراه با آموزش مدل های زیبای بافتنی ( تصویری و جدید ) - اورجینال
عکس محصولعکس محصولعکس محصولعکس محصول
سری جدید آموزش بافتنی با دو میل + آموزش قلاب بافی + مدل های جدید بافتنی – تصویری و فارسی ارجینالآموزش فارسی بافتنی دو میل و یک میل به صورت تصویری به همراه مدل های جدید بافتنی اورجینالآموزش بافتنی با ماشین اورجینال-467سری جدید سی دی آموزش بافتنی -575

نسخه 2 آموزش فارسی بافتنی با دو میل به زبان فارسی به همراه مدل ها

بافتنی دومیل + بافتنی یک میل + مدل های جدید بافتنی + کتاب بافتنی

آیا می خواهید این حرفه را به صورت اصولی و از طریق مربی مسلط به این هنر بیاموزید

1471/23 ش م

25,000 تومانخرید سری جدید آموزش بافتنی با دو میل + آموزش قلاب بافی + مدل های جدید بافتنی - تصویری و فارسی ارجینال25,000 تومانخرید آموزش فارسی بافتنی دو میل و یک میل به صورت تصویری به همراه مدل های جدید بافتنی  اورجینال10,000 تومانخرید آموزش بافتنی با ماشین اورجینال-46720,000 تومانخرید سری جدید سی دی آموزش بافتنی -575
عکس محصولعکس محصولعکس محصولعکس محصول
آموزش بافتنی با دومیل-اورجینالآموزش بافتنی از مبتدی تا حرفه ای -(110آموزش پیشرفته بافتنی و قلاب بافی(مدرس:هما بیات) اورجینالآموزش تصویری بافتنی اورجینال-469

آموزش بافت اشارپ،پانچو،کت آستین رگلان،یقه ب ب،شال،کلاه،کیف ،کوله پشتی وکفش

آموزش بافتنی سری 1 و 2 ب

-بافت انواع پیراهن،کلاه،کیف،شال-قابل پخش درکلیه سیستمهاصوت

اموزش بافتنی از مبتدی تا حرفه ای در ده دی وی دی

55,000 تومانخرید آموزش بافتنی با دومیل-اورجینال20,000 تومانخرید آموزش بافتنی از مبتدی تا حرفه ای -(11019,500 تومانخرید آموزش پیشرفته بافتنی و قلاب بافی(مدرس:هما بیات) اورجینال30,000 تومانخرید آموزش تصویری بافتنی اورجینال-469
عکس محصولعکس محصولعکس محصولعکس محصول
مجموعه سوم کتاب‌های هنر بافتنیمجموعه سوم مجلات هنر بافتنیمجموعه مجلات هنر بافتنیمجموعه کامل کتابهای هنر بافتنی

آرشیو بی‌نظیری شامل بیش از 220 کتاب زیبا و ارزشمند در زمینه هنر بافتنی

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 80 شماره از 20 مجله معتبر و ارزشمند هنر بافتنی

مجموعه بسیار غنی، حاوی بیش از ۲۴۰ شماره از بهترین و معروف‌ترین مجلات هنر بافتنی

بسته آموزشی هنری حاوی بیش از ۱۵۰ کتاب مفید از بهترین منابع در زمینه هنر بافتنی

32,000 تومانخرید مجموعه سوم کتاب‌های هنر بافتنی26,000 تومانخرید مجموعه سوم مجلات هنر بافتنی26,000 تومانخرید مجموعه مجلات هنر بافتنی26,000 تومانخرید مجموعه کامل کتابهای هنر بافتنی

صفحه:

12

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code